Funding

Opdateret 13. aug. 2020

Omstilling til cirkulær økonomi kræver ofte ekstern konsulenthjælp til for eksempel at

  • udvikle forretningsidéen
  • identificere nye partnerskaber
  • forundersøgelse til certificering
  • produktudvikling mv

I kan måske få en del af udgifterne til konsulenten betalt via en af de mange fonde, puljer og støtteprogrammer, som bl.a. Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og EU står bag. Se den aktuelle liste nedenfor.

I Vugge til Vugge ApS holder vi os opdateret med mulighederne, og vi har hjulpet rigtig mange af vores kunder ind i et relevant støtteprogram.
Se vores cases.

Har I lyst til at samarbejde med os om et projekt inden for cirkulær økonomi, så kan vi hjælpe med at identificere mulighederne og skrive ansøgningen. Det er en lille investering for jer, som kan give et stort udbytte.

Kontakt os omkring fundingmuligheder

 

Aktuelle funding puljer og ansøgningsfrister 2020

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante:

GRØN CIRKULÆR OMSTILLING (GCO) – En ny landsdækkende pulje, der giver mulighed for flere forskellige og fleksible typer udviklingsforløb for SMV’er. Virksomheder i individuelle forløb får rådgiverbistand til en værdi af 90.000 kroner til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Virksomheden skal selv levere 380 timer. Kollektive forløb støtter værdikædesamarbejde mellem flere virksomheder. Sprintforløb er forløb over 1-2 måneder for fem virksomheder ad gangen. De deltager i fælles arbejdsdage med 2-3 medarbejdere hver. Virksomheder, som allerede har fået støtte i GCO eller lignende forløb, kan desuden få implementeringsstøtte på 30% til relevante investeringer. 17 partnere står bag GCO, bl.a. landets erhvervshuse. Det er let at søge ved at udfylde et overskueligt ansøgningsskema, og der tages løbende stilling til nye ansøgere. Vugge til Vugge ApS er blandt de forhåndsgodkendte konsulenter, som deltagerne kan vælge at samarbejde med. Læs mere og find ansøgningsskema på projektets hjemmeside.

Løbende ansøgning frem til og med 2022.

RETHINK BUSINESS 4 – CIRKULÆR FORRETNINGSUDVIKLING: SMV’er, netværk og iværksættere i Region Midtjylland kan søge denne fjerde pulje i regi af Rethink Business. Man får støtte til at udvikle en ressourceprofil, et roadmap og en cirkulær forretningsmodel i samarbejde med en selvvalgt konsulent. Det er også muligt at arbejde med et designbrief. Udgangspunktet er cirkulær økonomi og FN’s verdensmål med fokus på design og designfasen som driver for cirkulær økonomi. Alle brancher udover livsstilsbranchen kan søge, dog ikke primær produktion inden for landbrug og aquakultur. Vugge til Vugge ApS er blandt de forhåndsgodkendte konsulenter, som deltagervirksomhederne kan vælge at samarbejde med. Der køres to hold. Første hold er i gang. Lifestyle & Design Cluster holder informationsmøde om andet hold online d. 18. august 2020 kl. 9.15-11. Læs mere om projektet her eller tilmeld dig informationsmødet.

Ansøgningsfrist for hold 2: 1. september 2020.

BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0 – Det nye projekt under Gate21 giver processtøtte og konsulenthjælp til 80 virksomheder i Region Hovedstaden primært inden for byggeri og i oplevelsesbranchen. Der gives hjælp til at gøre nuværende forretningsmodeller grønnere eller til at udvikle og implementere nye cirkulære forretningsmodeller.
Der er to forskellige spor. Det ene spor fokuserer på udvikling af grønne forretningsmodeller indenfor konkrete indsatser. Det kan være madspild, logistik-optimering eller miljømærker. Det andet spor fokuserer på udvikling af en cirkulær forretningsmodel med kunder og leverandører.
Projektet starter i foråret 2019 og afsluttes i foråret 2022. Læs mere om projekt og ansøgning her.

Ansøgningsfrist: Løbende.

INNOVATIONSFONDEN – INNOBOOSTER: InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Grundet coronavirus har Folketinget besluttet at booste puljen fra 300 mio. kr. til 650 mio. kr. i 2020 Der er altså bedre chancer for at få godkendt et projekt, hvis I slår til i år. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner og maksimalt tilskud er på 33 pct. af projektet budget. Læs mere på Innovationsfonden.dk

Næste ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages og behandles løbende, dog ikke i sommer- og vinterpauserne fra 1. juni – 15. august og 2. december – 1. februar.

