FAQ

Hvad er Cradle to Cradle?

Hvad er cirkulær økonomi?

Hvilke produkter kan Cradle to Cradle certificeres?

Kan man få Cradle to Cradle certificeret en virksomhed?

Findes der en liste over alle Cradle to Cradle certificerede produkter?

Er Cradle to Cradle Certified™ en trejdepartscertificering?

Hvad er et Material Health Certificate, og hvordan adskiller det sig fra et Cradle to Cradle certifikat?

Hvilke niveauer kan et produkt opnå i Cradle to Cradle certificeringen?

Hvordan bliver et produkt Cradle to Cradle certificeret? Hvordan er processen?

Hvilken rolle spiller Vugge til Vugge ApS i Cradle to Cradle certificeringsprocessen?

Hvad er Cradle to Cradle Products Innovation Institute?

Hvor lang tid tager en Cradle to Cradle certificeringsproces?

Hvor meget koster en Cradle to Cradle certificering?

Hvad sker der, hvis en leverandør ikke vil udlevere den nødvendige data i forbindelse med certificering grundet fortrolighed?

Kan man få Cradle to Cradle certificeret flere produkter under én certificering?

I hvor lang tid er certifikatet gyldigt?

Hvor kan man finde mere information om Cradle to Cradle Certified™?

 

Hvad er Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle er et designkoncept udviklet af udviklet af William McDonough og Dr. Michael Braungart, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb. Konceptets formål er at mindske mængden af ressourcer, som går til spilde for i stedet at komme mennesker, dyr og miljø til gode med færrest mulige sundhedsrisici. Læs meget mere på siden Cradle to Cradle.

På baggrund af Cradle to Cradle konceptet er der udviklet en certificeringsstandard, som produkter kan certificeres efter. På den måde kan man dokumentere, at produktet løbende udvikles efter Cradle to Cradle principper og lever op til strenge miljø- og sundhedsmæssige krav. Læs mere om Cradle to Cradle certificering.

 

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi har til formål at bevare produkter, komponenter og materialer på højest mulige værdiniveau i længst mulig tid. Cirkulær økonomi bygger på Cradle to Cradle tankegangen og skelner mellem tekniske og biologiske kredsløb. Produkter og materialer skal kunne indgå i disse kredsløb.

Cirkulære forretningsmodeller er således en metode til at drive profitabel virksomhed på en måde, hvor materialer og ressourcer i højere grad bevares som værdier for ny produktion. Dette opnås gennem holdbart design, vedligeholdelse og reparation af produkter, genbrug og genanvendelse.

Cirkulær økonomi ses som en kontrast til den traditionelle lineær økonomi, hvor råstoffer udvindes og forarbejdes til produkter, som smides ud efter brug og dermed resulterer i ressourcespild.

Læs meget mere på siden cirkulær økonomi.

 

Hvilke produkter kan Cradle to Cradle certificeres?

Cradle to Cradle Certified® er en produktcertificeringsordning, der spænder vidt. Ordningen omfatter næsten alle (fysiske) produkter. Undtagelserne er fødevarer, medicin, bygninger, virksomheder (se nedenfor), mennesker samt en række etisk begrundede undtagelser. Den præcise beskrivelse kan ses i Cradle to Cradle Certified® Product Standard.

Vugge til Vugge har Cradle to Cradle certificeret en bred vifte af produkter, herunder tæpper, tryksager, skilte, kalkmørtel m.fl. Se også en oversigt over alle Cradle to Cradle certificerede produkter på verdensplan.

 

Kan man få Cradle to Cradle certificeret en virksomhed?

Nej, Cradle to Cradle Certified® er en produktcertificering og omfatter derfor kun produkter. For at opnå certificering skal virksomheden dog vise, at virksomhedens processer i forbindelse med fremstillingen af produktet lever op til standarden. Det vil sige, at f.eks. vandforbrug og energikilder, som benyttes under produktion, også har betydning for certificeringen.

 

Findes der en liste over alle Cradle to Cradle certificerede produkter?

Ja, Cradle to Cradle Products Innovation Institute fører et register, over alle Cradle to Cradle certificerede produkter i verden.

Vi har desuden en oversigt over danske produkter, som Vugge til Vugge har hjulpet med at blive Cradle to Cradle certificeret.

 

Er Cradle to Cradle Certified® en trejdepartscertificering?

Ja, Cradle to Cradle Certified® Products Standard administreres af den uafhængige non-profit organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som fungerer som uafhængig tredjepart. Se mere her.

 

Hvad er et Material Health Certificate, og hvordan adskiller det sig fra et Cradle to Cradle certifikat?

Et Material Health Certificate (MHC) kan levere dokumentation for et produkts materiale sundhed. Kriterier og certificeringsprocedure er de samme som for materialesundhed i Cradle to Cradle standarden, og der stilles også krav til kontinuerlig forbedring. MHC giver derfor god mening, hvis I først og fremmest har brug for at kunne kommunikere, hvordan i arbejder på at optimere det kemiske indhold i jeres produkter. Læs mere om MHC.

