Print the change!

Et unikt samarbejde om at udvikle Cradle to Cradle tryksager til den cirkulære økonomi gør det lettere og billigere at gøre det bedre og bedre..

Gugler har opnået Cradle to Cradle certifikat på Guld-niveau

Tre trykkerier i Europa har i flere år certificeret deres tryksager efter Cradle to Cradle Certified™ Product Standard. De har et ret unikt samarbejde, ’Print the Change Community’, hvor de deler udgifter til at udvikle og certificere materialerne.

Tre trykkeriers materialer vurderes på en gang

Vugge til Vugge er ansvarlig for at vurdere materialer for Print the Change og har således hjulpet alle tre trykkerier med den del af certificeringen. Desuden har Vugge til Vugge denne vinter stået for den samlede recertificering af to af medlemmernes produkter, nemlig østriske Gugler GmbH og danske KLS PurePrint A/S.

EPEA Schweiz, der ligesom Vugge til Vugge er akkrediteret assessor for Cradle to Cradle Products Innovation Institute, kører lige nu den generelle recertificeringsproces for det schweiziske trykkeri Vögeli.

”Når vi arbejder med recertificering, får vi en lang liste over materialer fra trykkerierne, som vi undersøger. Materialerne er alt fra papir og karton til spiralrygge og farver. De kan bruges af alle de tre trykkerier, som kan sammensætte dem til forskellige produkter,” fortæller direktør for Vugge til Vugge, Annette Hastrup.

Selvom trykkerierne i princippet er konkurrenter, så er partnerskabet en fordel for alle parter.

”Det er et smertefrit samarbejde, og Vugge til Vugge er rigtig gode til at koordinere mellem os. Det betyder, at vi kan have mange flere certificerede produkter på hylderne end ellers. Desuden kan vi bedre tilskynde vores underleverandører til at udvikle på indhold og produktion. Tre trykkeriers krav vægter mere end et,” fortæller kommerciel direktør i KLS PurePrint, Kasper Larsen.

Individuelle certifikater til hvert trykkeri

Selvom der er tale om de samme materialer, så skal hvert trykkeri have sit eget certifikat for at kunne markedsføre de færdige produkttyper under eget navn.

Processerne i virksomhederne kan være forskellige, og derfor skal de også vurderes individuelt. Det gælder bl.a. forhold omkring genanvendelse, brug af energi og vand samt data om virksomhedernes praksis inden for social fairness. I selve certifikatet fremgår præcis, hvilke produkter der er certificerede.

KLS PurePrint har valgt at samle alle produkter under ét Cradle to Cradle certifikat på Sølv-niveau. Se det her.

Googler har valgt at dele produkterne op i to grupper, så de bedste er certificeret på Guld-niveau, og de næstbedste på Sølv. Du kan se Guld-certifikatet og listen over de materialer, der er dækket ind af det, her.

De tre trykkerier skal recertificeres efter Cradle to Cradle Certified™ Product Standard igen om to år.