Nu kan vi tilbyde C2C certificering efter version 4

Andet udkast til Cradle to Cradle Certified™ version 4.0 kommer til kommentering

Ny version 4 Cradle to Cradle Certified– En gennemrevideret og mere omfattende Cradle to Cradle Certified™ version 4.0 forventes at træde i kraft inden udgangen af 2020. Den skal erstatte version 3.1, der har været gældende siden 2015.

Andet udkast af version 4 kommer til offentligt gennemsyn fra 20. juli til 2. september 2020. I løbet af de 45 dage vil alle interesserede kunne kommentere de ændringer, der er lavet i forhold til første udkast, der var til kommentering sidste efterår.

Forbereder C2C certificering efter v4

Allerede nu begynder Vugge til Vugge at tilbyde certificering efter de kommende kriterier. Det bliver dermed muligt at blive en af de første virksomheder, der får certificeret produkter efter den nye standard.

”Det tager som regel 4-6 måneder at gennemføre en certificeringsproces, så til august går vi som udgangspunkt over til at certificere efter version 4.0. Vi begynder vurderingen ud fra det foreliggende udkast og færdiggør, når de sidste justeringer af version 4 er på plads,” siger direktør Annette Hastrup.

Den nye standard får endnu mere fokus på cirkulær økonomi, og der kommer opdateringer og ændringer i alle kriteriekategorier. Udkastet præsenteres på et webinar 22. juli kl. 16.30-18. Det gentages 23. juli kl. 19-20.30.

Der bliver en overgangsperiode på 2-3 år for produkter, der er certificeret med version 3.1. I den periode kan virksomheden vælge at recertificere produktet efter enten version 4 eller version 3.1.

Tre nye kunder er med i pilotprojekt

De fleste må vente med at se indholdet i andet udkast til det bliver offentliggjort. Men Annette Hastrup kender de nye kriterier i version 4.0 særdeles indgående.

For det første har hun siden 2016 siddet med i Certification Standards Board, der godkender kriterierne efter input fra bl.a. videnskabsfolk, NGO’er, offentlige myndigheder og producenter. Hun og resten af boardet har bl.a. behandlet de cirka 700 kommentarer, der kom ind i første høringsrunde.

For det andet er Vugge til Vugge assessor for tre nye kunder, som deltager i v. 4 Pilot Program. De bliver derfor de første danske virksomheder, der kan fremvise Cradle to Cradle certificerede produkter efter den nye standard. Det bliver allerede inden udgangen af november 2020.

”Begge dele har været og er stadig et stort arbejde, men det giver os værdifuld erfaring, inden den endelig version 4 bliver lanceret. Så vi er helt klar til at vurdere produkter efter den nye standard,” siger Annette Hastrup.

Hold øje med nyheder om version 4.0

Annette Hastrup tilføjer, at alle, der har kommenteret det første udkast sidste år, vil få et svar fra Cradle to Cradle Products Innovation Institute med forklaring på, om det har ført til ændringer eller ej.

Kommentarerne fra første høringsrunde har givet anledning til mange justeringer og ændringer, både store og små.

Ændringerne bliver offentliggjort i forbindelse med den anden kommentering 20. juli. Du kan skrive dig op til et nyhedsbrev fra Cradle to Cradle Products Innovation Institute, hvis du vil inviteres til webinar og orienteres, når der er nyt. Du kan også finde detaljer, links mv. på instituttets hjemmeside fra 20. juli.