Direktør for Vugge til Vugge ApS, Annette Hastrup, er blevet udpeget som nyt medlem af Certification Standards Board (CSB).

CSB er et beslutningsorgan for den uafhængige non profit organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII), der administrerer den globale Cradle to Cradle certifceringsordning.

En post med stor indflydelse

CSB bestyrelsen træffer beslutninger om eksempelvis indhold og ændringer i Cradle to Cradle Certified™ Product Standard.

Som medlem af CSB får Annette Hastrup dermed mulighed for at påvirke udviklingen af standarden. Bestyrelsen skal desuden rådgive ledelsen i C2CPII om eksempelvis drift og klagesager vedrørende certificeringsordningen.

Blandt andet skal CSB sikre, at C2CPII administrerer certificeringsordningen efter det grundlæggende formål med Cradle to Cradle tankegangen.

Læs mere om C2CPII

CSB arbejder med stor transparens og åbenhed. Bestyrelsen er sammensat af en bred international kreds af interessenter i cirkulær økonomi.

Medlemmerne af CSB kan blandt andet være repræsentanter fra offentlige institutioner, universiteter, miljøorganisationer og virksomheder med særlig interesse eller viden om cirkulær økonomi.

Udnævnt for det alsidige C2C fokus

C2CPII begrunder udnævnelsen af Annette Hastrup med hendes meget alsidige arbejde for at udbrede Cradle to Cradle (C2C).

Annette Hastrup ejer Vugge til Vugge, der er det eneste C2C certificeringsorgan i Norden. Desuden rådgiver hun om cirkulær økonomi og har et bredt samarbejde med virksomheder og andre interessenter.

Desuden fremhæver instituttet hendes fremtrædende rolle i en række offentlige udviklingsprojekter med fokus på at skabe grøn vækst i virksomheder via C2C og cirkulær økonomi.

Annette Hastrup blev udnævnt til posten 19. april i år for en treårig periode.