Novo Nordisk Cradle to Cradle certificeret salgsæske

Medicinæske fra Novo Nordisk C2C Certified

Medicin kan ikke Cradle to Cradle certificeres, men det kan emballagen. Og som den første medicinalvirksomhed i verden er det netop, hvad Novo Nordisk har gjort med Vugge til Vugge ApS som assessor.

Novo Nordisk har Cradle to Cradle certificeret æsken med Semaglutide
I første omgang er det en nyudviklet æske til vægttabsproduktet Semaglutide 2.4 mg, der er certificeret på Bronze-niveau. Novo Nordisk er endda den første virksomhed, der har gennemført en Cradle to Cradle certificering efter den nye Cradle to Cradle Certified® Product Standard version 4.0.

”Vi er yderst beærede over at modtage Cradle to Cradle certifikat version 4.0. for en af vores salgsæsker. I Novo Nordisk bekymrer vi os om vores miljøpåvirkning, og vi arbejder hver dag meget hårdt på at sikre, at vores produkter er bæredygtige – fra indkøb af råvarer til brugs- og genanvendelsesfase. Og nu er vores indsats anerkendt med en af de mest ambitiøse standarder for design og fremstilling af produkter, der muliggør en sund og retfærdig fremtid for mennesker og planet, siger Kenneth Strømdahl, der er Senior Vice President i Devices & Delivery Solutions, Novo Nordisk.

Se certifikatet her i produktregisteret, hvor du som noget nyt også kan finde ’Circularity & Cycling Instructions’.

Social Fairness på C2C Guld-niveau

scorecard Novo Nordisk Cradle to Cradle certificeringDet er værd at bemærke, at Novo Nordisk har opnået bedømmelsen Guld i kategorien Social Fairness. Det er en af de kategorier, hvor kravene er strammet rigtig meget i den nye version 4.0, og den viser ikke bare produktets, men hele produktionskædens sociale ansvar.

”Det er meget flot at opnå Guld i Social Fairness kategorien, der er baseret på alle relevante internationale konventioner og best practice. Der er meget høje krav til dokumentation i hele værdikæden, og det er ikke nok med gode intentioner – der skal være handling bag ordene. Så det er virkelig imponerende,” siger direktør i Vugge til Vugge ApS, Annette Hastrup.

Vugge til Vugge har været assessor for Novo Nordisk, og certificeringen er gennemført i et pilotprogram, hvor de nye kriterier i version 4.0 løbende blev testet og evalueret. Det er sket i tæt samarbejde med Novo Nordisk Devices & Delivery Solutions, Rondo Pack og Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Led i Novo Nordisk strategi om Circular for Zero

Cradle to Cradle certificeringen er et led i Novo Nordisk strategien ’Circular for Zero’, der handler om at implementere cirkulær økonomi for at nå en neutral påvirkning af miljø og omgivelser. I 2020 var produktionen baseret på 100% vedvarende energi, og der arbejdes på at udvikle genanvendelsesstrategier på alt fra insulinpenne til alle emballager. Arbejdet involverer også leverandørkæderne.

’Circular for Zero’ passer rigtig godt til den måde, Cradle to Cradle certificeringsordningen er bygget op på. Med den nye ambitiøse version 4.0 er det holistiske og handlingsorienterede syn skærpet i de fem kriteriekategorier: Material Health, Product Circularity, Clean Air & Climate Protection, Water & Soil Stewardship og Social Fairness. Ordningen er videnskabeligt baseret og en af de mest anerkendte produktcertificeringer i verden med fokus på alt fra sundhed og miljø til klima og social retfærdighed.