Built Positive – fra molekyle til metropolis

Built Positive (Built+) er et initiativ, der skal sætte turbo på udviklingen af cirkulær økonomi i byggebranchen

Built Positive er samarbejde, netværk og videndeling for alle aktører i byggebranchen, og målet er at få flere til at designe til adskillelse og producere bæredygtige materialer.

Built Positive skal desuden skabe efterspørgsel på cirkulære bygninger, hvor materialerne bevarer eller endda øger deres værdi. Ikke blot i bygningens længere levetid, men også efter. Man taler om bygninger som ”materialebank”, og en udvikling i cirkularitet fra molekyle til metropolis.

Bag initiativet står det uafhængige Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som administrerer Cradle to Cradle certificeringsordningen. Seks partnere støtter initiativet. Det er Building Green, Google, Shaw, MechoSystems, Steelcase og Tarkett.

Instituttets præsident, Lewis Perkins, rejser i 2017 rundt i Europa for at lancere Built Positive og engagere nye aktører til at være med. Et af de første steder, han gik på talerstolen, var til byggekonferencen Building Green i Aarhus den 30. marts 2017.

”Events som Building Green i Aarhus er vigtige i forhold til at fremme læring, vidensdeling og samarbejde, og det er, hvad vi har brug for, når vi skal skabe den næste generation af grønne og bæredygtige byggerier. Jeg ser frem til at møde nye partnere, der deler vores entusiasme og optimisme for fremtidens grønne byggeri,” siger Lewis Perkins.

Seks plusser i Built Positive

Der er seks fokuspunkter for samarbejdet omkring Built Positive:

  • Cirkulært design – alle materialer bevarer deres potentiale som ressource for noget nyt. Intet bliver til affald.
  • Materialesundhed – alle materialer er sunde for miljøet og for de mennesker, der producerer, bygger og bor med dem.
  • Design til adskillelse – man producerer og bygger, så alt kan skilles ad, og så komponenterne bevarer eller øger værdien.
  • Værdikædesamarbejde – alle fra leverandør til producent, fra arkitekt til bygherre og fra investor til långiver skal samarbejde om at skubbe til den cirkulære udvikling.
  • Materialepas – det skal sikres, at man til enhver tid kan identificere og værdisætte materialer i en bygning.
  • Politikker og standarder – der skal arbejdes mod skærpede krav og rammevilkår for den cirkulære udvikling i byggeriet.

Stigende interesse for Built Positive

Built Positive blev lanceret første gang i USA med en række af workshops i november 2016. Siden er der sendt nyhedsbreve ud, og der har der været holdt månedlige webinarer med stærkt stigende interesse også fra Europa. Lewis Perkins kalder Built Positive en ”bevægelse”, og han håber på fortsat øget interesse.

”Vi tilskynder til samarbejde og innovation i åbne miljøer gennem hele værdikæden, og hvis byggeriet tager Built Positive-tankegangen til sig, vil det kunne styrke både finansiel og samfundsmæssig værdiskabelse,” mener Lewis Perkins.
Bygninger vil få større økonomisk værdi, mens brugerne vil få sundere rammer at bo og arbejde i. For miljøet vil gevinsten være mindre belastning fra vækst og forbrug.

Nødvendigt at få alle med

Frontløberne i byggebranchen er i forvejen godt på vej med omstilling til cirkulær økonomi. 70 procent af alle de produkter, som er Cradle to Cradle certificerede, er enten byggematerialer eller inventar. Alligevel mener Lewis Perkins, at det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at få flere med.

Built Positive er et initiativ under det uafhængige Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som har Lewis Perkins som præsident.

”Producenter og leverandører i Cradle to Cradle produktcertificeringsordningen har i årevis udviklet deres design og produktion med henblik på at gøre det byggede miljø sundere og mere cirkulært. De har vist, at det er muligt at realisere cirkulære systemer. Nu er det nødvendigt at opskalere og udbrede arbejdet, hvis det skal slå igennem i hele branchen,” siger Lewis Perkins. Og tiden er lige netop moden nu, mener han.

”Vi er på vej ind i en ny æra, nemlig materialeøkonomien. Grønt byggeri har indtil nu gjort store fremskridt i forhold til at effektivisere forbruget af energi og vand, fordi det gav økonomiske fordele. Men det er først nu, hvor konceptet om cirkulær økonomi er ved at rodfæste sig, at vi kan synliggøre værdien af materialerne i byggeriet. Det skaber betingelsen for at realisere den Cradle to Cradle verden, som vores visionære grundlæggere(William McDonough og Michael Braungart, red.) forestillede sig for år tilbage.”

Sådan kan du være med i Built Positive

Du kan selv være med til at sætte dagsordenen for fremtidens byggeri ved at deltage i Built Positive. Hvis du skriver dig op til nyhedsbrev, får du automatisk besked, når der er webinarer og relevante workshops med videre. Nyhedsbrevet indeholder artikler, cases og nyheder om events som for eksempel workshops.

Hvis du selv har en succeshistorie eller en god case, er det muligt at få den med i nyhedsbrevet og dermed nå ud til et stort motiveret publikum i hele verden.
Du kan læse mere og se de tidligere webinarer og nyheder på C2Ccertified.org.