 

Hvilke niveauer kan et produkt opnå i Cradle to Cradle certificeringen?

De fire niveauer går fra Bronze, Sølv, Guld til Platin. Niveauerne er udtryk for, hvor tæt produktet er på at opfylde Cradle to Cradle visionen. Tanken er, at produktet ikke behøver at være perfekt fra start. Intentioner honoreres, men der kræves en plan for kontinuerlig forbedring af produktet med recertificering hvert andet år. Du kan se en kort oversigt over de forskellige krav på vores egen side om produktstandarden.

Se kravene til produktet for hvert niveau på c2ccertified.ord.

 

Hvordan bliver et produkt Cradle to Cradle certificeret? Hvordan er processen?

En virksomhed, der ønsker at få Cradle to Cradle certificeret et produkt, skal indgå en aftale med en såkaldt Cradle to Cradle Accredited Assessment Body (akkrediterede vurderingsorgan/assessor). I samarbejde med assessoren indhenter virksomheden de nødvendige data omkring produkt og fremstillingsproces. Herefter udarbejder assessoren en vurderingsrapport, som indsendes til verificering hos Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der gennemfører certificeringen og udsteder certifikatet.

Vugge til Vugge ApS er den eneste Accredited Assessment Body i Norden.

Se en mere uddybende beskrivelse under Cradle to Cradle certificeringsprocessen.

 

Hvilken rolle spiller Vugge til Vugge ApS i Cradle to Cradle certificeringsprocessen?

For at kunne få Cradle to Cradle certificeret et produkt, skal man samarbejde med en Accredited Assesment Body (akkrediteret vurderingsorgan), der samarbejder med ansøgervirksomheden om at indsamle data og dokumentation, som Assessoren vurderer op imod standardens krav. Herefter udarbejder assessoren en vurderingsrapport, som indsendes til verificering hos Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der gennemfører certificeringen og udsteder certifikatet.

Vugge til Vugge ApS er det eneste akkrediterede vurderingsorgan i Norden, og vi kan derfor hjælpe jer med at opnå Cradle to Cradle certificering. Udover at udarbejde vurderingsrapporten hjælper vi typisk med dataindsamling og projektledelse i det omfang, I har behov for det.

 

Hvad er Cradle to Cradle Products Innovation Institute?

Cradle to Cradle Products Innovation Institute er den uafhængige non-profit organisation, som administrerer Cradle to Cradle standarden. Instituttet arbejder løbende på at udvikle standarden. De fungerer som uafhængig tredjepart ved en Cradle to Cradle certificering, og det er således også dem, der udsteder det endelige certifikat.

 

Hvor lang tid tager en Cradle to Cradle certificeringsproces?

Det afhænger meget af, hvor nemt det er at fremskaffe den nødvendige data, hvor komplekst produktet er, og om der skal certificeres flere produkter på én gang. Der går typisk alt fra otte måneder til et år, men fra det tidspunkt hvor vi har modtaget alle nødvendige data går der typisk 1-2 måneder.

I forbindelse med tilbudsgivning oplyser vi, hvor lang tid vi forventer, certificeringsprocessen af netop jeres produkt(er) vil tage.

 

Hvor meget koster en Cradle to Cradle certificering?

Prisen for certificering varierer fra produkt til produkt. Den afhænger i høj grad af antallet af indholdsstoffer i produktet, som skal vurderes. Desuden spiller det ind, i hvilket omfang I ønsker Vugge til Vugges hjælp til dataindsamling, udformning af optimeringsstrategier mv.

Derudover skal der betales et ansøgningsgebyr og efterfølgende et mindre årligt administrationsgebyr til Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Læs mere om priser og gebyrer.

 

Hvad sker der, hvis en leverandør ikke vil udlevere de nødvendige data i forbindelse med certificering grundet fortrolighed?

Hvis en materialeleverandør er betænkelig ved at udlevere de nødvendige detaljerede data, tilbyder Vugge til Vugge altid at indgå en fortrolighedsaftale (Non-disclosure Agreement), hvilket som oftest bevirker, at data udleveres.

 

Kan man få Cradle to Cradle certificeret flere produkter under én certificering?

Ja, hvis produkterne tjener samme funktion og der er stor sammenfald af materialer kan de samles under ét certifikat som en produktgruppe. Kontakt os for at høre mere.

 

I hvor lang tid er certifikatet gyldigt?

Både Cradle to Cradle certifikatet og Material Health Certificate er gyldige i to år fra udstedelsesdatoen. Herefter skal produktet re-certificeres hvert andet år for at opretholde certifikatet. Re-certificeringsprocessen er mindre tidskrævende og koster tilsvarende mindre end den oprindelige certificering.

 

Hvor kan man finde mere information om Cradle to Cradle Certified®?

Udover den information I kan finde her på vores hjemmeside under Cradle to Cradle certificering, kan I læse meget mere på Cradle to Cradle Products Innovation Institutes hjemmeside, der administrerer standarden.

Se også

I er også altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om jeres muligheder.