Cradle to Cradle

Cradle to Cradle (på dansk “vugge til vugge”) er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Det er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre. For mindre dårligt er stadig dårligt.

Cradle to Cradle er visionen om en verden, hvor forbrug og produktion har en positiv effekt på både økonomi, miljø og mennesker. Hvor vi er til gavn for planeten, uden at vi behøver at skrue ned for forbrug og velfærd.

I en Cradle to Cradle verden designer vi produkter og samfundsstrukturer, så alle materialer er sunde for omgivelserne og kan indgå i et gentagende kredsløb. Der findes ikke længere affald, og alt bliver enten genanvendt, som det er, eller bliver en ressource for noget helt nyt i sunde biologiske og tekniske kredsløb.

Cradle to Cradle produktstandard

Med udgangspunkt i Cradle to Cradle konceptet er der udviklet en produktstandard, Cradle to Cradle Certified® Product Standard. Standarden administreres af den uafhængige non-profit organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Produkter kan certificeres gennem samarbejde med vurderingsorganer som Vugge til Vugge ApS, der er akkrediteret (godkendt) af instituttet.

Et Cradle to Cradle certifikat er et bevis på, at et produkt er designet og produceret efter konceptets principper.

Læs mere om Cradle to Cradle certificering

Det tekniske og det biologiske kredsløb

Konceptet er udviklet med inspiration fra naturen, hvor overskud af materiale fra den ene sæson indgår som næringsstoffer og basismateriale for den næste.

Produkter designet efter Cradle to Cradle designprincipperne skal kunne skilles ad, og de enkelte materialer skal enten kunne nedbrydes sikkert som biologisk næringsstof eller genanvendes i nye produkter som teknisk næringsstof. På den måde vil alle materialer indgå i kontinuerlige biologiske eller tekniske kredsløb, og fremtidige generationer vil få adgang til de samme ressourcer og råmaterialer, som vi har i dag. Denne tankegang ligger også til grund for cirkulær økonomi.

Se evt. denne video med Ellen MacArthur, som på to minutter forklarer de to kredsløb:

Økoeffektivitet

Traditionelt har bæredygtighed handlet om at minimere vores negative effekt på miljøet ved at effektivisere, også kaldet eco-efficiency (øko-rationalisering). Cradle to Cradle afviser ikke denne tankegang men tænker den sammen med eco-effectiveness (øko-effektivitet). I en periode arbejder man altså både med eco-efficiency og eco-effectiveness. Målet er til sidst at ende med et 100% positivt fodaftryk.

I arbejdet med at skabe produktkvalitet på Cradle to Cradle niveau, er således udviklet en metode, der hjælper virksomheder med at udvikle roadmaps for realisering af 100% gode mål. Nedenstående figur, Upcycle diagrammet, illustrerer i faser, hvordan man kan angribe udviklingen af de mål og delmål, der er nødvendige for at virksomheder i fremtiden kan sætte positive fodaftryk.

Cradle to Cradle økoeffektivitet
Illustrationen vises med særlig tilladelse fra MBDC, LLC.

Historien

De grundlæggende tanker bag Cradle to Cradle opstod allerede i 1970’erne som et modspil til ”cradle to grave” paradigmet. Det er dog den tyske kemiker Michael Braungart og den amerikanske arkitekt William McDonough, der gjorde begrebet til et koncept.

Gennembruddet kom i 2002, da de skrev den opsigtsvækkende bog, Cradle to Cradle: Remaking The Way We Make Things. Den udkom på dansk i 2009 med titlen Cradle to cradle – rigdom og vækst uden affald.

I 2010 overdrog Michael Braungart og William McDonough retten til at certificere produkter efter Cradle to Cradle Certified® Product Standard til det uafhængige non-profit institut, Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Siden er en lang række konsulentvirksomheder verden over blevet uddannet og godkendt som ”accredited assessment body” (vurderingsorganer), der må varetage certificeringsarbejdet. Vugge til Vugge ApS blev akkrediteret i 2014 og er indtil videre den eneste konsulentvirksomhed i Norden, der må udføre certificeringer.

Certificeringsordningen har løftet visionen op i et operationelt niveau, hvor flere og flere virksomheder er med til at skabe reelle forandringer i den måde, vi producerer på. Cradle to Cradle Products Innovation Institute er ikke blot et verificerende certificeringsorgan. Det formidler også viden og faciliterer branchenetværk, der skal sætte turbo på udviklingen.