Cradle to Cradle Certified viser vejen mod 11 verdensmål

Hvis I arbejder med FN’s verdensmål også kaldet SDG’er (Sustainable Development Goals), kan I bruge Cradle to Cradle Certified® som dokumentation for jeres arbejde med 11 ud af de i alt 17 mål.

Cradle to Cradle Certified dokumenterer arbejdet inden for 11 FN verdensmål for bæredygtig udvikling

 

Beskrivelsen er lavet til Cradle to Cradle standarden version 3.1. Vi afventer en opdateret version ift. version 4.0 af Cradle to Cradle standarden.

Verdensmål, der adresseres af Cradle to Cradle Certified®

Cradle to Cradle Products Innovation Institute har beskrevet detaljeret, hvilke verdensmål og delmål der hænger sammen med Cradle to Cradle – og ikke mindst hvorfor. Det er en nyttig guide i arbejdet med FN’s verdensmål. De 11 verdensmål, der adresseres er:

# 1 – Afskaf fattigdom
# 3 – Sundhed og trivsel
# 6 – Rent vand og sanitet
# 7 – Bæredygtig energi
# 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
# 9 – Industri, innovation og infrastruktur
# 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
# 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
# 13 – Klimaindsats
# 14 – Livet i havet
# 15 – Livet på land

Du kan downloade den detaljerede beskrivelse som PDF her.

Holistisk produktmærke til jeres arbejde med SDG’er

Cradle to Cradle Certified® standarden er vidensbaseret og holistisk, idet den beskæftiger sig med flere bæredygtighedsområder: Material Health, Product Circularity, Clean Air & Climate Protection, Water & Soil Stewardship og Social Fairness. For at opnå og opretholde certifikatet, skal produkt og processer løbende forbedres frem mod et mere positivt aftryk på mennesker, samfund og miljø.

Den udvikling, som certificeringen understøtter, skal beskrives gennem realistiske, men ambitiøse optimeringsplaner og -strategier inden for de fem kategorier i Cradle to Cradle standarden.

Standarden er dermed velegnet som et udviklingsværktøj, I kan bruge til at nærme jer verdensmålene og identificere de tilhørende indikatorer (KPI’er), som I vælger at arbejde med.

Virksomheden skal ved recertificering hvert tredje år demonstrere fremgang på et eller flere af de fem områder. På den måde kan I også dokumentere, hvor langt I er nået med SDG verdensmålene.

Du kan se beskrivelserne af FN’s verdensmål her.

Læs mere om Cradle to Cradle certificering.