Team

Annette Hastrup

Annette Hastrup

CEO og ejer

LÆS MERE

Annette Hastrup er Accredited General Assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og må gennemføre certificeringsprocesser i henhold til Cradle to Cradle Certified™ Product Standard. Annette er desuden medlem af instuttets Certification Standards Board, der varetager udviklingen af Cradle to Cradle Certified™ Product Standard.

Annette er en engageret projektleder med udtalt forretningsforståelse. Hun fuldfører og leder Cradle to Cradle projekter med fokus på virksomheders omstilling, værdiskabelse og optimering af produkter, materialestrømme og forretningsmodeller i retning mod en cirkulær økonomi og sikrer dermed, at Cradle to Cradle tiltag faktisk får værdi for kunderne.

Annette har i mere end 20 år fungeret som miljøchef i private og offentlige virksomheder, hvor hun har virket på både operationelt og strategisk plan. Hun er uddannet cand.scient. i biologi.

Email: ah@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 24 28 93 69

Kaare Hinz

Kaare Hinz

Projektmedarbejder

LÆS MERE

Kaare udfører primært opgaver i forbindelse med Cradle to Cradle certificering og forretningsudvikling gennem cirkulære forretningsmodeller. Desuden bidrager han med administrative opgaver, samt research- og kommunikationsopgaver.

Kaare har været tilknyttet Vugge til Vugge siden januar 2015. Han er uddannet Energiteknolog og BA i Product Development and Integrative Technology.

E-mail: kh@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 40 34 51 76

Janne Wohlfeil

Janne Wohlfeil

Marketing management

LÆS MERE

Janne Wohlfeil har siden januar 2017 været tilknyttet Vugge til Vugge ApS, først som praktikant og studentermedhjælper. I juli 2017 blev Janne ansat i Vugge til Vugge ApS som marketing- og kommunikationsmedarbejder.

Janne udfører primært opgaver inden for kommunikation og marketing, herunder opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside og sociale medier, udarbejdelse af nyhedsbreve, artikler og cases samt analyseopgaver og udvikling af kundeydelser relateret til kommunikation og marketing.

Janne har læst Marketing Management på Erhvervsakademi Aarhus.

E-mail: jw@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 42 52 24 25

Helle Simon Elbro

Senior Consultant

LÆS MERE

Helle udfører primært opgaver i forbindelse med Cradle to Cradle certificering og forretningsudvikling gennem cirkulære forretningsmodeller. Hun har stor erfaring i at indføre ny kemikalielovgivning og bæredygtighedskrav i private virksomheder.

Helle har været tilknyttet Vugge til Vugge siden september, 2017.  Hun er uddannet civilingeniør og PhD fra DTU, og har endvidere en ledelsesuddannelse fra INSEAD: 

E-mail: he@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 42 44 88 21

Anne L. Andersen

Praktikant

LÆS MERE

Anne L. Andersen er i praktik hos Vugge til Vugge ApS i perioden 21. august – 22. december 2017. Hun studerer PBA Produktudvikling og teknisk integration på Københavns Erhvervsakademi.

Annes arbejdsopgaver omfatter kommunikations- og administrative opgaver, herunder produktion af grafisk materiale til hjemmeside og præsentationer. Anne assisterer desuden med opgaver i tilknytning til Cradle to Cradle certificeringer og udvikling af grønne forretningsmodeller.

E-mail: aa@vuggetilvugge.dk

Morten Olivarius

Morten Olivarius

Studentermedhjælp

LÆS MERE

Mortens arbejdsområde er hovedsageligt at assistere med forskellige opgaver i forhold til certificeringer, optimeringsplaner og grønne forretningsmodeller. Han bidrager desuden med kommunikations- og administrative opgaver.

Morten studerer By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet København.

E-mail: mo@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 23 71 71 57

Annelise Ryberg

Annelise Ryberg

Fast samarbejdspartner

LÆS MERE

Annelise Ryberg bidrager til Vugge til Vugge projekter med sin viden om cirkulær økonomi inden for strategi, design, arkitektur og byplanlægning. Hun er medforfatter til Cradle to Cradle i det byggede miljø.

Annelise har bl.a. arbejdet med menneskerettigheder for FN, New York samt med CSR som leverandør for Novo Nordisk. I 2013 stiftede hun www.trashypeople.dk, der i samarbejde med Københavns Kommune, Vestforbrænding m.fl. udfører designantropologiske undersøgelser af affaldssortering i etageejendomme.

Annelise har været kreativ direktør i Ducks in a Row ApS siden 1998, er medlem af Designrådet og fast samarbejdspartner i Vugge til Vugge.

E-mail: ar@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 26 17 12 43

Kim Jensen

Kim Jensen

Fast samarbejdspartner

LÆS MERE

Kim Jensen er Accredited General Assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og må vurdere produkter i forhold til Cradle to Cradle Certified™ Product Standard. Han kan dermed gennemføre certificeringsprocesser for Vugge til Vugge.

Kim har 15 års erfaring med at opbygge ledelsessystemer og har de sidste 10 år desuden arbejdet som projektleder/konsulent i forbindelse med produktmærkninger, bl.a. Cradle to Cradle certificering.

Kim er uddannet cand.scient. og ph.d. i biologi og er til daglig direktør i EURA A/S.

Email: kj@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 20 48 07 21

Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Fast samarbejdspartner

LÆS MERE

Henrik Sørensens arbejdsområder for Vugge til Vugge ligger inden for forretningsudvikling og -modeller, fundraising til projekter, energioptimering og projektledelse – specielt inden for byggeri.

Henrik har 20 års erfaring som rådgivende ingeniør i byggeri, bæredygtighed og indeklima, og han har stået i spidsen for mange tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter i ind- og udland.

Henrik er uddannet civilingeniør og eMBA i innovations- og forandringsledelse og er nu direktør i henrik-innovation ApS.

E-mail: hs@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 25 54 40 14

Lone Bolter Rubin

Lone Bolther Rubin

Freelance journalist

LÆS MERE

Lone Bolter Rubin er selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver og siden 2014 fast samarbejdspartner for Vugge til Vugge ApS.

Lone skriver artikler, nyhedsbreve og tekster til hjemmeside for Vugge til Vugge ApS og medvirker til at lægge kommunikationsstrategien. Derudover er Lone underleverandør, når Vugge til Vugge ApS leverer cases til projekter og løser kommunikationsopgaver for kunderne.

Lone har 20 års erfaring som selvstændig journalist og har de seneste år primært løst opgaver for virksomheder og organisationer inden for cirkulær økonomi, indeklima, byggeri og forsyning.

E-mail: lone@lonerubin.dk
Tlf. +45 24 24 12 88