Cradle to Cradle

Cradle to Cradle er et designkoncept, hvor ideen er, at produkter skal designes til at kunne indgå i biologiske eller tekniske kredsløb og med henblik på at skabe værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Det er udviklet som en respons på den hidtidige strategi om blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre. For mindre dårligt er stadig dårligt.

Cradle to Cradle Certified® Product Standard

Med udgangspunkt i Cradle to Cradle konceptet er der udviklet en produktstandard, Cradle to Cradle Certified® Product Standard. Standarden administreres af den uafhængige non-profit organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Produkter kan certificeres gennem samarbejde med en Accredited Assessment Body som Vugge til Vugge ApS, der er akkrediteret (godkendt) af instituttet.

Et Cradle to Cradle Certified® certifikat er et bevis på, at et produkt er vurderet og certificeret efter konceptets principper på det angivne niveau (Bronze, Silver, Gold eller Platinum).

Læs mere om Cradle to Cradle certificering

Det tekniske og det biologiske kredsløb

Konceptet er udviklet med inspiration fra naturen, hvor overskud af materiale fra den ene sæson indgår som næringsstoffer og basismateriale for den næste. For at det kan lade sig gøre, skal produkterne i følge Cradle to Cradle designprincipperne kunne skilles ad, og de enkelte materialer skal enten kunne nedbrydes sikkert som biologisk næringsstof eller genanvendes i nye produkter som teknisk næringsstof. Det vil sige, at materialerne skal kunne indgå i biologiske eller tekniske kredsløb, således at også fremtidige generationer har adgang til ressourcer og råmaterialer, som vi har i dag. Denne tankegang ligger også til grund for cirkulær økonomi.

Se evt. denne video med Ellen MacArthur, som på to minutter forklarer de to kredsløb:

Økoeffektivitet

Traditionelt har bæredygtighed handlet om at minimere vores negative effekt på miljøet ved at effektivisere, også kaldet eco-efficiency (øko-rationalisering). Cradle to Cradle afviser ikke denne tankegang men tænker den sammen med eco-effectiveness (øko-effektivitet). I en periode arbejder man altså både med eco-efficiency og eco-effectiveness.

I arbejdet med at skabe produktkvalitet på Cradle to Cradle, er således udviklet en metode, der hjælper virksomheder med at udvikle roadmaps for realisering af delmål henimod de 100% gode mål. Nedenstående figur, Upcycle diagrammet, illustrerer i faser, hvordan man kan angribe udviklingen af de mål og delmål, der er nødvendige for at virksomheder i fremtiden kan sætte positive fodaftryk.

Cradle to Cradle økoeffektivitet
Illustrationen vises med særlig tilladelse fra MBDC, LLC.

Historien

De grundlæggende tanker bag Cradle to Cradle konceptet opstod allerede i 1970’erne som et modspil til ”cradle to grave” paradigmet. Det er dog den tyske kemiker Michael Braungart og den amerikanske arkitekt William McDonough, der gjorde begrebet til et koncept.

Gennembruddet kom i 2002, da de skrev den opsigtsvækkende bog, Cradle to Cradle: Remaking The Way We Make Things. Den udkom på dansk i 2009 med titlen Cradle to cradle – rigdom og vækst uden affald.

I 2010 overdrog Michael Braungart og William McDonough retten til at certificere produkter efter Cradle to Cradle Certified® Product Standard til det uafhængige non-profit institut, Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Siden er en række konsulentvirksomheder verden over blevet uddannet og godkendt som Accredited Assessment Body, der må gennemføre den produktvurdering, der ligger til grund for certificeringen, som gennemføres af Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Vugge til Vugge ApS blev Accredited Assessment Body i 2014 og er indtil videre den eneste konsulentvirksomhed i Norden med denne status.

Instituttet driver det globale skift til en cirkulær økonomi gennem partnerskaber og samarbejdsinitiativer, der udstyrer virksomheder, regeringer og andre interessenter med de tekniske løsninger og viden, de har brug for for at innovere den måde, produkter designes og fremstilles på.