Annette Hastrup får internationalt tillidshverv

Direktør for Vugge til Vugge ApS, Annette Hastrup, er blevet udpeget som nyt medlem af Certification Standards Board.

CSB er et beslutningsorgan for den uafhængige non profit organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der administrerer den globale Cradle to Cradle certifceringsordning.

En post med stor indflydelse

Certification Standards Board bestyrelsen træffer beslutninger om eksempelvis indhold og ændringer i Cradle to Cradle Certified™ Product Standard.

Som medlem af Certification Standards Board får Annette Hastrup dermed mulighed for at påvirke udviklingen af standarden. Bestyrelsen skal desuden rådgive ledelsen i Cradle to Cradle Products Innovation Institute om eksempelvis drift og klagesager vedrørende certificeringsordningen.

Blandt andet skal Certification Standards Board sikre, at instituttet administrerer certificeringsordningen efter det grundlæggende formål med Cradle to Cradle tankegangen.

Certification Standards Board arbejder med stor transparens og åbenhed. Bestyrelsen er sammensat af en bred international kreds af interessenter i cirkulær økonomi.

Medlemmerne af Certification Standards Board kan blandt andet være repræsentanter fra offentlige institutioner, universiteter, miljøorganisationer og virksomheder med særlig interesse eller viden om cirkulær økonomi.

Udnævnt for det alsidige Cradle to Cradle fokus

Cradle to Cradle Products Innovation Institute begrunder udnævnelsen af Annette Hastrup med hendes meget alsidige arbejde for at udbrede Cradle to Cradle.

Annette Hastrup ejer Vugge til Vugge ApS, der er det eneste Cradle to Cradle akkrediterede vurderingsorgan i Norden. Desuden rådgiver hun om cirkulær økonomi og har et bredt samarbejde med virksomheder og andre interessenter.

Desuden fremhæver instituttet hendes fremtrædende rolle i en række offentlige udviklingsprojekter med fokus på at skabe grøn vækst i virksomheder via Cradle to Cradle og cirkulær økonomi.

Annette Hastrup blev udnævnt til posten 19. april 2016 for en treårig periode.