Certificeringsordning

Produktdesignere arbejder traditionelt med spørgsmål som: Hvem er det til? Hvad skal det kunne? Hvor meget vil det koste? osv.

I dag har designere og producenter – sammen med stadigt flere kræsne forbrugere – nye forventninger til produktkvalitet. Det er nødvendigt at rejse nye designspørgsmål, fordi produkterne ikke kun bliver bedømt æstetisk og funktionelt, men også for deres indvirkning på miljøet, menneskers sundhed og genanvendelighed i en cirkulær økonomi.

Hvordan kan et produkt være innovativt, smukt og af høj kvalitet, hvis det forårsager skade eller opbruger vores knappe ressourcer?

Produktstandarden Cradle to Cradle Certified® er en ramme for innovation, der viser, at “design med mening” har et forretningsmæssigt grundlag og indvirker positivt på bundlinjen. Den uafhængige non-profit organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute i USA og Holland har udviklet standarden og den tilhørende internationale certificeringsordning.

Standarden rummer en holistisk tilgang til produktdesign og produktion. Produktet indplaceres i fire niveauer: Bronze, Sølv, Guld og Platin. Se, hvilke krav der er til de forskellige niveauer på vores side om standarden.

Man honorerer intentioner, men kræver en plan for en kontinuerlig forbedring af produktet med recertificering hvert andet år.

Vurderes i fem kategorier

Fra 1. juli 2021 starter en overgangsordning fra produktstandarden version 3.1 til version 4.0. med nye og mere ambitiøse kriterier. I begge versioner vurderes materialer og fremstillingsprocessen i fem kategorier inden for miljø, klima, sundhed, cirkulær økonomi og social retfærdighed.

Se kategorierne i version 3.1 her.

Se kategorierne i version 4.0 her.

 

Download vores brochure om Cradle to Cradle produktcertificering.