Funding

Selvom omstilling til cirkulær økonomi giver jeres virksomhed mange økonomiske fordele på lang sigt, er selve omstillingsfasen ofte forbundet med større investeringer. Det kan være svært at finansiere, især for små og mellemstore virksomheder.

Der findes en lang række fonde, puljer og støtteprogrammer i for eksempel Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og EU, der har afsat midler til udvikling af grøn teknologi, grønne produkter og grønne forretningsmodeller. I Vugge til Vugge ApS holder vi os opdateret med mulighederne, og vi har hjulpet rigtig mange af vores kunder med funding. Se vores cases og aktuelle projekter.

Vi ved, hvordan ansøgningen til fonde og puljer skal skrues sammen for at give pote, og kan også hjælpe med at identificere relevante muligheder for netop jeres virksomhed.

Kontakt os omkring fundingmuligheder

 

Aktuelle funding puljer og ansøgningsfrister 2018

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante:

INNOVATIONSFONDEN – GRAND SOLUTIONS: I alt 200 mio. kroner fordeles til ansøgere i tre kategorier: Nye teknologiske muligheder, Fremtidens samfund og Åbent opslag. Der gives støtte på mellem 5 og 25 mio. kroner til innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på Innovationsfonden.dk.
Ansøgningsfrist: 14. august 2018. Der forventes ny pulje igen i 2019.

INNOVATIONSFONDEN – INNOBOOSTER: InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skabe vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner. Læs mere på Innovationsfonden.dk
Næste ansøgningsfrist: Åben fra 15. august til 1. dec. 2018 og igen efter 15. februar 2019.

EUDP: Energistyrelsen udbyder to gange om året en pulje i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ordningen støtter med 1-20 mio. kroner udvikling og afprøvning af ny teknologi og nye metoder på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Projekter skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Læs mere på ens.dk
Næste ansøgningsfrist: Forventet 14. september 2018

HORIZON 2020/SME INSTRUMENT: EU giver støtte til SMV’er med op til 50.000 Euro i fase 1 til at undersøge nye teknologier og løsninger med vækstpotentiale. Der gives bl.a. støtte til risikovurderinger og markedsanalyser, som skal munde ud i en forretningsplan. Denne danner grundlag for, om man kan komme i betragtning til yderligere støtte i fase 2, hvor man bl.a. kan udvikle prototyper, test, markedsmodning mv. Læs mere på europa.eu
Næste ansøgningsfrist for fase 1: 5. september og 7. november 2018.

INNOVATION TIL MARKED – Ny pulje fra RealDania målrettet byggebranchen. Der gives økonomisk støtte til virksomheder, der har et bæredygtigt produkt, som skal hjælpes ind på markedet. Støtten går til at reducere de merudgifter og risici, som en bygherre har ved at afprøve det nye produkt i forhold til at bruge allerede eksisterende og velkendte produkter. I særlige tilfælde kan der gives støtte til at teste et produkt i et konkret byggeri. Læs mere på RealDanias hjemmeside.
Første ansøgningsfrist: 1. september 2018

Flere funding puljer på vej:

MUDP: Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen, og der er 80 mio. kroner til uddeling i alt i 2018. Særligt interessant er et ønske om at støtte projekter inden for cirkulær økonomi. Stort set alle kan søge. Man kan opnå støtte på 0,5-5 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design, bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen og udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.
Næste ansøgningsfrist: Ansøgninger for 2018 blev lukket i maj, der forventes at åbne en ny pulje i foråret 2019.

GRØN INNOVATIONSPULJE: En af MUDP puljerne er reserveret til små og mellemstore virksomheder, der vil udvikle ny teknologi, der bl.a. kan resultere i bedre ressourceeffektivitet fx ved at reducere forbruget af materialer og råstoffer i produktionen og øge genanvendelsen. Det kan også være teknologier, der fremmer bæredygtigt nybyggeri og renovering.
Næste ansøgningsfrist: 2018 blev lukket i maj, der forventes at åbne en ny pulje i foråret 2019. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

ERHVERVSMINISTERIET: Afsatte i juni 2018 19,3 mio. kroner fra EU’s Regionalfond til en ny pulje, der skal give SMV’er adgang til rådgivning og tilskud til cirkulær forretningsudvikling. Støtten bliver faseopdelt. Første fase kan bruges til at afdække virksomhedens potentiale til at omstille sig til en cirkulær forretningsmodel. Anden fase kan udløse sparring og rådgivning til at udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller i virksomheden, herunder eventuelt investere i maskiner og udstyr. Virksomheder skal medfinansiere projekter med 50%. Læs mere på em.dk
Næste ansøgningsfrist: Der er endnu ikke udmeldt ansøgningsprocedure.