DanSign A/S skilter med Cradle to Cradle

Opdateret 28. juni 2019

Dansign A/S har som de eneste i verden en Cradle to Cradle certificeret skilteløsning. Skilteserien PlanSign blev Cradle to Cradle certificeret i 2012 på bronzeniveau og er siden blevet recertificeret tre gange – og er nu på et samlet sølvniveau.

DanSign er Cradle to Cradle certificeret
DanSigns skilteserie, PlanSign, har været Cradle to Cradle certificeret siden 2012. Den har nu igen fået fornyet certifikatet og er rykket fra bronze til sølvniveau i den samlede vurdering. Kriteriene for genanvendelse og brug af vedvarende energi er på guldniveau, og beskyttelse af vandressourcen er rykket op på platin.

”Selvom kravene er blevet skærpet, har vi på flere områder scoret guld og platin, og det er vi da lidt stolte over,” siger virksomhedens COO Lars Bro Milner.

Kriterierne for genanvendelse og brug af vedvarende energi er på guldniveau, mens beskyttelse af vandressourcen er gået fra sølv til platinniveau i den seneste recertificering.

PlanSign er designet til adskillelse og er koblet op på en cirkulær forretningsmodel. Kunden kan let skifte tekst på skiltene ved at sende deres gamle skilte retur til Dansign, få det afrenset og ny tekst påsat.

Det er denne cirkulære forretningsmodel, der gør, at PlanSign opfylder kravene til guld-niveau for genanvendelse i Cradle to Cradle standarden.

Ved at genanvende skiltene igen og igen, spares der på materialeforbruget, og det er samtidig en billig driftsløsning for kunden. Det er dansk design koblet med cirkulær økonomi, når det er bedst.

Vugge til Vugge ApS har assisteret og rådgivet DanSign siden den første certificering. Blandt andet har vi samarbejdet om en tilbundsgående analyse af materialesundheden, der er købt mere vindenergi, og engagementet i sociale projekter er øget.

”Det er meget tilfredsstillende at samarbejde med Vugge til Vugge ApS, som er en rigtig god sparringspartner for os i forbindelse med recertificering. Samtidig er de med til at hjælpe og inspirere os videre i en endnu mere grøn og bæredygtig retning,” siger Lars Bro Milner.
(fortsættes under den grønne bjælke)