Ny version af Cradle to Cradle standarden er nu offentliggjort

Cradle to Cradle Certified® Version 4.0 sætter ny international standard for morgendagens produkter til den cirkulære økonomi under hensyn til klima, miljø, sundhed og socialt ansvar

Ny cradle to cradle standard version 4

Design og produktion i dag har en direkte indvirkning på den verden, vi vågner op til i morgen.

I dag blev den nye version 4.0 af den internationale produktstandard, Cradle to Cradle Certified®, lanceret. Den definerer morgendagens produkter – designet til den cirkulære økonomi og en sund og retfærdig verden for fremtidens generationer.

Det har taget flere år at udvikle og redefinere den nye version af standarden, der træder i kraft den 1. juli 2021. Direktør i Vugge til Vugge ApS, Annette Hastrup, har som medlem af Standards Steering Comittee været dybt involveret i processen.

”Det har været et stort arbejde, så det er både en lettelse og en stor glæde, at vi er nået hertil. De opdaterede krav er ambitiøse, men også rimelige at stille til fremtidens produkter, hvis vi skal have en sund verden, som er god og retfærdig for både mennesker og planet,” siger hun.

Cradle to Cradle viser den gode vej til cirkulær økonomi

Cradle to Cradle Certified® giver en ramme for design og fremstilling af sikre, cirkulære og ansvarlige produkter og materialer, der giver maksimal sundhed og velvære for mennesker og planet.

Certificeringsordningen understøtter udvikling af nye forretningsmodeller og nyttige samarbejder i hele værdikæden. Designere og producenter kan bruge Cradle to Cradle Certified Version 4.0 til at drive innovation og systemændring ved at:

 • udvikle og bruge materialer, der er sikre for mennesker og miljø
 • virkeliggøre cirkulær økonomi gennem produkt- og procesdesign og strategiske samarbejder
 • beskytte klima, luft, vand og jord
 • respektere menneskerettigheder og bidrage til et retfærdigt samfund.

Nye krav i Cradle to Cradle standard version 4.0

Ligesom i de tidligere Cradle to Cradle produktstandarder, er der fem kategorier i version 4.0, som produkter bliver bedømt på. De er blevet udvidet og præciseret:

Fem kategorier i Cradle to Cradle standarden version 4

 • Material Health: Materialer skal være sunde for mennesker og miljø.
 • Product Circularity: Produkter og processer skal designes, så de kan indgå sikkert i en cirkulær økonomi.
 • Clean Air & Climate Protection: Produktion skal sikre ren luft uden skadelige emissioner og forebygge klimaforandringer ved brug af vedvarende energi.
 • Water & Soil Stewardship: Produktion skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining.
 • Social Fairness: Producenter skal respektere menneskerettigheder og bidrage til et retfærdigt samfund.

Hver kategori indeholder nye og forbedrede krav. Overordnet set drejer det sig om:

 • Nye rammer for Product Circularity og Social Fairness, der svarer til bedste globale praksis
 • Strengere krav om ren luft og hurtige klimahandlinger
 • Udvidede krav i Water & Soil Stewardship
 • Krav til materialesundhed er tilpasset verdens mest rigide regler og standarder for kemi.

Flere virksomheder har deltaget i pilotprogram

I udviklingsperioden har syv virksomheder på verdensplan testet version 4.0 ved at deltage i et pilotprogram, hvor produkterne certificeres efter udkastet. Vugge til Vugge ApS er assessor for tre af dem, og det giver virksomheden et godt forspring til at vurdere produkter efter den nye standard.

”Vi har allerede vurderet flere produkter af vidt forskellige type efter 1. og 2. udkast til version 4.0. Vi forventer, at certificeringerne bliver annonceret senere på foråret,” fortæller Annette Hastrup og tilføjer:

“Vi er godt tilfredse med at have haft hele tre nye kunder med i pilotprogrammet. Det betyder nemlig, at vi nu er helt i front og klar til at hjælpe andre virksomheder, der vil certificere efter version 4.”

Dokumenter tilgængelige for offentligheden

Der er fuld transparens om kriterier og proces. På Cradle to Cradle Products Innovation Institutes hjemmeside findes bl.a. link til:

 • Den nye version 4.0 standard
 • Sammenligning af version 3.1 til version 4.0 – oversigt over ændringer og nye krav
 • Sammenligning mellem andet udkast til version 4.0 og den endelige tekst med resumé af ændringer
 • Modtagne kommentarer og svar, som kom ind til andet udkast, da der var offentlighedsfase sidste sommer/efterår.

Find det hele via dette link.

Senere kommer der en 4.0 brugervejledning samt de formularer og skabeloner, der understøtter ansøgninger om certificering efter version 4.0.

Overgangsperiode for Cradle to Cradle certificeringer

I overgangsperioden mellem version 3.1 og 4.0, er det muligt at vælge den ene eller den anden version. Der skal dog tages hensyn til følgende regler:

 • Produkter kan certificeres efter den nye standard 4.0 fra 1. juli 2021.
 • Produkter kan certificeres efter den gamle standard 3.1 frem til 1. juli 2022 (ansøgningsfrist 1. april 2022).
 • Produkter, der er certificeret efter version 3.1, kan recertificeres efter 3.1, men SKAL overgå til version 4.0 senest 30. juni 2024.

Enkelte produkter er ikke berettiget til en version 4.0-certificering. Til andre stilles der skærpede krav. Fx skal produkter til børn og kosmetik som minimum kunne overholde kravene på Sølv-niveau.

Produkter, der ikke kvalificerer til version 4.0, kan som udgangspunkt heller ikke recertificeres efter version 3.1 på den anden side af 1. juli 2021. Se listen over produkttyper, der er udelukket eller begrænset her.

Grundig og transparent proces

Cradle to Cradle standarden ajourføres løbende. Men det er seks år siden, standarden sidst blev gennemgribende revideret, og processen med at udvikle den nye version 4.0 af Cradle to Cradle standarden har forløbet lige siden. To gange har et udkast været til offentlig kommentering.

Selve udviklingsarbejdet har været drevet af fem tekniske rådgivende grupper, et Stakeholder Advisory Council og Standards Steering Committee (Tidligere Certification Standards Board). Sidstnævnte har truffet de endelige beslutninger og er generelt hovedansvarlig for at revidere og opdatere standarden.

Standards Steering Committee består bl.a. af virksomheder med Cradle to Cradle certificerede produkter, assessorer og fageksperter. Direktør Annette Hastrup har som nævnt siddet med i komitéen siden 2016.

Webinarer sætter fokus på version 4.0 i Norden

Cradle to Cradle Products Innovation Institute holder tre brancherelaterede webinarer. To af dem er direkte målrettet Skandinavien. Her sætter Cradle to Cradle Products Innovation Institute fokus på den nye standard, og hvordan førende virksomheder har omsat standarden til handling for en positiv fremtid.
Klik for mere information:

23. marts kl. 19: Clean, Circular & Responsible by Design: Innovating Personal Care & Cleaning Products for Tomorrow

25. marts: Innovation for the Circular Economy in the Nordics – Circular Built Environment’ 

30. marts: Innovation for the Circular Economy in the Nordics – Sustainable Lifestyle’