Roadmap

Læg den cirkulære forretningsstrategi og nå jeres mål med et Cradle to Cradle roadmap. Vi guider jer via 2-3 workshops igennem en kreativ proces, hvor vi definerer jeres mål og realistiske milepæle.

Roadmap er let at kommunikere

Et færdigt roadmap gør det let at kommunikere jeres strategi. Et enkelt og visuelt skema gør det let for jeres medarbejdere at overskue planen og træffe de rigtige beslutninger og sætte gang i handlinger.
Samtidig sender det et klart signal om jeres ambitiøse mål til kunder og samarbejdspartnere. Begge dele gør det lettere at nå jeres mål.

Roadmap er en kreativ proces, der munder ud i overblik, struktur og retning

Roadmap skaber overblik, struktur og retning og er et effektivt og dynamisk værktøj at arbejde med. Metoden er velafprøvet, og vi tager udgangspunkt i jeres virkelighed og jeres ambition. Vi inddrager ofte cases og indlæg fra virksomheder, der allerede arbejder med Cradle to Cradle og cirkulær økonomi og kan fortælle om deres erfaringer. Vores workshops er dermed altid praksisnære.

Vejen til et effektivt og realistisk roadmap er kreativ, men outputtet er veldefineret med klare milepæle. Det færdige roadmap er dynamisk. Det kan hele tiden justeres og tilpasses en ny virkelighed. Nogle gange kommer man på forkant – andre gange på bagkant, men vi stiler altid efter at opstille realistiske mål og delmål.

Roadmap står sjældent alene. Vi bruger også Business Model Canvas og andre værktøjer til at udvikle de forretningsmuligheder, vi identificerer ved hjælp af roadmap-metoden.

Roadmap er et effektivt værktøj ved Cradle to Cradle certificering

Hvis I får Cradle to Cradle certificeret et produkt, skal I lægge en plan for kontinuerlig forbedring af produkt og processer. Her kan et roadmap være det helt rigtige strategiske værktøj, der kan vise vejen til det ultimative mål om produktkvalitet på Cradle to Cradle Certified® Platin niveau.

Ud over vores roadmap-workshops kan Vugge til Vugge ApS også planlægge og facilitere møder og workshops i det opfølgende arbejde. Vi kan f.eks. klæde medarbejdere i salgs- og markedsføringsafdelingen på til at markedsføre jeres nye grønne profil og hjælpe jer med at få hele virksomheden til at blive en Cradle to Cradle organisation.

 

Kontakt os om roadmap