Sammenhæng mellem Cradle to Cradle Certified og FN’s verdensmål

Hvis I arbejder med FN’s verdensmål også kaldet SDG’er (Sustainable Development Goals), kan I bruge Cradle to Cradle CertifiedTM som dokumentation for flere af målene.FN's verdensmål, SDG'erne

Dokumentér jeres arbejde med FN’s verdensmål med produktstandarden Cradle to Cradle CertifiedTM . Særligt de mål, hvor Danmark halter bagud, er adresseret med Cradle to Cradle.

Cradle to Cradle standarden er holistisk og for at opnå og opretholde certifikatet, skal produkt og processer løbende forbedres frem mod et 100 pct. positivt aftryk på mennesker, samfund og miljø. Den er dermed også velegnet som et udviklingsværktøj, I kan bruge til at nærme jer verdensmålene og identificere de tilhørende indikatorer (KPI’er), som I vælger at arbejde med. Gennem recertificering hvert andet år, kan I dokumentere, hvor langt I er nået.

Den udvikling, som certificeringen understøtter, skal beskrives gennem realistiske, men ambitiøse optimeringsplaner og -strategier inden for fem områder (materialesundhed, genanvendelse, brug af vedvarende energi, hensyn til vandressourcen og socialt ansvar). Virksomheden skal ved recertificering hvert andet år demonstrere fremgang på et eller flere af de fem områder.

Verdensmål, der adresseres af Cradle to Cradle

Certificeringsordningen dokumenterer således, at virksomheder og hele værdikæden bag et produkt arbejder mod at opfylde især følgende af FN’s i alt 17 verdensmål eller SDG’er:

SDG #3.9, Sundhed og Trivsel
– fordi målet i Cradle to Cradle er, at virksomheder skal lave produkter, der er sunde for mennesker og miljø i hele værdikæden fra udvinding til recirkulation. Dvs. produktet skal bestå af rene materialer uden problematiske stoffer.

SDG #12, Ansvarligt forbrug og produktion (12.1, 12.2, 12.4, 12.5)
– fordi Cradle to Cradle certificerede produkter skal holde længe, kunne skilles ad og repareres, og indgå i et loop, så ressourcerne kan indgå sikkert i et teknisk eller biologisk kredsløb på højest mulige værdiniveau. Brug af sunde, genanvendte materialer honoreres.

SDG #7 Bæredygtig energi / SDG #13, Klimaindsats
– fordi det er målet med Cradle to Cradle, at produktionen sker med 100 pct. vedvarende energi. Samlet vil det lette presset på jordens knappe naturressourcer og medvirke til at bremse udledningen af CO2.

SDG #6.3, Rent vand og sanitet / SDG #14.1, Livet i havet
– fordi målet med Cradle to Cradle er at bevare og beskytte de lokale vandressourcer og at sikre, at alle har adgang til rent vand. Det medvirker desuden til at forhindre forurening af havet.

SDG #8, Anstændige jobs og økonomisk vækst
– fordi målet med Cradle to Cradle er, at sikre fair arbejdsforhold hos producenten og i alle led af leverandørkæden.

SDG #17.17, Partnerskaber for handling
– fordi Cradle to Cradle certificering kræver, at hele værdikæden samarbejder om det, og fordi der som regel skal partnerskaber til for at realisere take-back-ordninger mv.

Du kan se beskrivelserne af FN’s verdensmål her.

Læs mere om Cradle to Cradle certificering.