KLS PurePrint A/S - Hundredvis af kunder efterspørger Cradle to Cradle tryksager

Opdateret 24. april 2020

KLS PurePrint
KLS PurePrint A/S har i samarbejde med Vugge til Vugge ApS optimeret og fået certificeret en Cradle to Cradle tryksagslinje, PurePrint. I 2007 var KLS PurePrint A/S det trykkeri, der klarede sig dårligst i Danmarks top ti. Siden er flere i top ti lukket, markedet er gået ned med mere end 50%, men KLS PurePrint A/S lever. Knud Erik Larsen og Kasper Larsen, der er hhv. 3. og 4. generation i familievirksomheden er overbevist om, at det skyldes miljøstrategien.

I 2015 udviklede KLS PurePrint A/S en tryksagslinje, som blev Cradle to Cradle certificeret med hjælp fra Vugge til Vugge ApS. Allerede i løbet af det første år valgte mere end 100 eksisterende og nye kunder at skifte til de certificerede tryksager, og siden er det kun gået fremad.

Og mens KLS PurePrint A/S vinder markedsandele, er mange andre trykkerier gået nedenom og hjem.

“Vi har en fremtid i branchen. Vores forretning havde ikke været her i dag, hvis vi ikke havde satset på Cradle to Cradle certificerede tryksager,” vurderer kommerciel direktør Kasper Larsen fra KLS PurePrint A/S.

Cradle to Cradle giver den nødvendige dokumentation

For KLS PurePrint A/S har det været afgørende at kunne certificere tryksagerne for at kunne dokumentere indsatsen for miljøet. PurePrint er Cradle to Cradle Certified™ på SØLV niveau. Der er tale om en bedømmelse af en lang række kriterier på fem områder:

  • På materialesundhed er der opnået SØLV, som dokumenterer, at tryksagerne kan indgå sikkert i såvel det tekniske som det biologiske kredsløb.
  • På genanvendelse, håndtering af vandressourcen og social retfærdighed opnår produktet GULD.
  • I kategorien ‘vedvarende energi’ opnår KLS PurePrint PLATIN for bl.a. brug af 100 pct. vedvarende energi i egen produktion.

Se scorecard og certifikat i det internationale produktregister.

“Cradle to Cradle understøtter vores troværdighed i det, vi siger, at vi gør,” forklarer Kasper Larsen.

Blandt de nye kunder, som er kommet til, alene fordi KLS PurePrint A/S kunne tilbyde Cradle to Cradle certificerede tryksager, er blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og fødevarebutikken Årstiderne.

“Pris, kvalitet og service skal selvfølgelig være i orden, så certificeringen er ingen sovepude, men Cradle to Cradle er helt klart et konkurrenceparameter for os,” siger Kasper Larsen.

Ved genanvendelse af tryksager er det fibrene, som genanvendes. De resterende ca 25% bliver til et slammateriale. For traditionelle tryksager indeholder slammet rester af stoffer og tungmetaller, der er skadelige for miljøet. Derfor er det målet med Cradle to Cradle certificeringen at udfase alle potentielt skadelige stoffer, så tryksagerne uden problemer kan indgå sikkert i et cirkulært kredsløb.


Se denne geniale lille video, der forklarer forskellen på traditionelle tryksager og en Cradle to Cradle tryksag.

PurePrint giver nye anvendelsesmuligheder

PurePrint tryksager har også vist sig særligt interessant for fødevareindustrien.

“Vi slår rigtig meget på, at vores tryksager er sunde i brugsfasen. Den erkendelse er medvirkende til at tænke tryksager i helt nye sammenhænge. En af mine kolleger fik for eksempel en idé til en ny type doggy-bag, som vi kalder en TreatBoxTM . Den er udviklet i samarbejde med Unilever Food Solution og Refood-mærket og bliver testet første gang på folkemødet på Bornholm i 2017. Den er 100% bionedbrydelig og kan bortskaffes som organisk affald. Den idé var ikke opstået, hvis ikke vi havde haft fokus på det med sundheden,” siger Kasper Larsen.

Stort udviklingsarbejde i partnerskab

Det er et ambitiøst projekt at omstille sin produktion fra traditionelle tryksager til Cradle to Cradle certificerede. For KLS PurePrint A/S har det været en stor hjælp at indgå i partnerskab med det østriske trykkeri, Gugler, der har haft Cradle to Cradle certificerede tryksager siden 2012. Et tredje trykkeri, det store schweiziske Vögeli AG, kom med i 2017.

Opskriften på samarbejdet er, at partnerne deler udviklingsomkostningerne og koordinerer udviklingsaktiviteterne. For eksempel er det KLS PurePrint A/S, der arbejder med at udvikle en god magasinkvalitet og emballager, der kan certificeres, mens de andre fokuserer på sådan noget som kuverter og bøger. De tre trykkerier så gerne flere gå med. Også de direkte konkurrenter er velkomne, hvis de er klar til at gå hele vejen.

“Hvis et andet dansk trykkeri gik med i det her, så ville vi sammen kunne få markedet til at vokse. Det kan nogle gange være svært at få kunder til at vælge Cradle to Cradle certificerede tryksager, så længe vi er de eneste i Skandinavien, der tilbyder det. Virksomheder kan være nervøse for, at de binder sig for hårdt op på en enkelt leverandør,” siger Kasper Larsen.

Hør KLS PurePrint fortælle historien

Hør også Steffen Max Høghs podcast om bæredygtig business med kommerciel direktør Kasper Larsen, KLS PurePrint, og CEO Annette Hastrup, Vugge til Vugge ApS:

Episode 19: Om gennemgribende forandringer og Cradle2Cradle