Funding

Selvom omstilling til cirkulær økonomi giver jeres virksomhed mange økonomiske fordele på lang sigt, er selve omstillingsfasen ofte forbundet med større investeringer. Det kan være svært at finansiere, især for små og mellemstore virksomheder.

Der findes en lang række fonde, puljer og støtteprogrammer i for eksempel Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og EU, der har afsat midler til udvikling af grøn teknologi, grønne produkter og grønne forretningsmodeller. I Vugge til Vugge ApS holder vi os opdateret med mulighederne, og vi har hjulpet rigtig mange af vores kunder med funding. Se vores cases og aktuelle projekter.

Vi ved, hvordan ansøgningen til fonde og puljer skal skrues sammen for at give pote, og kan også hjælpe med at identificere relevante muligheder for netop jeres virksomhed.

Kontakt os omkring fundingmuligheder

 

Aktuelle funding puljer og ansøgningsfrister foråret 2018

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante:

MUDP: Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen, og der er 80 mio. kroner til uddeling i alt i 2018. Særligt interessant er et ønske om at støtte projekter inden for cirkulær økonomi. Stort set alle kan søge. Man kan opnå støtte på 0,5-5 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design, bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen og udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider. Der er ansøgningsfrist 7. maj 2018. Store fyrtårnsprojekter kan opnå op til 20 mio. kroner i støtte. Her er der ansøgningsfrist 3. april. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

GRØN INVESTERINGSPULJE: En af MUDP puljerne er reserveret til små og mellemstore virksomheder, der vil udvikle ny teknologi, der bl.a. kan resultere i bedre ressourceeffektivitet fx ved at reducere forbruget af materialer og råstoffer i produktionen og øge genanvendelsen. Det kan også være teknologier, der fremmer bæredygtigt nybyggeri og renovering. Der uddeles 19,5 mio. kr. i denne pulje. Næste ansøgningsfrist er 7. maj 2018. Læs mere.

INNOBOOSTER: Innovationsfonden støtter SMV’er med udvikling af innovative idéer med 50.000 til 5 mio. kroner. Næste ansøgningsfrist er 1. juni 2018. Læs mere her.