Team

Annette Hastrup

Annette Hastrup

CEO and Owner

LÆS MERE

Annette Hastrup er Accredited General Assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og må gennemføre certificeringsprocesser i henhold til Cradle to Cradle Certified® Products Standard. Annette er desuden medlem af instuttets Standards Steering Committee, der er det besluttende organ med ansvar for vedligeholdelse og revision af Cradle to Cradle Certified® Products Standard.

Annette er en engageret projektleder med udtalt forretningsforståelse. Hun fuldfører og leder Cradle to Cradle projekter med fokus på virksomheders omstilling, værdiskabelse og optimering af produkter, materialestrømme og forretningsmodeller i retning mod en cirkulær økonomi og sikrer dermed, at Cradle to Cradle tiltag faktisk får værdi for kunderne.

Annette har i mere end 20 år fungeret som miljøchef i private og offentlige virksomheder, hvor hun har virket på både operationelt og strategisk plan. Annette er uddannet cand.scient. i biologi og har en lederuddannelse fra Dansk Industri, Ledelse af Teknologisk og Organisatorisk Forandring.

Email: ah@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 24 28 93 69

 

Kaare Hinz

Project Manager

LÆS MERE

Kaare Hinz er Accredited General Assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og må gennemføre certificeringsprocesser i henhold til Cradle to Cradle Certified® Products Standard. Kaare udfører primært opgaver i forbindelse med Cradle to Cradle certificering og forretningsudvikling gennem cirkulære forretningsmodeller. Desuden bidrager han med administrative opgaver, samt research- og kommunikationsopgaver.

Kaare har været tilknyttet Vugge til Vugge siden januar 2015. Han er uddannet Energiteknolog og BA i Product Development and Integrative Technology.

E-mail: kh@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 40 34 51 76

Kim Jensen

Kim Jensen

Associate Consultant

LÆS MERE

Kim Jensen er Accredited General Assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og må vurdere produkter i forhold til Cradle to Cradle Certified® Products Standard. Han kan dermed gennemføre certificeringsprocesser for Vugge til Vugge.

Kim har mere end 15 års erfaring med at opbygge ledelsessystemer og har de sidste 10 år desuden arbejdet som projektleder/konsulent i forbindelse med produktmærkninger, bl.a. Cradle to Cradle certificering.

Kim er uddannet cand.scient. og ph.d. i biologi og er til daglig direktør i EURA A/S.

Email: kj@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 20 48 07 21

Annelise Ryberg

Annelise Ryberg

Associate Consultant

LÆS MERE

Annelise Ryberg bidrager til Vugge til Vugge projekter med sin viden om cirkulær økonomi inden for strategi, design, arkitektur og byplanlægning. Hun er medforfatter til Cradle to Cradle i det byggede miljø.

Annelise har bl.a. arbejdet med menneskerettigheder for FN, New York samt med CSR som leverandør for Novo Nordisk. I 2013 stiftede hun www.trashypeople.dk, der i samarbejde med Københavns Kommune, Vestforbrænding m.fl. udfører designantropologiske undersøgelser af affaldssortering i etageejendomme.

Annelise har været kreativ direktør i Ducks in a Row ApS siden 1998, er medlem af Designrådet og fast samarbejdspartner i Vugge til Vugge.

E-mail: ar@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 26 17 12 43

Tanja Henrichsen

Senior Consultant

LÆS MERE

Tanja Henrichsen varetager især opgaver med certificering og projekter – specielt i henhold til Cradle to Cradle Certified® Products Standard Version 3.1 og den nye Version 4.0.

Tanja har mere end 20 års erfaring som projektleder med store og mellemstore projekter inden for forskellige brancher. Hun har arbejdet med LCA, bionedbrydelige materialer og komposteringsstandarder, cirkulær økonomi samt certificering.

Tanja har en master i Food Technology, en Ph.d. i Chemical Engineering og en MBA i europæisk økonomi.

E-mail: th@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 27 54 89 36 

Mette Svendgaard, Vugge til Vugge

Mette Svendgaard

Senior Consultant

LÆS MERE

Mette Svendgaard udfører opgaver med certificeringer i henhold til Cradle to Cradle® Products Standard Version 3.1 og version 4.0.

Mette har tre års erfaring med at udvikle bæredygtige forretningsmodeller med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Desuden har hun otte års erfaring som Six Sigma proceskonsulent i pharmabranchen.
Mette har en Master of Science (Msc) i Food Science and Technology.

E-mail: ms@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 26 43 54 34

Lone Bolter Rubin

Lone Bolther Rubin

Freelance journalist

LÆS MERE

Lone Bolter Rubin er selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver og siden 2014 fast samarbejdspartner for Vugge til Vugge ApS.

Lone skriver artikler, nyhedsbreve og tekster til hjemmeside for Vugge til Vugge ApS og medvirker til at lægge kommunikationsstrategien. Derudover er Lone underleverandør, når Vugge til Vugge ApS leverer cases til projekter og løser kommunikationsopgaver for kunderne.

Lone har arbejdet som selvstændig journalist siden 1997 og har de seneste år primært løst opgaver for virksomheder og organisationer inden for cirkulær økonomi, indeklima, byggeri og forsyning.

E-mail: lone@lonerubin.dk
Tlf. +45 24 24 12 88

Henrik Sørensen

Associate Consultant

LÆS MERE

Henrik Sørensens arbejdsområder for Vugge til Vugge ligger inden for forretningsudvikling og -modeller, fundraising til projekter, energioptimering og projektledelse – specielt inden for byggeri.

Henrik har 20 års erfaring som rådgivende ingeniør i byggeri, bæredygtighed og indeklima, og han har stået i spidsen for mange tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter i ind- og udland.

Henrik er uddannet civilingeniør og eMBA i innovations- og forandringsledelse og er nu direktør i henrik-innovation ApS.

E-mail: hs@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 25 54 40 14