C2C certificering er handlingens vej til cirkulær økonomi

Cradle to Cradle Certified® er et godt værktøj til at skabe handling og implementere og dokumentere de anerkendte R-strategier for cirkulær økonomi. Og det er der brug for. Det går nemlig den forkerte vej for genanvendelse af materialer i verden

B&O har Cradle to Cradle certified som deres cirkulære strategi
Bang & Olufsen er verdens første producent af forbrugerelektronik, der har valgt at arbejde med Cradle to Cradle Certified som strategi for udviklingen af cirkulære produkter.

Udtjent elektronik i skufferne derhjemme, plastikskrald på strandene i Filippinerne, bjerge af udslidte og kasserede t-shirts i Ghana, knuste mursten som vejfyld. Fortsæt selv listen.

Vi er ved at drukne i vores eget affald.

Danskerne producerer i gennemsnit 813 kilo husholdningsaffald om året og EU-borgerne 521 kg.

Det kalder på handling.

Vi skal genanvende meget mere

Verden anvender 100 milliarder tons nye materialer hvert år. Men kun 7,2 procent bliver brugt igen. Det viser den seneste ’Circularity Gap Report 2023’ fra det hollandske konsulenthus, Circle Economy. Det er gået støt tilbage siden 2018, hvor 9,1 procent af den globale økonomi var cirkulær.

Potentialet er meget større. Rapporten peger på, at vi kan reducere forbruget af nye materialer med 30 procent og dermed holde os inden for de planetære grænser på langt de fleste områder. Samtidig kan vi reducere vores forbrug af energi til at udvinde og producere ganske betragteligt.

Ifølge Ellen MacArthur Foundation vil en mere effektiv udnyttelse af energien og vedvarende energi kun reducere vores udledning af drivhusgasser med 55 procent. Kun ved også at skifte til en cirkulær økonomi, kan vi blive klimaneutrale.

Det kræver handling fra især industrierne inden for fødevarer, transport, forbrugerprodukter og byggeri. Men hvordan?

Du har måske hørt om R-strategierne. De refererer til alle de ord på engelsk, der begynder med re: Reuse, repair, refurbish, remanufacture og recycle. Det er alle strategier på vejen til at fastholde materialer i et cirkulært loop – langt væk fra lossepladser og verdenshave.

Cradle to Cradle Certified er handlingens vej at gå

Lyder det som nogle gode strategier, så kan Cradle to Cradle Certified® være et effektivt værktøj til at implementere dem i produktionsvirksomheder.

”Certificeringsordningen er designet til at bevare sunde materialer i kredsløb. Det handler om at vælge de rigtige materialer og det rigtige design, og at etablere systemer, der gør det muligt rent faktisk at genbruge og genanvende materialerne. Men det står ikke alene. Cradle to Cradle Certified stiller nemlig også krav til klima, miljø og social retfærdighed i hele værdikæden. Vi er nødt til hele tiden at tænke helhedsorienteret, så genbrug og genanvendelse ikke sker på bekostning af andre væsentlige hensyn, vi skal tage,” forklarer Annette Hastrup.

Hun er direktør for Vugge til Vugge ApS, som er assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Virksomheden kan dermed hjælpe producenter med at få deres produkter Cradle to Cradle certificeret.

Der er fem kriteriekategorier i Cradle to Cradle produktstandarden version 4.0:

  • Material Health
  • Product Circularity
  • Clean Air & Climate Protection
  • Water & Soil Stewardship
  • Social Fairness

Hertil kommer en række generelle krav til miljøpolitik og miljøledelse.

Product Circularity kommer hele vejen rundt

Det er i kategorien Product Circularity, man finder R-strategierne. Kategorien har tre fokusområder:

  • Circular Sourcing, der alt efter certificeringsniveau stiller højere og højere krav til, hvor stor en del af produktet, der består af genanvendte materialer eller ansvarligt udvundne og fornybare ressourcer.
  • Circular Design, der blandt andet ser på muligheden for lang levetid, men også har tanke for, hvordan produkt og materialer kan bevares i kredsløb efter den første tiltænkte brugsfase. Det kan være, produktet skal kunne skilles ad, så det er nemt at reparere og opgradere og til sidst genanvende materialerne hver for sig.
  • Circular Systems, hvor producenten skal sikre sig, at der findes eller etableres systemer, der kan håndtere den praktiske del af genbrug og genanvendelse. Eventuelt ved at udvikle systemet og indgå partnerskaber.

Læs meget mere i artiklen: ”How to design a circular product: R-Strategies and Cradle to Cradle Certified®

Bang & Olufsen er et godt eksempel

Bang & Olufsen er den første virksomhed inden for forbrugerelektronik, som er begyndt at anvende Cradle to Cradle Certified som vejen til at udvikle og dokumentere et mere cirkulært design. I første omgang har virksomheden certificeret en trådløs højttaler, Beosound Level på bronzeniveau.

Målet er, ifølge deres seneste Sustainability Report, at Cradle to Cradle certificere mindst 10 produkter senest i 2025, og at alle nye produkter skal certificeres.

“Cradle to Cradle certificeringen demonstrerer, hvordan industrien kan arbejde med at forlænge produkters livscyklus og dermed også bidrage til at reducere e-affald. Bang & Olufsen og hele forbrugerelektronikindustrien er nødt til at arbejde kollektivt gennem værdikæden for at reducere mængden af e-affald på global skala,” siger Mads Kogsgaard Hansen, der er Senior Global Product Manager i Bang & Olufsen.