Cirkulær forretningsudvikling

Cirkulær økonomi i virksomheder er fremtiden, men…

Er jeres virksomhed klar til at byde på et cirkulært udbud? Kan I leve op til kommende krav fra lovgivere og forbrugere om, at jeres produkter skal kunne tages tilbage, deles, repareres, genbruges eller genanvendes?

Hvis ikke, skal I hurtigst muligt i gang med en grøn omstilling, så jeres produkter og ydelser kan indgå i den cirkulære økonomi. En økonomi, som både regeringen og EU styrer mod.

Cirkulær økonomi i virksomheder øger konkurrenceevnen

Vugge til Vugge ApS hjælper jer med at identificere og implementere jeres potentiale inden for cirkulær økonomi. Vores mål er, at I kan udnytte materialer og ressourcer optimalt, så I kan spare penge og styrke konkurrenceevnen i praksis. Det skyldes bl.a., at

 • I udnytter ressourcerne effektivt – og sparer penge.
 • I kommer på forkant med forbrugernes krav og lovgivningen.
 • I sætter et positivt aftryk på miljø og klima.
 • I baner vejen til et stærkere brand, der tiltrækker de dygtigste medarbejdere.
 • I kan sikre jer adgang til værdifulde ressourcer.

Vi har praktisk erfaring med cirkulær økonomi – og succesfulde kunder

Vugge til Vugge ApS er en af landets mest erfarne konsulentvirksomheder, når det handler om at hjælpe virksomheder med at omstille til cirkulær økonomi.

Siden 2015 har vi gennemført utallige konsulentforløb indenfor cirkulær økonomi i virksomheder i forbindelse med offentligt støttede projekter som Grøn Cirkulær Omstilling(GCO), CØ-SMV, Rethink Business, Nye Grønne Forretningsmodeller og Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller.

Vi snakker ikke bare om det – med os som rådgivere kan I være sikre på, at I kan få det til at ske i praksis. Vi har masser af gode cases, der bekræfter dette.

Mange af vores kunder har opnået konkrete, målbare forretningsmæssige og strategiske resultater og har kunnet positionere sig som frontløbere inden for cirkulær økonomi.

Der er flere discipliner indenfor cirkulær økonomi i virksomheder. Vi har overblikket til at sende jer i den rigtige retning, men når det handler om at eksekvere planerne, er vi specialiserede i følgende:

 • take-back-ordninger
 • product as a service
 • leje- og leasingmodeller
 • design for disassembly

Mange af de virksomheder, vi har rådgivet, er ved eller har allerede implementeret en eller flere af de ovennævnte forretningsmodeller. Nogle af dem har vi skrevet cases om. Det er bl.a.:

På vores side om funding kan I følge med i aktuelle støtteprogrammer, hvor I kan søge midler til at udvikle en ny cirkulær forretningsmodel.

Vi bruger roadmap – og tilbyder projektledelse

cirkulær økonomi i virksomheder

Når vi udvikler cirkulær økonomi i virksomheder, arbejder vi primært med Cradle to Cradle Roadmap metoden suppleret med Business Model Canvas og andre værktøjer. Vi bruger dem til at

 • finde ressourcebesparelser og potentialer for optimering af materialer, processer mv
 • identificere nye mulige forretningsområder og markeder
 • identificere nye relevante partnerskaber
 • sætte mål og skabe retning og struktur i planlægningsarbejdet
 • og meget andet

Som supplement til vores rådgivning, tilbyder vi desuden at hjælpe projektet i mål med effektiv projektledelse.

Vores projektledelse sikrer handling bag intensionerne. Vi styrer budget, sørger for dokumentation og involverer de mennesker og organisationer, der kan bidrage til processen.

Vi kan desuden lede innovationsprocesser, styre møder samt lave præsentationer og rapporter for kunderne.

Læs mere om roadmap.

 

Få dokumentation for indsatsen med en produktcertificering

Har I et fysisk produkt, kan en Cradle to Cradle certificering være god til at dokumentere jeres indsats og fortsætte arbejdet. Det kan også være et sted at starte, fordi kravene i certificeringsordningen i sig selv driver virksomheder til at udvikle cirkulære løsninger.

Certificeringsprocessen sætter klare mål og giver systematik og retning i den cirkulære forretningsudvikling.
Læs mere om Cradle to Cradle certificering.

Kontakt os for tilbud om rådgivning