Komproment ApS designer til cirkulær økonomi

Tag- og facadevirksomheden Komproment vil nu have bæredygtighed med til bords i alle beslutninger. Ledelsen har indgået aftale med Vugge til Vugge ApS om at få Cradle to Cradle certificeret alle deres produkter. Det første produkt, Vidar Teglspån, fik Cradle to Cradle certifikat på sølvniveau i januar 2017. Og sidst i oktober 2017 kom der Sølv certifikat på Komproment Slate Roof and Façade, som omfatter fire systemer i skifer: Climate Cover, Zappa, D-wall og Traditionally Fitted. Certificeringerne er gennemført oven på de erfaringer, der blev gjort under udviklingen af klimaskærmen Climate Cover.

Udviklingsarbejdet fik støtte fra EUDP, som er et statsligt udviklings- og demonstrationsprogram inden for energiløsninger. Opgaven bestod i at udvikle et tag med integrerede solceller, men den blev hurtigt udvidet til en langt mere ambitiøs løsning, hvor design og bæredygtighed går hånd i hånd.

Med bæredygtigheden til bords

Komproment fik hjælp til at udvikle Climate Cover af Cenergia, Designit, A plus B, Vugge til Vugge ApS, Vedvarende Energi, Solarplan, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger samt Ecovent. Vugge til Vugge ApS’ tilstedeværelse i skikkelse af direktør Annette Hastrup, fik stor betydning for resultatet.

I januar 2017 fik Komproment Cradle to Cradle certifikat på facadebeklædningen Vidar Teglspån med hjælp fra Vugge til Vugge ApS.

”Vi gik selv ind i projektet, fordi vi fik penge til at udvikle et nyt produkt. Vi tænkte som sædvanligt på funktionalitet og design, som de væsentligste elementer. Men med Annette i projektgruppen fik vi bæredygtighed med til bords i alle beslutninger. Adskillelse og materialevalg har været med fra første minut, siger teknisk direktør i Komproment,” Niels Heidtmann.

Det færdige produkt er en universel klimaskærm, der indpasser alle de elementer, der typisk forekommer i et bygningstag. For eksempel er taghætterne skjult i konstruktionen, og tagelementer og solpaneler har ens dimensioner, så det er let at skifte enkeltelementer ud. Det er en designmæssig meget elegant løsning – samtidig med, at den lever op til principperne for cirkulært design.