Verdens ulighed kalder på handling

Der er stor ulighed i verden, men flere og flere virksomheder arbejder for en mere retfærdig fordeling af goderne. For eksempel når en virksomhed skal Cradle to Cradle certificere et produkt og dermed forpligter sig til at sikre menneskerettigheder og ligestilling i hele leverandørkæden. Det bringer samtidig virksomheden på forkant med kommende EU-direktiv om Due Diligence.

Der er efterhånden flere standarder og ledelsessystemer, som gør det lettere for virksomheder at arbejde strategisk med at skabe mere lighed mellem rig og fattig, mænd og kvinder, forskellige overbevisninger og racer mv. Og det er der brug for.

Stadig stor ulighed i verden

Internationale rapporter peger på, at der stadig er stor ulighed i verden. World Inequality Lab oplyser i deres analyse af 2021, at de rigeste 10 procent sidder på 76 procent af verdens formuer, mens de fattigste 50 procent kun ejer 2 procent af den globale formue.

I USA og Europa er forskellen blevet mindre end før, men det er mest mellemklassen, der har halet ind på de rige, mens den fattigste halvdel stadig skal leve for blot 8,5 procent af de samlede indkomster. Det har været stort set uændret i mere end 100 år. Heller ikke fordelingen mellem kønnene har ændret sig særlig meget. I 1990 tjente kvinder 30,6 procent af verdens indkomster. 30 år senere var det steget marginalt til 34,7 procent.

Danmark er ikke for god. Global Gender Gap Report 2022 fra World Economic Forum rapporterer, at Danmaark er sakket tre pladser bagud og er nummer 32 ud af 146 lande, når det handler om lighed mellem mænd og kvinder. Målt på indflydelse, økonomi, sundhed og uddannelse. Når det drejer sig om kvinder i ledelse ligger Danmark nummer 95.

Cradle to Cradle Certified® kan gøre en forskel

En af de standarder, som påvirker udviklingen i en mere positiv retning, er Cradle to Cradle Certified® Product Standard.
For at opnå en Cradle to Cradle certificering skal virksomheder have og følge en politik for menneskerettigheder, der lever op til de bedste internationale standarder. Det ligger som et af kravene i kategorien Social Fairness. Kravene i kategorien blev skærpet med den nye Cradle to Cradle Certified® Product Standard v. 4.0, der trådte i kraft 1. juli 2021.

Virksomhederne skal for eksempel forlange af deres leverandører, at de håndhæver menneskerettigheder og ligestilling og sikrer retfærdig forretningspraksis i overensstemmelse med internationale konventioner og ’best practice’ på området.

Human Rights politikken skal blandt andet sikre, at der ikke sker diskrimination, at der ikke er børne- og tvangsarbejde, at medarbejdere ikke bliver chikaneret eller misbrugt, at der er ordentlige lønvilkår og frihed til være i fagforening, og at arbejdet kan foregå sikkert og uden sundhedsrisiko.

Hvis produktet eller materialer til produktet bliver fremstillet i lande med høj risiko for overtrædelse af menneskerettigheder, stilles der krav om et tredjeparts social audit udført af auditører, der er særligt kvalificeret. I disse tilfælde er der også generelt skærpede krav til dokumentation og handling.

Hvis virksomheden ikke allerede har styr på forholdene, er en certificeringsproces en god anledning til at få det, forklarer direktøren i Vugge til Vugge ApS, der er akkrediteret assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

”Vores certificeringskunder bliver tvunget til at forholde sig til, hvad der foregår i leverandørkæden. De skal sørge for, at leverandøren laver en risikovurdering, sætter spot på de områder, hvor der skal sættes ind og følger en konkret plan for forbedringer. Det er der mange, der ikke har gjort forinden, så certificeringen viser sig at være en god anledning og et effektivt værktøj til at drive en indsats for mere lighed og retfærdighed i verden,” siger Annette Hastrup.

Ved recertificering hvert andet år skal producenten fremvise dokumentation for, at der er sket fremskridt.

Ledelsessystemer gør politik til virkelighed

Produktstandarden stiller også krav om at indføre systemer, der sikrer, at virksomheden afdækker risici og lever op til menneskerettighederne både i ‘eget hus’, på produktionsstederne og hos leverandørerne.

Arbejder virksomheden allerede med andre standarder inden for socialt ansvar, som for eksempel SA8000, B Corp Impact Assessment, Global Reporting Initiative (GRI) standards for sustainability reporting, eller SMETA, er man godt hjulpet på vej, selvom Cradle to Cradle Certified® på flere punkter stiller højere krav.

Der udvikles hele tiden nye standarder indenfor social retfærdighed. Dansk Standard har i oktober 2022 lanceret et nyt hjælpeværktøj. Det er standarden ’DS 5001:2022 – Ledelsessystemer for ligestilling og diversitet’. Med den kan virksomheder arbejde strategisk og systematisk med ligestilling og diversitet.

Standarden er blevet til på initiativ af Annelise Ryberg og Lynn Roseberry og i samarbejde mellem en lang række interessenter.
”Standarden kan bidrage til at rykke dagsordenen for ligestilling og diversitet. Nu gælder det om at sikre adaption, så vi kan accelerere brugen af standarden i alle typer af organisationer,” siger Annelise Ryberg.

Standarden er internationalt orienteret. Den fås foreløbig kun på dansk, men er ved at blive oversat til engelsk.

Læs mere om