Team

Annette Hastrup

CEO and Owner

LÆS MERE

Annette Hastrup er direktør og ejer af Vugge til Vugge og varetager ledelsen af virksomhedens aktiviteter og personale. Vugge til Vugge er Accredited General Assessment Body for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og kan derfor gennemføre vurdering af produkter i henhold til Cradle to Cradle Certified® Products Standard. Annette var desuden medlem af instuttets Standards Steering Committee fra februar 2016 til december 2022, der er det besluttende organ med ansvar for vedligeholdelse og revision af Cradle to Cradle Certified® Products Standard.

Annette er en engageret projektleder med udtalt forretningsforståelse. Hun fuldfører og leder Cradle to Cradle projekter med fokus på virksomheders omstilling, værdiskabelse og optimering af produkter, materialestrømme og forretningsmodeller i retning mod en cirkulær økonomi og sikrer dermed, at Cradle to Cradle tiltag faktisk får værdi for kunderne.

Annette har i mere end 20 år fungeret som miljøchef i private og offentlige virksomheder, hvor hun har virket på både operationelt og strategisk plan. Annette er uddannet cand.scient. i biologi og har en lederuddannelse fra Dansk Industri, Ledelse af Teknologisk og Organisatorisk Forandring.

Email: ah@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 24 28 93 69

Marcus Thyregod Villadsen

Marcus T. Villadsen

PA & Operations Manager

LÆS MERE

Marcus har ansvar for at udvikle og vedligeholde systemer, procedurer og arbejdsgange, der er vigtige for den daglige drift og økonomi. Herudover hjælper han til på diverse projekter i Vugge til Vugge.

Han har især erfaring med økonomiske – og strategiske analyser, samt erfaring med tværfagligt arbejde i iværksættervirksomheder og med egne projekter.

Marcus er BSc i Economics and Business Administration.

Email: mv@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 28 72 44 01

Silvia Dosio Vázquez

Sustainability Consultant

LÆS MERE

Silvia Dosio Vázquez varetager primært opgaver relateret til vurdering af produkter i henhold til Cradle to Cradle Certified® Product Standard.

Silvia er fra Spanien, og hun har flere års erfaring som bæredygtighedskonsulent hos et spansk konsulentfirma, der udfører videnskabelige og tekniske undersøgelser og projekter relateret til bæredygtighed og beskyttelse af havmiljøet.

Silvia har en bachelor i Marine Sciences og en master i Sustainable Development Management fra University of Vigo i Spanien.

Email: sd@vuggetilvugge.dk

Virginia Pelliccioni

Sustainability Consultant

LÆS MERE

Virginia Pelliccioni varetager primært opgaver relateret til vurdering af produkter i henhold til Cradle to Cradle Certified® Product Standard.

Virginia er fra Argentina, hvorfra hun har flere års erfaring fra miljøkonsulentvirksomheder som Carbon Footprint Analyst og Junior Environmental Analyst med ansvar for dataindsamling og analyse, og virksomheders affaldshåndtering, udarbejdelse af miljørapporter og ISO 14001 implementering.

Virginia har en seks år lang uddannelse som B.Sc. i Environmental Engineer Pontifical Catholic University of Argentina.

Email: vp@vuggetilvugge.dk

Yashaswa S. Aryan

Sustainability Consultant

LÆS MERE

Yashaswa Surya Aryan varetager primært opgaver relateret til vurdering af produkter i henhold til Cradle to Cradle Certified® Product Standard.

Yashaswa er fra Indien, hvor han tog en bachelor i Mechanical Engineering, inden han flyttede til Danmark og afsluttede sin uddannelse med en master i Sustainable Energy Engineering med speciale i solenergi.

E-mail: ya@vuggetilvugge.dk

Kåre Hinz

Associate Consultant

LÆS MERE

Kåre Hinz er Accredited General Assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og kan gennemføre produktvurdering i henhold til Cradle to Cradle Certified® Products Standard for Vugge til Vugge.

Kåre har siden 2014 arbejdet med energioptimering, bæredygtighed, cirkulær økonomi og Cradle to Cradle, med særligt fokus på Cradle to Cradle certificering og udvikling/optimering af produkter gennem cirkulære forretningsmodeller.

