Cradle to Cradle Certified viser vejen mod 11 verdensmål

Hvis I arbejder med FN’s verdensmål også kaldet SDG’er (Sustainable Development Goals), kan I bruge Cradle to Cradle Certified® som dokumentation for jeres arbejde med 11 ud af de i alt 17 mål.

Cradle to Cradle Certified dokumenterer arbejdet inden for 11 FN verdensmål for bæredygtig udvikling

 

Se den fulde beskrivelse af, hvordan Cradle to Cradle Certified® adresserer de 11 SDG’er på Cradle to Cradle Products Innovation Institutes hjemmeside. Beskrivelsen er lavet til Cradle to Cradle standarden version 3.1. Vi afventer en opdateret version.

Verdensmål, der adresseres af Cradle to Cradle

Cradle to Cradle Certified® produktstandarden anviser, hvordan fabrikanter kan gøre målbare fremskridt hen imod 11 af FN’s Sustainable Development Goals (SDG).

De 11 mål knytter sig til forvaltning af naturressourcer, social retfærdighed og bæredygtig produktion og forbrug.

Cradle to Cradle Certified® fastlægger strenge krav til produktets bæredygtighed gennem hele produktets livscyklus – fra indholdet i hvert materiale til genanvendelse. Standarden giver dermed en opskrift på, hvordan man kan designe og fremstille produkter på en måde, der hjælper med at håndtere mange af SDG’erne.

Certificeringsordningen dokumenterer således, at virksomheder og hele værdikæden bag et produkt arbejder mod at opfylde især følgende af FN’s i alt 17 verdensmål eller SDG’er:

# 1 – Afskaf fattigdom
# 3 – Sundhed og trivsel
# 6 – Rent vand og sanitet
# 7 – Bæredygtig energi
# 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
# 9 – Industri, innovation og infrastruktur
# 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
# 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
# 13 – Klimaindsats
# 14 – Livet i havet
# 15 – Livet på land

Detaljeret beskrivelse for hvert delmål

Cradle to Cradle Products Innovation Institute har beskrevet detaljeret, hvilke verdensmål og delmål der hænger sammen med Cradle to Cradle – og ikke mindst hvorfor. Det er en nyttig guide i arbejdet med FN’s verdensmål.

Få overblikket her eller download den detaljerede beskrivelse som PDF.

Holistisk produktmærke til jeres arbejde med SDG’er

Cradle to Cradle Certified® standarden er holistisk og for at opnå og opretholde certifikatet, skal produkt og processer løbende forbedres frem mod et 100 pct. positivt aftryk på mennesker, samfund og miljø.

Den udvikling, som certificeringen understøtter, skal beskrives gennem realistiske, men ambitiøse optimeringsplaner og -strategier inden for fem områder (materialesundhed, genanvendelse, brug af vedvarende energi, hensyn til vandressourcen og socialt ansvar).

Standarden er dermed velegnet som et udviklingsværktøj, I kan bruge til at nærme jer verdensmålene og identificere de tilhørende indikatorer (KPI’er), som I vælger at arbejde med.

Virksomheden skal ved recertificering hvert andet år demonstrere fremgang på et eller flere af de fem områder. På den måde kan I også dokumentere, hvor langt I er nået med SDG verdensmålene.

Læs meget mere på Cradle to Cradle Products Innovation Institutes hjemmeside.

Du kan se beskrivelserne af FN’s verdensmål her.

Læs mere om Cradle to Cradle certificering.