Cirkulær forretningsudvikling

Cirkulær økonomi er for alvor kommet på dagsordenen hos mange virksomheder – og med god grund.

Cirkulær forretningsudvikling går ud på at skabe forretning baseret på cirkulær økonomi. Det er er en metode til at drive profitabel virksomhed på en måde, så man ikke destruerer materialer, men sikrer ressourcer som værdier for ny produktion til fremtidige generationer. De cirkulære forretningsmodeller kan for eksempel være take-back-ordninger, deleøkonomi, leje- og leasingmodeller eller serviceaftaler. Flere virksomheder har allerede stor succes med det.

Når I omstiller jeres virksomhed til cirkulær økonomi, øger I jeres ressourceeffektivitet, kommer på forkant med fremtidens krav fra både forbrugere og lovgivning, og baner vejen til et stærkere brand og en bedre forretning.

Med en cirkulær forretning sætter I samtidig et positivt aftryk på miljø og klima, og I er med til at sikre, at vi også i fremtiden har adgang til værdifulde ressourcer.

Cirkulær økonomi i virksomheder – fra teori til praksis

Det kan være svært at se, hvordan man som veletableret virksomhed kan implementere en helt ny cirkulær forretningsmodel.

Vugge til Vugge ApS kan hjælpe jer med at få øje på mulighederne og udvikle en unik cirkulær strategi for netop jeres virksomhed. Vi har allerede hjulpet mange virksomheder på vej, bl.a. med udvikling af unikke upcycling- og take-back ordninger. Se konkrete eksempler i vores case-samling.

Vi kan hjælpe med at analysere ressourceforbrug og optimere det, udvikle og implementere cirkulære forretningsstrategier, søge funding og fungere som projektledere på grønne innovationsprocesser.

Offentlige myndigheder har en række støtteordninger, som gør, at virksomheder ofte for relativt få penge kan udvikle en strategi for at implementere cirkulære forretningsmodeller i virksomheden. Vugge til Vugge ApS kan hjælpe med at definere projektet og søge pengene.

Med rådgivning fra Vugge til Vugge ApS sikrer I jer, at jeres cirkulære strategi bliver målbar og forretningsorienteret. Vi hjælper også gerne med at kommunikere strategien, så I kan markedsføre jer på den.

Kontakt os for tilbud om rådgivning