Mærker mod greenwash

Cradle to Cradle Certified® er med i ny håndbog om de 18 mest troværdige globale certificerings- og mærkningsordninger.

En ny håndbog gør det let for en virksomhed at vælge de mest troværdige globale certificerings- og mærkningsordninger inden for fire vigtige temaer: Miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.

Det er de to danske forfattere Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen, der har skrevet bogen ”Global Third-Party Certification and Labelling” med undertitlen: ”A Guide to Small and Medium-Sized Companies in all Industries”. Den er et overskueligt opslagsværk for den internationalt orienterede virksomhed.

Blandt de 18 mærker, der er kommet gennem forfatternes kritiske nåleøje, finder man bl.a. Cradle to Cradle Certified®. Det er i øvrigt det eneste af de omtalte mærker, der har kriterier inden for alle fire temaer.

Vigtigt at kende de troværdige mærker

Forfatterne har nøje vurderet hvert mærke efter 36 kriterier inden for troværdighed og markedsværdi. Resultatet er illustreret i en Butterfly-model, der stammer fra forfatternes første bog.

Den udkom i 2018 og omhandler 51 tredjepartsverificerede mærkningsordninger på det danske marked og er udgivet i en dansksproget bog.

”De troværdige mærkningsordninger har stor værdi, når en virksomhed vil dokumentere og kommunikere sin forretningsmæssige udvikling. Derfor er det et ’must’ at kunne adskille de troværdige mærkningsordninger fra de mindre troværdige,” udtaler Lars Ludvigsen og understreger, at alle de 18 mærker i bogen hører til de troværdige.

”De ordninger, der ikke lever op til minimumskriterierne, er slet ikke medtaget i bogen. Vi har i øvrigt været helt transparente om vores kriterier, så alle kan efterprøve værktøjet på både de nævnte og andre ordninger. Dermed kan man selv identificere de troværdige og nyttige og skille dem fra de mindre troværdige,” siger han.

Virker mod greenwashing og vildledning

Troværdige mærker er et vigtigt led i kampen mod greenwashing og mere eller mindre bevidst vildledning, der er et stort og voksende problem i markedsføring af produkter. Mærkerne er ikke bare nogen, man bare kan købe sig til som smarte ord fra et marketingbureau. Der er handling og detaljeret dokumentation bag, og alle mærkerne i bogen er tredjepartsverificerede.

For at komme med i bogen om globale mærker, skal det opnå mindst tre point ud af fem mulige i Butterfly-modellens globale værdi. Og det var der altså kun 18 ud af de oprindelige 51 fra den danske bog, der kunne.

”Jeg synes, at det er slående, at der i virkeligheden er ret få mærker at vælge imellem totalt set, og jeg tror derfor, vi vil se flere fremover,” vurderer Lars Ludvigsen.

Bedømt på sammenhængen med FN’s verdensmål

Som noget nyt har forfatterne introduceret en kløver-model, hvor mærkerne får grønne blade i forhold til, hvor meget de forstår sig i forhold til FN’s 17 verdensmål, på engelsk kaldet SDG’erne.

Men de fleste af de 18 mærker har stort set ikke forholdt sig til, hvordan deres kriterier spiller sammen med SDG’erne.

”Vi mener, at nogle mærker forsømmer at gøre sig relevante i forhold til tidens store fokus på verdensmålene. Det er en taktisk fejl efter vores mening. Men det er selvfølgelig ikke en svækkelse af et mærkes troværdighed, hvis det ikke har en SDG-relation. Fra nogens side kan det være et bevidst fravalg, men det er vores indtryk, at det snarere skyldes, at man har sovet lidt tornerosesøvn eller mangler tid og kræfter til det i organisationerne,” siger Lars Ludvigsen.

Cradle to Cradle scorer højt på troværdighed

Cradle to Cradle Certified® scorer samlet set højt på troværdighed og middel på markedsværdi i Butterfly-modellen. Ordningen har dertil to ud af tre grønne blade på SDG-kløveren. Det viser, at Cradle to Cradle Products Innovation Institute har beskrevet sammenhængen mellem certificeringsordningens målbare kriterier og de 17 verdensmål. Det er kun FSC og Fairtrade, der klarer sig lige så godt eller bedre på det område i bogen.

Læs også: Cradle to Cradle viser vejen mod 11 verdensmål

“Det er en stor anerkendelse, at Cradle to Cradle Certified® får så flot en bedømmelse fra en uvildig part. Bedømmelsen kan kun blive endnu bedre, når forfatterne får tid til at sætte sig ind i den nye version 4.0, som blev offentliggjort 16. marts 2021. Bl.a. adresserer den nye version endnu flere af SDG’erne,” siger direktør i Vugge til Vugge ApS, Annette Hastrup.

Der forventes en opdatering af bogen i løbet af nogle måneder.

25 pct. rabat til Vugge til Vugges læsere

”Global Third-Party Certification and Labelling” er udkommet som e-bog. Den er på 100 sider og koster 150 kroner. Vugge til Vugge har skaffet læserne en rabatkode, der giver 25% rabat til og med 9. april 2021. Koden er VtV25 og skal skrives i forbindelse med bestilling direkte hos LETZ CERTI – www.letzcerti.com

Udover de globale mærker findes der en lang række regionale og nationale mærkningsordninger, der også er tredjepartsverificerede. De er beskrevet i bogen fra 2018, som kan købes som papirbog direkte hos Vugge til Vugge. Se mere her.

De kan være fornuftige at vælge, hvis virksomheder ikke afsætter deres produkter og services på et globalt marked eller ønsker at kombinere forskellige nationale og globale mærker.

”Regionale og nationale mærker kan have en stor betydning for forretningen – især på grund af kendskabsgraden, hvor de nationale normalt er mere kendte. I Danmark er de mest kendte Ø-mærket og Svanemærket, og ingen af dem er globale,” siger Lars Ludvigsen.

CSR.dk har også omtalt den nye bog om globale mærker i artiklen: Mærker vaccinerer mod greenwashing. Læs den her.

FAKTA:
De 18 certificerings- og mærkningsordninger i bogen er: ASC, B-Corp, Carbon Trust, Cradle to Cradle Certified®, Crossed Grain, Demeter, Ecocert, EKOenergy, Fairtrade, FSC, GOTS, Green Key, LEED, MSC, PEFC, Rainforest Alliance, Roundtable on Sustainable Palm Oil og STANDARD 100 by OEKO-TEX®.