Certificeringsordning

Produktdesignere arbejder traditionelt med spørgsmål som: Hvem er det til? Hvad skal det kunne? Hvor meget vil det koste? osv.

I dag har designere og producenter – sammen med stadigt flere kræsne forbrugere – nye forventninger til produktkvalitet. Det er nødvendigt at rejse nye designspørgsmål, fordi produkterne ikke kun bliver bedømt æstetisk og funktionelt, men også for deres indvirkning på miljøet, menneskers sundhed og genanvendelighed i en cirkulær økonomi.

Hvordan kan et produkt være innovativt, smukt og af høj kvalitet, hvis det forårsager skade eller opbruger vores knappe ressourcer?

Produktstandarden Cradle to Cradle Certified er en ramme for innovation, der viser, at “design med mening” har et forretningsmæssig grundlag og indvirker positivt på bundlinjen. Den uafhængige non-profit organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute i USA og Holland har udviklet standarden og den tilhørende internationale certificeringsordning.

Standarden rummer en holistisk tilgang til produktdesign og produktion. Produktet indplaceres i fem niveauer: Basic, Bronze, Sølv, Guld og Platin. Se, hvilke krav der er til de forskellige niveauer på vores side om standarden.

Man honorerer intentioner, men kræver en plan for en kontinuerlig forbedring af produktet med recertificering hvert andet år.

Vurderes i fem kategorier

Materialer og fremstillingsprocessen vurderes i de fem nedenstående kategorier, som igen har deres specifikke kriterier:

Materialesundhed: Man definerer indholdet af stoffer i hele forsyningskæden helt ned til 100 ppm. Målet er et produkt, der udelukkende består af stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø.

Materialegenbrug: Produktet skal designes eller kunne udvikles til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke producerer affald.

Vedvarende energi: Her er en forventning om CO2 neutralitet og 100 pct. anvendelse af vedvarende energi.

Håndtering af vand: For at opnå højeste certificeringsniveau, skal alt processpildevand være så rent, at det i princippet kan drikkes.

Social retfærdighed: Det vurderes, om virksomheden handler i overensstemmelse med anerkendte standarder for social ansvarlighed.

Download vores brochure om Cradle to Cradle produktcertificering.