De to kredsløb

Teknologisk og biologisk kredsløb

Cradle to Cradle designkonceptet er udviklet med inspiration fra naturen, hvor overskud af materiale fra den ene sæson indgår som næringsstoffer og basismateriale for den næste.

Alt designes til at være enten et biologisk eller teknisk “næringsstof”, der kan genanvendes i kontinuerlige biologiske eller tekniske kredsløb.

Produkter skal kunne skilles ad, og materialerne genbruges i en form, der skaber samme eller mere værdi end tidligere (såkaldt up-cykling).

Resultatet af en Cradle to Cradle designproces er således produkter eller bygninger, der bidrager positivt til deres omgivelser.

På den måde vil fremtidige generationer få adgang til de samme ressourcer og råmaterialer, som vi har i dag.

Det teknologiske og biologiske kredsløb danner også fundamentet for begrebet cirkulær økonomi, som du kan læse om her.