Certificeringsordning

 

Kan et produkt være innovativt, smukt og af høj kvalitet, hvis det forårsager skade eller opbruger vores knappe ressourcer? Nej vel?

Moderne design stiller ikke kun krav til æstetik og funktionalitet, men også til hvordan produkter og processer påvirker miljø og mennesker, og hvordan materialer kan genanvendes i en cirkulær økonomi. Cradle to Cradle Certified® Products Program er en ramme for innovation, der netop tager højde for det.

Den uafhængige non-profit organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute, har udviklet den internationale Cradle to Cradle Certified® Product Standard, som bygger på Cradle to Cradle designkonceptet, der er udviklet af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemiker Dr. Michael Braungart.

Standarden afspejler en holistisk tilgang til produktdesign og produktion. Produktet certificeres på et af fire niveauer: Bronze, Sølv, Guld og Platin. Se, hvilke krav der er til de forskellige niveauer på vores side om standarden. Materialer og fremstillingsproces vurderes i fem kategorier inden for miljø, klima, sundhed, cirkulær økonomi og social retfærdighed. Hertil kommer generelle krav om miljøledelse.

Se kategorierne i Cradle to Cradle standarden her.

Vil du gå mere i dybden med standarden, så kan du downloade hele standarden og tilhørende dokumenter her.
Man honorerer intentioner, men kræver en plan for en kontinuerlig forbedring af produktet med recertificering hvert tredje år.

Cradle to Cradle Certified® Product Standard blev første gang lanceret i 2010. Den er siden blevet revideret flere gange. Senest trådte en helt ny og ambitiøs version 4.0 i kraft 1. juli 2021.

Cradle to Cradle certificeringsniveauer fra Bronze til Platin

I en overgangsperiode vil man stadig finde produkter, der er certificeret efter den gamle version 3.1.

Når et logo præsenteres sammen med et certificeret produkt, skal det altid vise, hvilket niveau fra Bronze til Platin, det er indplaceret på. Når certificeringsprogrammet omtales generelt, bruges det logo, som er vist i toppen af denne artikel.

Mere information om certificerede produkter

Alle certificerede produkter står i et register på Cradle to Cradle Products Innovation Institutes hjemmeside. Her kan man altid se, om produktet er certificeret efter version 3.1 eller version 4.0.

Desuden kan man downloade certifikatet og se, hvordan produktet er vurderet i hver kategori.

Se en oversigt over de certificerede danske produkter, som Vugge til Vugge ApS indtil videre har vurderet som assessor.