Principper

Cradle to Cradle Principper

Cradle to Cradle går ud på at skabe produkter, huse, ja hele byer som aktivt bidrager til vores livsvigtige ressourcekredsløb, samt forsyner fremtidige generationer med et produktionsgrundlag og sunde levende systemer.

Der er tre grundlæggende principper:

1. Affald=føde

I naturen findes affald ikke, da alt er næring for noget andet. Cradle to Cradle anskuer alle materialer som en potentiel ressource for enten det biologiske eller tekniske kredsløb. Læs mere om kredsløbene.

2. Brug solens energi

Alle biologiske systemer drives af energi fra solen. Cradle to Cradle baserer al produktion og drift af bygninger på energi fra vedvarende og uudtømmelige energikilder som sol og vind.

3. Værdsæt mangfoldighed

Inspireret af den evolutionære udvikling tilskynder Cradle to Cradle os til at værdsætte mangfoldighed og aktivt bidrage til større biodiversitet, ansvarlig kulturudvikling og lokalt designede løsninger.