Kåre er uddannet Energiteknolog og BA i Product Development and Integrative Technology og er til daglig direktør i EcoAdvice ApS.

E-mail: kh@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 40 34 51 76

Kim Jensen

Associate Consultant

LÆS MERE

Kim Jensen er Accredited General Assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og kan gennemføre produktvurdering i henhold til Cradle to Cradle Certified® Products Standard for Vugge til Vugge.

Kim har mere end 20 års erfaring med at opbygge ledelsessystemer og har de sidste 10 år desuden arbejdet som projektleder/konsulent i forbindelse med produktmærkninger, bl.a. Cradle to Cradle certificering.

Kim er uddannet cand.scient. og ph.d. i biologi og er til daglig direktør i EURA A/S.

Email: kj@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 20 48 07 21

Christian Engene

Associate Consultant

LÆS MERE

Christian Engene er svensk og bor i Stockholm. Christian udfører hovedsageligt opgaver inden for produktvurdering og projektledelse i forbindelse med Cradle to Cradle Certified® Product Standard.

Christian har en baggrund inden for produkt- og servicedesign samt udvikling og produktion af forbrugerprodukter. Han har arbejdet med globale brands og startups, primært inden for forbrugerelektronikbranchen, og med innovation i krydsfeltet mellem fysiske produkter og digitale systemer.

Siden 2017 har Christian været fokuseret på omstillingen til en cirkulær økonomi gennem design og innovation. Christian leder et cirkulært designrådgivningsfirma, Remanufaktur. Herudover er Christian bestyrelsesmedlem i Cradlenet, en svensk organisation, der støtter virksomheder og organisationer med omstillingen til en cirkulær økonomi.

E-mail: ce@vuggetilvugge.dk
Tlf. +46 708 252 876

Henrik Sørensen

Associate Consultant

LÆS MERE

Henrik Sørensens arbejdsområder for Vugge til Vugge ligger inden for forretningsudvikling og -modeller, fundraising til projekter, energioptimering og projektledelse – specielt inden for byggeri.

Henrik har 20 års erfaring som rådgivende ingeniør i byggeri, bæredygtighed og indeklima, og han har stået i spidsen for mange tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter i ind- og udland.

Henrik er uddannet civilingeniør og eMBA i innovations- og forandringsledelse og er nu direktør i henrik-innovation ApS.

E-mail: hs@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 25 54 40 14

Annelise Ryberg

Annelise Ryberg

Associate Consultant

LÆS MERE

Annelise Ryberg bidrager til Vugge til Vugge projekter med sin viden om cirkulær økonomi inden for strategi, design, arkitektur og byplanlægning. Hun er medforfatter til Cradle to Cradle i det byggede miljø.

Annelise har bl.a. arbejdet med menneskerettigheder for FN, New York samt med CSR som leverandør for Novo Nordisk. I 2013 stiftede hun www.trashypeople.dk, der i samarbejde med Københavns Kommune, Vestforbrænding m.fl. udfører designantropologiske undersøgelser af affaldssortering i etageejendomme.

Annelise har været kreativ direktør i Ducks in a Row ApS siden 1998, er medlem af Designrådet og fast samarbejdspartner i Vugge til Vugge.

E-mail: ar@vuggetilvugge.dk
Tlf. +45 26 17 12 43

Lone Bolter Rubin

Lone Bolther Rubin

Freelancejournalist

LÆS MERE

Lone Bolter Rubin er selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver og siden 2014 fast samarbejdspartner for Vugge til Vugge ApS.

Lone skriver artikler, nyhedsbreve og tekster til hjemmeside for Vugge til Vugge ApS og medvirker til at lægge kommunikationsstrategien. Derudover er Lone underleverandør, når Vugge til Vugge ApS leverer cases til projekter og løser kommunikationsopgaver for kunderne.

Lone har arbejdet som selvstændig journalist siden 1997 og har de seneste år primært løst opgaver for virksomheder og organisationer inden for cirkulær økonomi, indeklima, byggeri og forsyning.

E-mail: lone@lonerubin.dk
Tlf. +45 24 24 12 88