Samarbejdspartnere og netværk

Vi har et stort og stærkt netværk af inden- og udenlandske eksperter, der beskæftiger sig med Cradle to Cradle, ressource-effektivitet og cirkulær økonomi. Vi har en række faste samarbejdspartnere og indgår også gerne i forskellige projekter.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute
Vi har naturligvis et tæt samarbejde med Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der er den uafhængige non-profit organisation, som administrerer Cradle to Cradle Certified® produktstandarden. I forbindelse med Cradle to Cradle produktcertificering og Material Health Certificate, er det os, der foretager vurdering, og instituttet, der er den godkendende instans og udsteder certifikatet.

Annette Hastrup, direktør hos Vugge til Vugge ApS, sidder desuden i Standards Steering Committee, og vi er derfor altid opdateret på udviklingen af Cradle to Cradle Certified® Product Standard.

MBDC
Vugge til Vugge ApS har en samarbejdsaftale med McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) i Virginia, USA. MBDC er underleverandør af Material Health Assessment for os i forbindelse med certificeringprojekter.

Ethica Oy
Vugge til Vugge ApS har indgået en samarbejdsaftale med det finske konsulentfirma Ethica Oy. Dermed kan Ethica Oy som konsulentfirma tilbyde Cradle to Cradle certificering gennem os.

Circle House Lab
Vugge til Vugge ApS deltager i et samarbejde mellem cirka 70 frontløbere inden for cirkulær økonomi. Målet er sammen med Dansk Standard at udvikle nye EU byggestandarder for dansk og europæisk cirkulært byggeri. Samarbejdet skal udvikle green papers fra 2019-2021.

Circular IQ
Vugge til Vugge ApS har indgået et samarbejde med Circular IQ, der udbyder en ny data-platform, hvor virksomheder nemt kan oploade egne “cirkulære” data og analyser, finde andres data og dele med hinanden. Dataene bliver målt efter en række standarder og kriterier, herunder Cradle to Cradle Certified®.

Sustainable Build
Sustainable Built er et netværk til fremme af vækst inden for bæredygtigt byggeri gennem innovation, videndeling og styrke samarbejdsrelationer på tværs af byggebranchen. Vugge til Vugge ApS deltager i Sustainable Build netværket som innovationspartner.