C2C Certified®: Det seje træk fra god til bedre

Troldtekts akustikløsninger er for nylig avanceret fra Cradle to Cradle Certified® Sølv til Guld. Det et glimrende eksempel på, hvordan certificeringsordningen driver en innovativ udvikling frem mod en bedre fremtid. Ege Carpets ambitiøse mål er et andet eksempel.

Troldtekt rykker fra Cradle to Cradle Certified sølv til guld

1. marts i år nåede Troldtekt A/S en væsentlig milepæl. Alle virksomhedens akustikløsninger i træbeton rykkede fra Cradle to Cradle Certified® Sølv til Guld. Det er resultatet af et langt og sejt træk for at udvikle produkt og processer til en sund og cirkulær økonomi baseret på vedvarende energi og social retfærdighed.

Ti år om at knække den svære nød og opnå C2C Certified Guld

Troldtekts vurdering i Cradle to Cradle CertifiedTroldtekt var den første danske virksomhed, som Vugge til Vugge ApS hjalp med at opnå Cradle to Cradle certificering tilbage i 2012. Det er siden blevet til fem recertificeringer og en integreret forretningsstrategi baseret på Cradle to Cradle principperne. Troldtekt har i den forbindelse optimeret produktionen ved at skifte til vedvarende energi, systematisk genanvende affald og meget mere. Den svære nød har været at udvikle en sundere maling.

”Materialesundhed, og helt specifikt de holdbarhedsbevarende stoffer i malingen, har været den eneste barriere for, at vi kunne opnå en guldcertificering. Derfor er de nye malingrecepter en milepæl for os,” fortæller Tina Snedker Kristensen, der er bæredygtigheds- og kommunikationschef hos Troldtekt A/S.

Skiftet til den nye maling betyder, at Troldtekt rykker to niveauer op – fra sølv til platin – inden for Material Health, som er en af de fem kriteriekategorier i Cradle to Cradle-certificeringen. Og da Troldtekt i forvejen ligger på guld- eller platinniveau i de øvrige fire kategorier, udløser det en samlet guldcertificering.

Cradle to Cradle Certified er et værktøj for bæredygtig udvikling

Det har altså taget ti år for Troldtekt at finde løsningen inden for materialesundhed. Undervejs har det blandt andet været nødvendigt at få en ny leverandør, som kunne udvikle den nødvendige recept på maling.

Det er et meget godt billede på, hvad Cradle to Cradle Certified kan som værktøj i bæredygtig udvikling. En virksomhed kan nemlig ikke læne sig tilbage med en Cradle to Cradle certificering. Hele tiden skal produkt og produktionsprocesser forbedres inden for hver af de fem kriteriekategorier:

  • Material HealthCradle to Cradle certificeringsniveauer fra Bronze til Platin
  • Product Circularity
  • Clean Air & Climate Protection
  • Water & Soil Stewardship
  • Social Fairness

Det kan godt være svært – men så meget mere prisværdigt. Arkitekten William McDonough grundlagde sammen med kemikeren Michael Braungart Cradle to Cradle visionen og designtankegangen bag. De lancerede i 2005 den første version af certificeringsordningen, som i 2010 blev overdraget til det nystiftede og uafhængige Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

William McDonough hylder i høj grad virksomheder, der som Troldtekt tager det lange seje træk – og derfor mener han også, at folk bør støtte Cradle to Cradle certificerede produkter, uanset hvilket niveau det har opnået.

”Jeg tror, at enhver, der kommer ind i Cradle to Cradle Certified® Products Program og faktisk bliver certificeret, er på rette vej og bør hyldes uanset niveau. Et produkt på overordnet bronzeniveau, skal netop ikke være på bronzeniveau for evigt. Derfor bør du også vælge bronzecertificerede produkter, fordi du hjælper producenten med at forbedre sig – og så forbedrer vi os alle sammen,” siger William McDonough til en artikel på Ege Carpets hjemmeside.

Ambitiøse mål skal tage Ege Carpets hele vejen

Egetæpper_Cradle_to_Cradle_certificeret

Ege Carpets har været med på Cradle to Cradle rejsen lige så længe som Troldtekt. Virksomhedens fokus har været at få flere og flere produkter certificeret, også selvom de stadig er på bronzeniveau. I år er tre certifikater føjet til porteføljen, så mere end 150 tæppeserier er dækket af 23 certifikater. Det er alle virksomhedens tæpper til kontraktmarkedet.
Ege Carpets sætter nu ind for at hæve certificeringsniveauet fra bronze til guld i 2025 og platin i 2030. Forberedelserne er i gang. Alle indholdsstoffer helt ned til 100 milliontedele er kortlagt og vurderet. Den svære øvelse med at finde sunde alternativer til nogle få indholdsstoffer, der kan løfte vurderingen i Material Health, er godt i gang. I forbindelse med de seneste re-certificeringer i 2022 viste vurderingen, at der allerede er sket store fremskridt.

”Er det muligt at opnå en verden, hvor menneskelige aktiviteter ikke efterlader en negativ indvirkning på planeten. Nej, det tror jeg ikke. Men det er stadig værd at stræbe efter, da kun ambitiøse mål kan tage os hele vejen mod en bæredygtig fremtid,” forklarer Dorthe Aaboe Kallestrup, der er Global CSR Lead i Ege Carpets.

Innovation er med til at sikre konkurrenceevnen

Med fem kriteriekategorier i Cradle to Cradle Certified er der sikret kvalitet i arbejdet. En indsats for bedre materialesundhed må for eksempel ikke gå ud over muligheden for genanvendelse. Det er netop en af grundene til, at Troldtekt var så længe om at finde alternativer til de holdbarhedsbevarende stoffer i malingen.

”Siden vi installerede et nyt maleranlæg i 2016, har vi opsamlet og genbrugt overspray fra vores malerkabine, og det har reduceret vores spild af maling med 70 procent. Hvis vi fjernede de holdbarhedsbevarende stoffer, ville vi ikke længere kunne genanvende overspray, fordi malingen så kunne rådne. Det ville anslået give os et større spild på 200.000 liter maling om året,” forklarer Vibeke Pedersen, teknisk chef hos Troldtekt A/S.

Den nye maling opfylder både kravene til holdbarhed og til at genanvende overspray. Det har krævet produktudvikling og omfattende test af recepterne – både hos leverandøren af maling og i produktionen.

”Innovation er en væsentlig del af det udbytte, vi ser i mange af de virksomheder, vi hjælper med at Cradle to Cradle certificere produkter,” siger direktør i Vugge til Vugge ApS, Annette Hastrup.
”Innovation er både med til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne på et marked, som bliver mere og mere fokuseret på sunde og cirkulære løsninger. Samtidig er det helt nødvendigt, hvis vi skal se ind i en sund og sikker fremtid for menneskeheden og vores omgivelser,” fortsætter hun.

Læs mere om Troldtekts arbejde med Cradle to Cradle i deres egen artikel: Troldtekt rykker op fra sølv til guld