Cirkulær økonomi

Hvad er cirkulær økonomi, og hvordan kan man skabe forretning med cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er blevet udviklet som begreb siden 1990’erne, men først for alvor udbredt og internationalt anerkendt gennem Ellen MacArthur Foundation, der blev stiftet i 2010. Fonden definerer begrebet nogenlunde sådan her:

”En økonomi er cirkulær, når den bevarer eller regenerer værdien af produkter, komponenter og materialer på højest mulige niveau i enten et teknisk eller biologisk kredsløb.”

Der er brug for cirkulær økonomi

Målet er at bevare Jordens ressourcer i en form, så de kan anvendes igen og igen.

Cirkulær økonomi gør op med den lineære økonomi, hvor råstoffer udvindes, forarbejdes, forbruges og smides væk som affald. Mange værdifulde råstoffer går dermed tabt.

Den lineære økonomi har sammen med flere verdensborgere og mere velfærd afstedkommet en kraftig stigning på efterspørgslen af forbrugsgoder og de råvarer, der bruges til at producere dem. Siden 2000 er priserne på handelsvarer steget mere og hurtigere end nogensinde før.

Cirkulær økonomi er nødvendig, hvis vi skal imødekomme dette. Det har store internationale organisationer som FN og EU indset.

Fra EU arbejdes der med at stille krav om nye lovgivninger, der kan fremskynde udviklingen af cirkulær økonomi i medlemslandene. Bl.a. er det EU Parlamentets mål, at medlemslandene skal forpligte sig på at genanvende 70 pct. af alt ”affald” i 2030.

Også store virksomheder har taget cirkulær økonomi til sig, og hvert år mødes topledere og økonomer i World Economic Forum og debatterer udviklingen.

Cirkulær økonomi er baseret på nogle få enkle principper

I en cirkulær økonomi genereres der ikke affald, fordi

  1. produkter designes, så materialer kan skilles ad og genanvendes som ressource.
  2. der er en tilhørende forretningsmodel (eventuelt via partnerskab), der sikrer, at produkterne rent faktisk bliver genanvendt eller udnyttet mere.

Det er vigtigt at kende til forskellige genanvendelsesstrategier:

  • Der differentieres mellem komponenter, der ”konsumeres” (f.eks. mad, plantebaserede produkter, træ, bioplast og lignende) og komponenter, der er ”holdbare”(f.eks. metaller og plastik).
  • Konsumenter kan gå tilbage til naturen som næring for nyt liv i det naturlige kredsløb. De skal derfor være uden skadelige stoffer og helst være decideret gavnlige for mennesker og miljø.
  • Holdbare produkter som maskiner og computere er uegnede til at efterlade i naturen. Derfor skal de designes, så de kan holde og vedligeholdes længst muligt, og så alle komponenter kan genanvendes på et tidspunkt som ”næring” for noget nyt. Alle produkter bliver en form for materialebank for fremtidige produkter.

I den cirkulære økonomi er det også vigtigt, at den energi, der bruges til at genanvende, producere og distribuere produkter og ydelser er fornybar; det vi også kalder vedvarende energi. Det sikrer os mod afhængighed af de begrænsede fossile brændstoffer og mod øget CO2 belastning af Jordens klima.

Fire forskellige måder at recirkulere på

Overordnet set opererer cirkulær økonomi med fire principper, hvorpå man kan skabe værdi ved at forlænge levetiden for et produkt eller et materiale. (indsæt billederne fra side 5 i rapporten)

Den nære cirkel: Jo mindre, der er brug for at ændre og forarbejde et produkt for at genanvende det, jo færre ressourcer (f.eks. energi, vand og arbejdskraft) skal der bruges til det.

Langvarig cirkulation: Det er en fordel, hvis et produkt kan cirkulere længe, f.eks. fordi det i sig selv er langtidsholdbart, eller fordi holdbarheden kan forlænges ved hjælp af vedligeholdelse og udskiftning af reservedele – eller ved at blive reproduceret i samme produktlinje.

Gentagen genanvendelse: Et materiale kan forlænge levetiden ved at blive genanvendt til nye produkter flere gange.

Rene cirkler: Hvis man bevarer renheden og kvaliteten af et råstof (f.eks. metal), vil det kunne indgå i flere forskellige sammenhænge, end hvis det er forarbejdet, overfladebehandlet eller lignende. Rene råstoffer har ofte højere (og stigende) værdi.

Forretningsmodeller i den cirkulære økonomi

De fire cirkulære principper ligger til grund for mange forskellige forretningsmodeller. Det kan for eksempel være take-back-ordninger, deleøkonomi, leje- og leasingmodeller eller serviceaftaler. Flere virksomheder har allerede stor succes med det.

Ellen MacArthur Foundation har fået udarbejdet flere rapporter, der beregner det økonomiske potentiale ved at omstille til cirkulær økonomi.

Alene i EU regner man med at kunne spare 3.400 mia. kroner om året, hvis vi genanvender blot 23 pct. af alt det, vi i dag kalder affald.

Cradle to Cradle er cirkulær økonomi

Hele designtænkningen i Ellen MacArthur Foundations tilgang til cirkulær økonomi er kraftigt inspireret af Cradle to Cradle filosofien.

Ophavsmændene til Cradle to Cradle var f.eks. de første til at betegne ikke-biologiske produkter som ”næring for noget nyt”, og de definerede det tekniske og biologiske kredsløb.

En Cradle to Cradle certificering er således en effektiv måde at dokumentere et produkts evne til at indgå i det biologiske eller tekniske kredsløb.

Skab forretning med cirkulær økonomi

Vugge til Vugge ApS var det første konsulentfirma i Danmark, der begyndte at arbejde med Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Vi er specialiserede i at omstille virksomheder til cirkulær økonomi og gøre det til en god forretning.

Vil I vide mere om cirkulær økonomi henviser vi til Ellen MacArthur Foundation. I kan også booke et foredrag om cirkulær økonomi.