Cradle to Cradle byggeri

Arkitekter og bygherrer i den vestlige verden har stort fokus på Cradle to Cradle byggeri, fordi det rummer en meget holistisk tilgang til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Flere bygningscertificeringsordninger honorerer valg af Cradle to Cradle produkter, og mange producenter af byggematerialer har valgt at Cradle to Cradle certificere deres produkter. Faktisk er 70% af alle Cradle to Cradle certificerede produkter enten byggematerialer eller inventar.

Som producent af Cradle to Cradle certificerede byggematerialer er der desuden rig mulighed for at få produkterne optaget i en lang række byggedatabaser og dermed forøge chancen for at blive valgt af arkitekter og bygherrer.

Se de særlige fordele ved Cradle to Cradle i byggebranchen

Der er seks fokuspunkter for udviklingen af cirkulær økonomi i byggebranchen:

 • Cirkulært design
  Alle materialer bevarer deres potentiale som ressource for noget nyt. Intet bliver til affald.
 • Materialesundhed
  Alle materialer er sunde for miljøet og for de mennesker, der producerer, bygger og bor med dem.
 • Design til adskillelse
  Man producerer og bygger, så alt kan skilles ad, og så komponenterne bevarer eller øger værdien.
 • Værdikædesamarbejde
  Alle fra leverandør til producent, fra arkitekt til bygherre og fra investor til långiver skal samarbejde om at skubbe til den cirkulære udvikling.
 • Materialepas
  Det skal sikres, at man til enhver tid kan identificere og værdisætte materialer i en bygning.
 • Politikker og standarder
  Der skal arbejdes mod skærpede krav og rammevilkår for den cirkulære udvikling i byggeriet.

Cradle to Cradle inspirerer arkitekter

Der findes ikke nogen Cradle to Cradle byggecertificering, men der er mange arkitekter, som har fundet inspiration i Cradle to Cradle og skabt bygninger til adskillelse med rene og sunde materialer. Kendetegnende for mange Cradle to Cradle byggerier er desuden, at de bidrager til øget diversitet med for eksempel beplantede vægge, er selvforsynet med energi og har en strategi for håndtering af spildevand.

Materialer udstyres ofte med et såkaldt materialepas, så fremtidige generationer kan afdække værdien af materialerne – for eksempel i forbindelse med en nedrivning.

Bygherrens fordele ved et Cradle to Cradle byggeri

De fordele, som bygherrer ser ved et Cradle to Cradle byggeri, er værdiskabelsen i sig selv i forhold til større efterspørgsel og interesse for bæredygtigt byggeri med et sundt indeklima.

Dertil kommer, at materialerne bevarer eller øger deres værdi, for eksempel fordi råvarepriserne stiger, eller fordi man kan spare penge i forhold til fremstilling af nye produkter.

Så længe materialerne kan skilles ad, vil det være muligt at realisere værdien i den cirkulære økonomi. Et Cradle to Cradle byggeri er simpelthen en slags ”materialebank”.

Eksempler på Cradle to Cradle byggerier

Cradle to Cradle byggeri har en iboende fortælling og vision, som i sig selv får megen omtale. Her er en kort beskrivelse af tre eksempler på Cradle to Cradle byggerier. Du kan også se eksempler på c2c-buildings.net.

 

Venlo City Hall
Venlo City Hall. Kilde: Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Venlo City Hall, Holland

Rådhuset Venlo City Hall i Holland blev bygget færdig i 2016 som et Cradle to Cradle byggeri. Cradle to Cradle certificerede materialer og inventar er så vidt muligt valgt. Bygningen vil kunne skilles ad, så det er let at skifte ud for længere levetid, og materialerne kan på sigt indgå i den cirkulære økonomi. Samtidig har rådhuset et optimalt indeklima.

Venlo City Hall præsenterer en business case, hvor investeringen i Cradle to Cradle certificerede materialer på €3,4 mio. forventes at give et afkast på €16,9 mio. over de næste 40 år. Bygningen opfattes som materialebank, og der er materialepas på alle materialer.

 

The Circular Bulding

The Circular Building, London

Arup har designet The Circular Building og bygget en prototype, som blev udstillet i 2016 til London Design Festival. Bygningen består udelukkende af sunde materialer, der er lette at skille fra hinanden og bruge igen. Mange af materialerne er genbrug – for eksempel er der anvendt brugte plastikflasker til ventilationen. El-installationer er udført med lav spænding og lokal lagerkapacitet, som er let at vedligeholde.

Alle materialer i bygningen er mærket med QR-kode med informationer om genanvendeligheden. De mange data kan tilgås via en materialedatabase.

Video om baggrunden for projektet, og hvordan det blev gennemført.

 

 

Green Solution House, Bornholm

Hotel- og konferencecentret Green Solution House på Bornholm er Danmarks første Cradle to Cradle byggeri, og det blev indviet i 2015. Det er DGNB certificeret og bygget efter Cradle to Cradle visionerne og Active House principperne. GXN Innovation står bag i samarbejde med bl.a. Vugge til Vugge ApS.

I hotellet indgår både Cradle to Cradle certificerede byggematerialer og inventar.

Bygningen har et optimalt indeklima, masser af dagslys og god komfort, og det giver optimale betingelser for læring, som er noget af det, hotellet markedsfører sig på. Hotellet afprøver løbende nye grønne løsninger, og der er krav om bæredygtighed ved alle nyindkøb.

Bøger om Cradle to Cradle byggeri

Vugge til Vugge har været med til at skrive to bøger om cirkulær økonomi og Cradle to Cradle byggeri:

Building a Circular Future, 2016

Principper og business case for fremtidens Cradle to Cradle byggeri, hvor design for adskillelse giver mulighed for at genanvende de råstoffer, der indgår i byggeriet. Udviklet af GXN Innovation (arkitekter), MT Højgaard (entreprenører), Kingo Karlsen (nedrivere), VIA University College (bygningskonstruktører), Vugge til Vugge ApS (cirkulær økonomi) og henrik•innovation (bygningsinnovation).

Bogen er på engelsk.

Læs den online

Cradle to Cradle i det byggede miljø, 2014

En manual til den danske byggeindustri skrevet af Vugge til Vugge ApS & GXN.

Bogen er på dansk. Den er udsolgt fra forlaget, men kan læses online her.

Hold dig orienteret om Cradle to Cradle i byggebranchen

Cradle to Cradle Products Innovation Institute udsender løbende nyhedsbreve, der er målrettet byggebranchen. Du kan skrive dig op til nyhedsbrevene her.