Vugge til Vugge er med i Advisory Board for SDG-Accelerator under UNDP

Vugge til Vugge med som rådgiver i SDG Accelerator

Vugge til Vugge skal være med til at rådgive om SDG acceleator

FN’s Udviklingsprogram, UNDP, har inviteret CEO Annette Hastrup, Vugge til Vugge ApS, til at være en del af Advisory Board for SDG Accelerator. Det er et program, der skal sætte skub i virksomheders arbejde med FN’s 17 verdensmål. Det sker i anerkendelse af Cradle to Cradles høje produktstandard og Annette Hastrups erfaringer med at skabe bæredygtig udvikling i virksomheder.

Cradle to Cradle er ikke alene en bæredygtig produktstandard. Det er er også et godt værktøj for virksomheder, der vil arbejde med nogle af FN’s 17 verdensmål (Sustainable Development Goals/SDG’er). Det er især mål nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion, hvor Cradle to Cradle anviser en vej til at producere og forbruge på en måde, så det får positiv indflydelse på miljø og mennesker. Men også en række af de andre mål for rent vand, vedvarende energi, sundhed og anstændigt arbejde bliver sikret gennem arbejdet med Cradle to Cradle.

Vugge til Vugge med i Advisory Board for SDG Accelerator

I den erkendelse var det også helt naturligt for FN-organisationen UNDP i Danmark at invitere CEO Annette Hastrup fra Vugge til Vugge ApS, til at sidde med i Advisory Boardet for SDG Accelerator. Programmet skal hjælpe 30 danske virksomheder i gang med at opfylde FN’s verdensmål i løbet af 2018 og 2019. Du kan se, hvem de første 15 virksomheder er og læse mere om projektet på UNDP’s hjemmeside.

”Cradle to Cradle er en bæredygtig standard med et meget højt niveau. Desuden har Annette konkret erfaring med at arbejde med virksomheder og er involveret i andre forløb, der ligner SDG Accelerator, bare inden for cirkulær økonomi. Det er vigtige erfaringer for os, når vi skal gennemføre SDG Accelerator for vores virksomheder,” siger Private Sector Specialist i UNDP, Stine Kirstein Junge.

UNDP's SDG Advisory board

Verdensmål #12 kalder på Cradle to Cradle løsninger

Danmark klarer sig generelt godt på en lang række af de 17 SDG’er som bekæmpelse af sult og fattigdom, uddannelse til alle og ligebehandling. Men mål nummer 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ er en udfordring for Danmark. Hvis alle i hele verden levede, som vi gør, skulle der være 3,6 jordkloder til rådighed for at levere materialer, mad, vand og energi nok. Det siger sig selv, at det ikke er bæredygtigt.

Derfor adresserer mål nummer 12 et behov for strategier, der kan sikre genbrug og genanvendelse af vores forbrugsgoder, forsvarlig håndtering af kemikalier og affald og en effektiv udnyttelse af naturressourcerne.
Strategierne er godt på vej både på EU- og nationalt plan, men det er primært virksomheder og borgere, der skal bære forandringen igennem. Her kommer Cradle to Cradle til sin ret som styringsværktøj – og i forbindelse med produktcertificering også som dokumentation.

Cradle to Cradles bidrag til SDG’erne

Cradle to Cradles mål er, at virksomheder skal lave produkter, der består af rene materialer uden problematiske stoffer (SDG #3.9 Sundhed og Trivsel).

Produkterne skal holde længe, kunne skilles ad og repareres, og indgå i et loop, så ressourcerne bevares i kredsløb til højst mulige værdi. Desuden skal virksomheden gennemføre en plan for, at produktionen kan ske med 100 pct. vedvarende energi. Samlet vil det lette presset på jordens knappe naturressourcer. Det er producentens ansvar, at hele leverandørkæden lever op til kravene, og at der er sikre systemer for genanvendelse. (SDG #12 Ansvarligt forbrug og produktion).

Virksomheden skal også sikre en positiv indflydelse på vandressourcen (SDG #6.3 Rent vand og sanitet og SDG #14.1 Livet i havet), ligesom produktionen skal foregå på en socialt ansvarlig måde. (SDG #8 Anstændige jobs og økonomisk vækst).

Læs også om Cradle to Cradle certificering.

FN's verdensmål, SDG'erne

Glæder sig til arbejdet med verdensmålene

Annette Hastrup glæder sig til at få gang i arbejdet med SDG Accelerator.
”Vi har gode erfaringer med at få private virksomheder til at arbejde med ansvarligt forbrug og produktion på en måde, så der ikke kun er god samvittighed, men også god forretning i det. Det kan få virksomheder til at nytænke både deres produkter og forretningsmodeller, og det er nødvendigt, hvis vi skal nå FN’s verdensmål,” siger hun.

Desuden er det vigtigt at sikre, at SDG’erne ikke bare bliver brugt til såkaldt ”greenwashing”, men at man sikrer sig, at der sker en reel forbedring af virksomhedens påvirkning af miljø og mennesker.

”En virksomhed skyder sig selv i foden, hvis den profilerer sig på få udvalgte verdensmål, som den allerede arbejder godt med, hvis den samtidig forbryder sig på andre. Derfor kan den systematik, vi arbejder med i Cradle to Cradle med fordel bruges på alle målene,” siger Annette Hastrup.

Der findes gode værktøjer at arbejde med, som bl.a. er beskrevet i et nyt kapitel i Erhvervshåndbogen Klimaledelse. Kapitlet er skrevet af og er offentligt tilgængelig på Carve Consultings hjemmeside.

FAKTA:
SDG Accelerator er et UNDP-projekt støttet af Industriens Fond. I løbet af to år skal 30 små og mellemstore industrivirksomheder støttes i at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Læs mere om projektet og læs, hvilke ord det fik med på vejen til lanceringen i januar.

I Advisory Boardet sidder: Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark; Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand for Carlsberg; Peder Holk, CEO, Novozymes; Tommy Thomsen, CEO, IFU; Anders Lendager, CEO, Lendager Group; Kasper Larsen, CCO/ Kommerciel Direktør, KLS Pure Print; Jimmy Maymann, Chair UNLIVE; Pernille Enggaard, Vært og programplanlægger, millionærklubben radio24/7; Annette Hastrup, CEO, Vugge til Vugge; Thomas Kähler, Senior Vice President, ROCKWOOL Group; Peder Tuborgh, CEO, Arla Foods; Dorte Gram Nybroe, Chef for SMV & Iværksætteri, DI og Susanne Stormer, Vice President of Corporate Sustainability, Novo Nordisk A/S.