Team

AnnetteHastrup-lowres-sh-1663-2-webAnnette Hastrup

ACCREDITED_ASSESSOR_BADGE80pxCEO og ejer af Vugge til Vugge Aps, cand.scient. i biologi.

Annette Hastrup er Accredited General Assessor for C2CPII og må gennemføre certificeringsprocesser i henhold til Cradle to Cradle Certified™ Product Standard. Annette er desuden medlem af C2CPIIs Certification Standards Board, der varetager udviklingen af Cradle to Cradle Certified™ Product Standard.

 

Annette er en engageret projektleder med udtalt forretningsforståelse. Hun fuldfører og leder Cradle to Cradle projekter med fokus på virksomheders omstilling, værdiskabelse og optimering af produkter, materialestrømme og forretningsmodeller i retning mod en cirkulær økonomi og sikrer dermed, at Cradle to Cradle tiltag faktisk får værdi for kunderne.

Annette Hastrup har i mere end 20 år fungeret som miljøchef i private og offentlige virksomheder, hvor hun har virket på både operationelt og strategisk plan.

Email:  ah@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 24 28 93 69

Kaare_shKaare Hinz

Projektmedarbejder i Vugge til Vugge ApS, BA in Product Development and Integrative Technology og Energiteknolog.

Kaare har siden januar 2015 været tilknyttet Vugge til Vugge, først som praktikant og studentermedhjælper. I august 2015 blev Kaare ansat i Vugge til Vugge som projektmedarbejder.

Kaare udfører primært opgaver i forbindelse med Cradle to Cradle certificering og forretningsudvikling gennem cirkulære forretningsmodeller. Desuden bidrager han med administrative opgaver, samt research- og kommunikationsopgaver.

E-mail: kh@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 40 34 51 76

Janne WohlfeilJanne Wohlfeil

Kommunikations- og marketingmedarbejder i Vugge til Vugge ApS. AB i Marketing Management.

Jannes arbejdsområde er hovedsageligt markedsføring, herunder opdatering af hjemmeside, udarbejdelse af markedsanalyser, strategisk planlægning, vedligeholdelse af sociale medier og andre kommunikationsopgaver.

E-mail: jw@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 42 52 24 25

Emil Krag Madsen

Kemiker hos Vugge til Vugge ApS, M.Sc. i Miljøkemi og Sundhed.

Emil løser opgaver i tilknytning til Cradle to Cradle certificering, specielt vedrørende kemiske stoffer og deres påvirkning af mennesker og miljø. Emils opgaver omfatter desuden kortlægning, research og rådgivning om materialevalg.

E-mail: em@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 50 53 80 56

FullSizeRenderMorten de Fine Olivarius

Studentermedhjælp i Vugge til Vugge ApS, studerer By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet København.

Mortens arbejdsområde er hovedsageligt at assistere med forskellige opgaver i forhold til certificeringer, optimeringsplaner og grønne forretningsmodeller. Han bidrager desuden med kommunikations- og administrative opgaver.

E-mail: mo@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 23 71 71 57

AnneliseRyberg_100x133 (1)Annelise Ryberg

Kreativ direktør i Ducks in a Row ApS siden 1998, medlem af Designrådet og fast samarbejdspartner i Vugge til Vugge.

Annelise Ryberg bidrager til Vugge til Vugge projekter med sin viden om cirkulær økonomi inden for strategi, design, arkitektur og byplanlægning. Hun er medforfatter til ’Cradle to Cradle i det byggede miljø’.

Annelise har bl.a. arbejdet med menneskerettigheder for FN, New York samt med CSR som leverandør for Novo Nordisk. I 2013 stiftede hun www.trashypeople.dk, der i samarbejde med Københavns Kommune, Vestforbrænding m.fl. udfører designantropologiske undersøgelser af affaldssortering i etageejendomme.

E-mail: ar@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 26 17 12 43

KimJensen100pxKim Jensen

ACCREDITED_ASSESSOR_BADGE80pxDirektør i EURA A/S og fast samarbejdspartner i Vugge til Vugge, cand.scient. og Ph.d. i biologi.

Kim er Accredited General Assessor for C2CPII og må vurdere produkter i forhold til Cradle to Cradle CertifiedTM Product Standard. Han kan dermed gennemføre certificeringsprocesser for Vugge til Vugge.

Kim Jensen har 15 års erfaring med at opbygge ledelsessystemer og har de sidste 10 år desuden arbejdet som projektleder/konsulent i forbindelse med produktmærkninger, bl.a. Cradle to Cradle certificering.

Email: kj@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 20 48 07 21

Henrik Sørensen

Direktør i henrik-innovation ApS siden 2013 og fast samarbejdspartner for Vugge til Vugge, civilingeniør og eMBA i innovations- og forandringsledelse.

Henriks arbejdsområder for Vugge til Vugge ligger inden for forretningsudvikling og -modeller, fundraising til projekter, energioptimering og projektledelse – specielt inden for byggeri.

Henrik Sørensen har 20 års erfaring som rådgivende ingeniør i byggeri, bæredygtighed og indeklima, og han har stået i spidsen for mange tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter i ind- og udland.

E-mail: hs@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 25 54 40 14

Team Vugge til VuggeAnette Jensen Smith

Vugge til Vugge ApS har indgået samarbejde med Anette Jensen Smith. Hun rådgiver via sin virksomhed, Eco-Branding, om forskellige produktcertificeringer og mærkningsordninger.  Anette vil hjælpe med at udbrede kendskabet til Cradle to Cradle produktcertificering og rådgive om mulighederne for at certificere gennem Vugge til Vugge.

Tlf.: +45 26 74 15 56