Bæredygtig drift på Glostrup Hospital

quote“Vugge til Vugge har flyttet os et skridt videre og giver os frem for alt fornyet energi og inspiration, så vi kan udvikle os i forhold til den måde, vi arbejder med Cradle to Cradle på.”


– Mie Rasmussen, byggeteknisk chef på Glostrup Hospital:

“Vores ”produktion” er at helbrede mennesker, og derfor skal det være rart at være her. Det sociale aspekt er i centrum. Det giver stolthed og glæde at være en del af en organisation, der sætter et positivt aftryk på miljøet. Den stolthed skal både personale og patienter føle.”

Sådan forklarer byggeteknisk chef, Mie Rasmussen, hvad Glostrup Hospital får ud af at arbejde hen imod en drift, der er i overensstemmelse med principperne i Cradle to Cradle.

Cradle to Cradle er en reel løsning

Cradle to Cradle kom på dagsordenen, da der skulle iværksættes en ny generalplan i 2007, hvor bæredygtighed skulle indgå.

“Bæredygtighed handler i mange kredse om at bespare sig ud af problemerne og være “mindre slem”, men det er bare ikke nok. Vi synes Cradle to Cradle peger på en reel løsning, hvor vi samtidig bidrager positivt til omgivelserne,” fortæller Mie Rasmussen, der er byggeteknisk chef på hospitalet.

I begyndelsen arbejdede sygehuset selv med principperne. I 2012 havde afdelingen brug for nogle konkrete idéer til, hvordan de kom videre i forhold til at anlægge et Cradle to Cradle perspektiv på den øvrige drift.

Vugge til Vugge inspirerer hospitalet

De havde mødt Vugge til Vugge Danmark på en konference og bad dem om hjælp. Det er foreløbig blevet til to workshops, en rapport og en hjælp til strategi og udvælgelse af fokusområder.

“Vugge til Vugge har flyttet os et skridt videre og giver os frem for alt fornyet energi og inspiration, så vi kan udvikle os i forhold til den måde, vi i det daglige arbejder med Cradle to Cradle på,” fortæller Mie Rasmussen.

Sammen formulerede de værdier og målsætninger for otte driftsområder. Herefter udpegede de tre fokusområder, der blev analyseret nærmere for mulige driftsbesparelser og miljøforbedringer:

  • Affald og spildevand
  • Vaskeri og tekstiler
  • Brug af regnvand

Cradle to Cradle, der kan læses på bundlinjen

En af de mest nytænkende løsningsforslag var et positivt scenarie for affald og spildevand med forslag til en ny teknologisk løsning, som blandt andet vil kunne lette logistikken og give mindre smitterisiko.

“Det er en idé, der bestemt vil kunne aflæses i regnskabet. Vi arbejder i øjeblikket videre med den under et udbud i Offentlig Privat Partnerskab,” fortæller Mie Rasmussen.

Hun roser Vugge til Vugge for deres vedholdende engagement i Glostrup Hospital.

“Vugge til Vugge brænder for det, de laver, og når de møder en mur i en tung organisation som vores, går de i tænkeboks og finder nye veje. De er kompetente og har et stærkt netværk” siger Mie Rasmussen.

Indkøbsaftale bremser indtil videre

Glostrup Hospital er underlagt regionale indkøbsaftaler, så de kan ikke selv stille krav til leverandører. Men planen er nu at bringe erfaringerne opad i organisationen, så idéerne eventuelt kan sprede sig til de øvrige hospitaler i regionen.

Deri ligger et potentiale. For eksempel tog Annette Hastrup fra Vugge til Vugge kontakt til hospitalets eksterne vaskeri. Hun spurgte, om vaskeriet kunne tænke sig at vaske på en anden måde og genbruge tekstilerne.

Det blev modtaget positivt, ikke mindst fordi vaskeriet ville kunne spare penge på det. Men på grund af den fælles indkøbsaftale, er det nu op til vaskeriet selv at tage initiativer af den karakter.