Cradle to Cradle Products Innovation Institute

 Cradle to Cradle Products Innovation Institute er en uafhængig non-profit-organisation, der driver Cradle to Cradle Certified® Products Programme.

Instituttet er dedikeret til at virkeliggøre visionen om cirkulær økonomi gennem produkter, der har en positiv indvirkning på mennesker og planet.

Gennem Cradle to Cradle Certified®, sætter instituttet en global standard for morgendagens produkter – designet til den cirkulære økonomi under hensyn til klima, miljø, sundhed og socialt ansvar.

Læs mere om certificeringsordningen.

Instituttet driver også det globale skift til en cirkulær økonomi gennem partnerskaber og samarbejdsinitiativer. Virksomheder, regeringer og andre interessenter får derigennem viden og værktøjer til at transformere den måde, vi designer og fremstiller produkter på.

Link til instituttets hjemmeside.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute udsender løbende nyhedsbreve, der er målrettet forskellige sektorer. Du kan skrive dig op her.

Uddanner og godkender assessorer

Instituttet driver certificeringsordningen, godkender vurderinger og udsteder certifikater. Desuden uddanner og auditerer instituttet assessorer i hele verden, som kan forestå vurderingen af virksomheders produkter.

Vugge til Vugge ApS er Accredited Assessment Body og har flere uddannede assessorer.

Se certificeringsteamet her.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute er en åben og global organisation og har en gennemsigtig beslutningsproces. Du kan læse mere om de mange fremtrædende initiativtagere, bestyrelsesmedlemmer og rådsmedlemmer her.

Standards Steering Committee

Cradle to Cradle Certified® standarden defineres af beslutningsorganet Standards Steering Committee. Komitéen fastlægger udviklingen af Cradle to Cradle certificeringsstandarden samt fører tilsyn og behandler eventuelle klagesager vedrørende certificeringsordningen.

Komitéen er sammensat af en bred international kreds af interessenter i cirkulær økonomi. Det kan være repræsentanter fra offentlige institutioner, universiteter, miljøorganisationer og virksomheder med særlig interesse eller viden om cirkulær økonomi.

Annette Hastrup, CEO i Vugge til Vugge, var medlem af Standards Steering Committee fra februar 2016 til udgangen af 2022.

Støt omstillingen til cirkulær økonomi

Certificeringsordningen og Cradle to Cradle Products Innovation Institute arbejde finansieres gennem programgebyrer og støtte fra fonde og sponsorer.

Vil du støtte omstillingen til cirkulær økonomi ved hjælp af Cradle to Cradle, kan du følge dette link.

Historien bag Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle Products Innovation Institute blev etableret i 2010, da ophavsmændene til standarden, William McDonough og Dr. Michael Braungart, overdrog licensrettighederne til instituttet, der i dag ejer og driver ordningen. Instituttet har hovedsæde i San Francisco, Californien og Amsterdam, Holland.

Vision og mission

Instituttets VISION er en verden, hvor materialer og produkter er designet og fremstillet, så de kan indgå sikkert i den cirkulære økonomi, og samtidig sikre velstand, sundhed og velvære for mennesker og planet.

Instituttets erklærede MISSION er at lede og inspirere alle interessenter til at kunne handle ansvarligt i den globale økonomi ved at skabe og bruge innovative produkter og materialer, der påvirker mennesker og planet positivt.

Vil du vide mere om instituttet, så besøg deres hjemmeside.