Mærk din forretning - håndbog om miljømærker, Cradle to Cradle

Virksomheder skal kommunikere med miljømærker

Mærk din forretning

Ny bog giver uvildig bedømmelse af 51 mærker på markedet. Cradle to Cradle scorer især højt på troværdighed.

Det er ikke nok at skrive ’bæredygtig’ eller ’miljørigtig’ foran navnet på et produkt, en ydelse eller en bygning. Når efterspørgslen på bæredygtighed stiger, vil efterspørgslen på dokumentation gøre det samme, og det kan miljømærker og certificeringer levere.

Det er hovedbudskabet i en ny bog, ”MÆRK DIN FORRETNING”, der henvender sig til ledere, markedsføringsansvarlige og bæredygtighedskonsulenter i virksomheder, som ønsker at udvikle sig i en bæredygtig retning.

BESTIL BOGEN HER

51 mærker til fremtidens kommunikation

Bogen giver en uvildig vurdering af de 51 mest seriøse mærker, som alle er 3. parts verificeret. Forfatterne er miljøekspert Jakob Zeuthen og kommunikationsekspert Lars Ludvigsen. De har gennem de seneste godt to år udviklet en analysemodel med 36 kriterier inden for de fire hovedtemaer miljø, sociale forhold, sundhed og økonomi.

Forfatterne har arbejdet tæt sammen med nøglepersoner fra de ansvarlige mærker, virksomheder, ngo’er og konsulenter. Kriterierne er lagt åbent frem og kan bruges til at vurdere værdien af markedets mærkeordninger.

”Vi er overbeviste om, at fremtidens virksomhedskommunikation vil blive baseret på transparente, dokumenterede, tredjepartscertificerede oplysninger, altså uafhængige fakta. Her vil mærkerne spille en hovedrolle,” siger Lars Ludvigsen.

Direktør Annette Hastrup fra Vugge til Vugge ApS hilser bogen velkommen.

”Vi har længe manglet et værktøj, der uvildigt sammenligner værdien af de forskellige mærkningsordninger. De virksomheder, vi arbejder med, vil gerne dokumentere deres grønne profil, men de har ofte svært ved at gennemskue, hvilke mærker de vil have mest gavn af. Det bliver nemmere med denne bog,” siger Annette Hastrup.

Cradle to Cradle scorer højt på troværdighed og service

Kriterierne munder ud i en bedømmelse på otte områder, præsenteret i en butterfly-model. Den viser, hvordan mærkerne klarer sig inden for de fire troværdighedsområder: Transparens, multistakeholder, tredjepartscertificering og relevans. Tilsvarende er deres markedsværdi vurderet på fire områder: Kendskab, global, service og officiel.

Cradle to Cradle butterflymodel Mærk din forretning med miljømærker
Butterflymodellen for Cradle to Cradle. Det fremgår af bogen, hvilke kriterier der ligger bag bedømmelsen af de enkelte mærker. Kilde: Mærk din forretning.

Cradle to Cradle CertifiedTM, er en global produktstandard med holistiske kriterier inden for fem temaområder (materialesundhed, genanvendelse, brug af vedvarende energi, beskyttelse af vandressourcen og socialt ansvar).

Det er det eneste mærke i bogen, der har kriterier inden for alle de fire hovedtemaer: Miljø, sociale forhold, sundhed og økonomi. I bogen har mærket især fået en god bedømmelse for sin troværdighed, herunder transparens og relevans.

Det skyldes bl.a., at alle oplysninger om kriterier, organisation og certificeringssystem er lagt åbent frem, samt at der føres kontrol med, at certifikatholderen overholder kriterierne. Virksomheden skal desuden forbedre sit produkt og sine processer for at opretholde certificeringen. Bogen fremhæver desuden, at Cradle to Cradle, som et af de eneste miljømærker, kan demonstrere flere dokumenterede effektresultater.

I forhold til markedsværdien scorer Cradle to Cradle især højt på service. Det hænger bl.a. sammen med, at Vugge til Vugge Aps som lokalt vurderingsorgan tilbyder vejledning om bl.a. kriterier, implementering og markedsføring af mærket, og at man kan se en oversigt over certificerede produkter på internettet.

Virksomheder bruger Cradle to Cradle aktivt

Vugge til Vugge er det eneste konsulentfirma i Norden, der er godkendt til at gennemføre en Cradle to Cradle certificeringsproces for Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som udsteder certifikaterne, og det har de gjort for en del danske virksomheder og enkelte udenlandske. Nogle af de første var Egetæpper og Troldtekt. I begge virksomheder har troværdigheden og den globale udbredelse spillet en vigtig rolle for at vælge Cradle to Cradle, ligesom de begge arbejder strategisk med Cradle to Cradle.

“Der kommer flere og flere krav fra vores kunder om, at vi skal dokumentere, hvad vores produkter indeholder. Og det gør vi rigtig godt med Cradle to Cradle,” siger Egetæppers CSR-chef Henrik Schmidt Hansen.

Troldtekt, der producerer akustikplader i træbeton, har efterhånden mange års erfaring med Cradle to Cradle.

”Mange påstår bæredygtighed uden at kunne dokumentere det. Cradle to Cradle giver os et internationalt miljømærke, der verificerer vores fortælling ikke bare om produktet, men også om vores processer og vores CSR-politik. Fra starten gav det os en masse opmærksomhed, og vi vandt priser. Nu kan vi også mærke efterspørgslen fra investorer, bygherrer og projekterende,” fortæller Troldtekts marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen.

Plads til forbedringer

Den nye mærkebog kan ud over at oplyse om mærkernes forskellige styrker og svagheder også medvirke til at forbedre mærkerne. For Cradle to Cradles vedkommende skal der sættes mere ind på kendskabsgraden.

“Vores kunder oplever, at certificeringen giver høj værdi og anerkendelse især blandt arkitekter. Når Cradle to Cradle alligevel ikke får så mange point på kendskabsgraden, så hænger det bl.a. sammen med, at det er et relativt ungt mærke i forhold til mange af de andre. Men det er godt for os at se i bogen, hvor vi står i forhold til de andre. Nu kan vi sætte ind på kendskabet og dermed øge markedsværdien fremadrettet,” siger Annette Hastrup.