INNOVATIONSFONDEN – GRAND SOLUTIONS: Der gives støtte på mellem 5 og 30 mio. kroner til forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Op til 75% af budgettet kan dækkes med fondens midler. Der er afsat et væsentligt større beløb i puljen end tidligere. I alt 940 mio. kroner fordeles til ansøgere i tre kategorier: ’Nye teknologiske muligheder’, ’Bedre sundhed og Klinisk Forskning’ samt den helt nye kategori ’ Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling’. Sidstnævnte alene har et budget på 700 mio. kroner. Læs mere på Innovationsfonden.dk.

Næste ansøgningsfrister: 18. august 2020.

INNOVATION TIL MARKED – Ny pulje fra RealDania målrettet byggebranchen. Der gives økonomisk støtte til virksomheder, der har et bæredygtigt produkt, som skal hjælpes ind på markedet. Støtten går til at reducere de merudgifter og risici, som en bygherre har ved at afprøve det nye produkt i forhold til at bruge allerede eksisterende og velkendte produkter. I særlige tilfælde kan der gives støtte til at teste et produkt i et konkret byggeri. Læs mere på RealDanias hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: 1. september 2020

CLEAN GREEN PLAN – Regional pulje i Region Sjælland og Region Syddanmark. SMV’er kan få en gratis screening, hvis de registrerer deres tid. Der kan desuden opnås rådgivning til at optimere på forbruget af energi og ressourcer og til at udvikle en grøn forretningsplan. Projektet refunderer 100 % af udgiften til ekstern rådgiver efter eget valg mod registrering af tid. Endelig kan der gives op til 30 % i støtte til implementering. Der er ingen beløbsgrænser – det vurderes fra projekt til projekt. Der kan også tilbydes planer for et netværk af virksomheder, som er afhængig af hinanden. Læs mere på Clean Clusters hjemmeside.

Ansøgning – udfyldes løbende på hjemmesiden.

EUDP: Energistyrelsen udbyder to gange om året en pulje i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ordningen støtter med 1-20 mio. kroner udvikling og afprøvning af ny teknologi og nye metoder på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Projekter skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. I den generelle EUDP pulje udbydes der 250 mio. kr. i 2020. Læs mere på ens.dk

Interessetilkendegivelse senest: 10. nov 2020. Ansøgningsfrist 15. marts 2021

HORIZON 2020/EIC ACCELERATOR: EU har revideret deres støtteprogrammer. EIC Accelerator er for små og mellemstore virksomheder (SMV), som har udviklet løsninger. Projekter kan få tilskud på mellem 0,5 og 2,5 millioner euro til at udvikle dit forretningskoncept til et markedsklar produkt eller service. Der gives støtte til aktiviteter som f.eks. forsøg, prototype, validering, demonstration og test. Projekter bør normalt tage 12 til 24 måneder at gennemføre. Læs mere og se også, hvilke alternative støttemuligheder der er for SMV’er på europa.eu

Næste ansøgningsfrist: 7. oktober 2020

EUopSTART: Her kan du søge og få op til 75.000 kroner i tilskud til at forberede din ansøgning til Horizon 2020. EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. Man kan få dækket halvdelen af sine udgifter til løn, rejser og konsulentydelser i forbindelse med ansøgningen. Læs mere på Forskningsministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: 3. november 2020

Flere funding puljer på vej:

MUDP: Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen, og der er 134 mio. kroner til uddeling i alt i 2020. Særligt interessant er et ønske om at støtte projekter inden for cirkulær økonomi. Andre temaer er vand og klimatilpasning, luftforurening, bedre kemi og biodiversitet. Der lægges vægt på en kobling til relevante verdensmål (SDG’er). Stort set alle kan søge. Man kan opnå støtte på 0,5-5 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design, bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen og udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider. Der kan også søges til store fyrtårnsprojekter, som gives tilskud mellem 5 og 20 mio. kr. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: Ny runde forventes at åbne i begyndelsen af 2021.

SDG ACCELERATOR – Et seksmåneders innovationsprogram, som FN-organisationen UNDP Danmark står bag. Formålet er at accelerere små og mellemstore danske industrivirksomheders arbejde med at udvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Der er plads til 15 virksomheder i programmets andet forløb, der betaler 75.000 kroner for at deltage. Vugge til Vugge er en blandt mange erfarne virksomheder, der støtter op via programmets Advisory Board. Programmet er finansieret af Industriens Fond og implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte, som står for facilitering og forretningsudvikling. Man søger om at deltage online. Læs mere her. Andet forløb er i gang.

Næste ansøgningsfrist: Afventer.