Nyt tag med integrerede solceller – designet til adskillelse

Smukt design, solcelleenergi og miljøhensyn er samlet i et epokegørende nyt tagsystem, Climate Cover

Climate Cover er et nyt tagsystem, der integrerer solceller i et smukt design, og hvor alt kan skilles ad for senere genanvendelse i fuldstændig tråd med tidens fokus på cirkulær økonomi.

Climate Cover blev præsenteret af producenten, Komproment ApS, på fagmessen BYGGERI ’16 i Fredericia 1. marts 2016. Bag udviklingen står en gruppe af designere, arkitekter, ingeniører og branchefolk, heriblandt Vugge til Vugge.

Læs også omtalen på Dagens Byggeri.

Climate Cover er en universel klimaskærm, der desuden rummer indpasning af alle de elementer, der typisk forekommer i et bygningstag. For eksempel er taghætterne skjult i konstruktionen. Se mere om de tekniske detaljer i Komproments Climate Cover brochure.

Klar til Cradle to Cradle certificering

Climate Cover er udviklet med respekt for Cradle to Cradle designprincipperne. Alle komponenter kan skilles ad, og der er valgt sunde materialer, der kan genanvendes igen og igen. De udvalgte materialer har gennemgået en forundersøgelse, hvor potentialet for certificering efter den internationalt anerkendte Cradle to Cradle Certified™ produktstandard er vurderet. Se Climate Cover_Forundersøgelse_FINAL_2016.

Næste skridt er at fortage en egentlig Cradle to Cradle certificering, hvor produkternes kemiske sammensætning samt produktionsprocesser analyseres dybdegående og konkrete planer for optimering fastlægges. Certificeringen forventes gennemført i 2016.

Fleksibelt at anvende

Climate Cover sigter direkte på renovering af tage i boligforeninger, men vil kunne anvendes i alle typer af bygninger, fordi systemet giver mulighed for anvendelse af en lang række forskellige materialer, såsom naturskifer, træ og tegl. Da Climate Cover gør det let både at montere og afmontere sektioner af tagdækningen, kan tagrenovering finde sted, uden at en beslutning om solceller eller ej bliver en stopklods i processen.

Climate Cover tager også højde for andre udfordringer med solceller. Man har sørget for, at taget sikrer den nødvendige afkøling af solcellerne, og man har også fundet en løsning, der ikke bare er ”et tag med solceller”, men som indpasser solcellerne på en fuldintegreret måde.

”At integrere solceller i bygninger på en hensigtsmæssig måde har gennem mange år været en større udfordring for arkitekter, rådgivere og byggefirmaer. Indtil nu er det ikke lykkedes at finde frem til en standardmetode, som både opfylder det helt basale behov for absolut tæthed, samtidig med, at det er hurtigt og billigt at montere og desuden tager hensyn til ressourceforbrug, genanvendelse og æstetik”, forklarer Niels Heidtmann fra virksomheden Komproment, der leverer tag- og facadesystemer, og som er partner i projektet.

Støttet af EUDP og nomineret til energipris

Climate Cover blev indstillet og nomineret til Byggeriets Energipris, allerede inden systemet var færdigudviklet, men måtte på målstregen se sig slået.

Udviklingen af taget har fået støtte fra EUDP, som er et statsligt udviklings- og demonstrationsprogram inden for energiløsninger. Programmet støtter ny energiteknologi, som skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi. EUDP administreres af Energistyrelsen. Endvidere har Realdania støttet udviklingsprojektet således, at hele tagsystemet er blevet afprøvet og testet af bl.a. Aalborg Universitet under ekstreme forhold.

Partnerne bag Climate Cover er: Cenergia, Komproment, Designit, A plus B, Vugge til Vugge, Vedvarende Energi, Solarplan, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger samt Ecovent.