Built Positive - fra molekyle til metropolis

Built Positive (Built+) er et initiativ, der skal sætte turbo på udviklingen af cirkulær økonomi i byggebranchen. Det er samarbejde, netværk og videndeling for alle aktører i byggebranchen, og målet er at få flere til at designe til adskillelse og producere bæredygtige materialer.

Built PositiveBuilt Positive skal desuden skabe efterspørgsel på cirkulære bygninger, hvor materialerne bevarer eller endda øger deres værdi. Ikke blot i bygningens længere levetid, men også efter. Man taler om bygninger som ”materialebank”, og en udvikling i cirkularitet fra molekyle til metropolis.

Bag initiativet står det uafhængige Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som administrerer Cradle to Cradle certificeringsordningen. Seks partnere støtter initiativet. Det er Building Green, Google, Shaw, MechoSystems, Steelcase og Tarkett.

Seks plusser i Built Positive

Der er seks fokuspunkter for samarbejdet omkring Built Positive:

 • Cirkulært design
  Alle materialer bevarer deres potentiale som ressource for noget nyt. Intet bliver til affald.
 • Materialesundhed
  Alle materialer er sunde for miljøet og for de mennesker, der producerer, bygger og bor med dem.
 • Design til adskillelse
  Man producerer og bygger, så alt kan skilles ad, og så komponenterne bevarer eller øger værdien.
 • Værdikædesamarbejde
  Alle fra leverandør til producent, fra arkitekt til bygherre og fra investor til långiver skal samarbejde om at skubbe til den cirkulære udvikling.
 • Materialepas
  Det skal sikres, at man til enhver tid kan identificere og værdisætte materialer i en bygning.
 • Politikker og standarder
  Der skal arbejdes mod skærpede krav og rammevilkår for den cirkulære udvikling i byggeriet.

Stigende interesse for nyhedsbreve og webinarer

Built Positive blev lanceret første gang i USA med en række af workshops i november 2016. Siden er der sendt nyhedsbreve ud, og der har der været holdt månedlige webinarer med stærkt stigende interesse også fra Europa. I 2017 holdes der også møder og seminarer i Europa.

Præsidenten for Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Lewis Perkins, kalder Built Positive en ”bevægelse”, og han håber på fortsat øget interesse.

”Vi tilskynder til samarbejde og innovation i åbne miljøer gennem hele værdikæden, og hvis byggeriet tager Built Positive-tankegangen til sig, vil det kunne styrke både finansiel og samfundsmæssig værdiskabelse,” siger han.

Bygninger, der er ”built positive”, får højere værdi

Bygninger vil få større økonomisk værdi, mens brugerne vil få sundere rammer at bo og arbejde i. For miljøet vil gevinsten være mindre belastning fra vækst og forbrug.

Frontløberne i byggebranchen er i forvejen godt på vej med omstilling til cirkulær økonomi. 70 procent af alle de produkter, som er Cradle to Cradle certificerede, er enten byggematerialer eller inventar. Alligevel mener Lewis Perkins, at det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at få flere med.

”Producenter og leverandører i Cradle to Cradle produktcertificeringsordningen har i årevis udviklet deres design og produktion med henblik på at gøre det byggede miljø sundere og mere cirkulært. De har vist, at det er muligt at realisere cirkulære systemer. Nu er det nødvendigt at opskalere og udbrede arbejdet, hvis det skal slå igennem i hele branchen,” siger Lewis Perkins.

Venlo City Hall
Venlo City Hall er bygget efter Cradle to Cradle principper

Og tiden er lige netop moden nu, mener han.

”Vi er på vej ind i en ny æra, nemlig materialeøkonomien. Grønt byggeri har indtil nu gjort store fremskridt i forhold til at effektivisere forbruget af energi og vand, fordi det gav økonomiske fordele. Men det er først nu, hvor konceptet om cirkulær økonomi er ved at rodfæste sig, at vi kan synliggøre værdien af materialerne i byggeriet. Det skaber betingelsen for at realisere den Cradle to Cradle verden, som vores visionære grundlæggere (William McDonough og Michael Braungart) forestillede sig for år tilbage.”

Sådan kan du være med i Built Positive

I kan selv være med til at sætte dagsordenen for fremtidens byggeri ved at deltage i Built Positive. På initiativets hjemmeside kan I finde artikler og cases, og der afholdes jævnligt workshops og webinarer med input, idéer og viden om grønt byggeri. Den bedste måde til at følge med i initiativet er ved at skrive jer op til deres nyhedsbrev.

Hvis I selv har en succeshistorie eller en god case, er det også muligt at få den med i nyhedsbrevet og dermed nå ud til et stort motiveret publikum i hele verden.

Kom I gang med Built Positive