Cradle to Cradle certificering

Cradle to Cradle Certified™ er en internationalt anerkendt, tredjepartsverificeret produktcertificering. Cradle to Cradle certificering omfatter næsten alle typer nonfood-produkter – lige fra legetøj til byggematerialer.

Cradle to Cradle certifikatet giver jer dokumentation på, at jeres produkt lever op til Cradle to Cradle Certified Products Standard – en af de højeste standarder inden for bæredygtighed og materialesundhed.

For at få et produkt Cradle to Cradle certificeret skal I som producent samarbejde med et vurderingsorgan, der er uddannet og akkrediteret af den uafhængige non-profit organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der administrerer standarden. Vugge til Vugge ApS er det eneste Cradle to Cradle akkrediterede vurderingsorgan i Norden, og vi kan således hjælpe jeres virksomhed gennem certificeringsprocessen. Vugge til Vugge ApS udarbejder en vurderingsrapport, som gennemgås af instituttet. Det er instituttet, der udsteder det endelige certifikat.

Certificeringskategorier 

Ved en Cradle to Cradle certificering kommer jeres produkt og fremstillingsproces igennem en omfattende vurdering inden for 5 kriteriekategorier:

Material HealthMaterialesundhed

Samtlige indholdsstoffer i produktet kortlægges helt ned til 100 ppm og vurderes for indvirkningen på menneskers sundhed og på miljøet. Målet er, at produktet kun består af materialer, der er 100% sunde for mennesker og miljø.

 

Material ReutilizationGenbrug og genanvendelse

Det vurderes, hvor stor en del af produktet der er lavet af genanvendte eller hurtigt fornybare materialer, samt hvor stor en del der kan genbruges eller genanvendes (teknisk kredsløb) eller nedbrydes sikkert (biologisk kredsløb). Målet er at eliminere begrebet affald og at sikre, at alle materialer bevarer deres værdi.

 

Renewable EnergyVedvarende energi

Energiforbrug kortlægges og det vurderes, i hvor høj grad der anvendes vedvarende energi i produktionen. Målet er, at 100% af produktionens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder.

 

Water StewardshipForvaltning af vandressourcen

Vand betragtes som en værdifuld ressource, vandforbrug kortlægges og kvaliteten af spildevandet fra produktionen vurderes. Målet er, at vand udledt fra produktionen har drikkevandskvalitet og at bevare de lokale vandressourcer.

 

Social FairnessSocial ansvarlighed

Det vurderes, om virksomheden handler i overensstemmelse med anerkendte standarder for social ansvarlighed. Målet er at sikre fair arbejdsforhold hos producenten og i alle led af leverandørkæden.

 

Certificeringniveauer og løbende optimering

Ved Cradle to Cradle certificeringen vil jeres produkt opnå et niveau, der viser, hvor tæt produktet er på at opfylde Cradle to Cradle visionen: Basic, Bronze, Sølv, Guld eller Platin.

Certificeringsordningen honorerer intentioner, men kræver en plan for kontinuerlig forbedring af produktet hvor fremskridt dokumenteres ved recertificering hvert andet år.

De enkelte krav på hvert niveau i Cradle to Cradle certificeringen kan findes på Cradle to Cradle Products Innovation Institute’s hjemmeside.

 

Hvorfor få en Cradle to Cradle certificering?

 • Få dokumentation på bæredygtighed og cirkulær økonomi
  Bæredygtighed er blevet et buzzword. Med et Cradle to Cradle certifikat på jeres produkter kan I dokumentere over for kunderne, at produktet er ansvarligt produceret uden skadelig kemi, og at det indgår i en cirkulær økonomi. Det kan også dokumentere indsatsen for at nå FN’s verdensmål, særligt nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
 • Kombinér det gode med det kommercielle
  Resourceeffektivisering og bevaring af materialers værdi er en naturlig følge af Cradle to Cradle certificering. Derfor går Cradle to Cradle certificering hånd i hånd med god forretning.
 • Holistisk tilgang
  Cradle to Cradle certificeringen forholder sig til alle de sammenhænge, jeres produkt kan indgå i. Vurderingen omfatter alle faser af produktets liv – fra råvareindvinding over fremstilling, brug og ved bortskaffelse eller genanvendelse. Cradle to Cradle samler desuden alle bæredygtighedsaspekter under én certificering.
 • Driver for innovation og udvikling
  Med en Cradle to Cradle certificering skal I løbende forbedre jeres produkt og fremstillingsproces. Det bliver jeres driver for innovation og udvikling, og sikrer, at jeres virksomhed er på forkant med udviklingen.
 • Cradle to Cradle giver ekstra point i bæredygtige byggecertificeringer
  Se alle fordele i byggebranchen
 • Cradle to Cradle giver særlige fordele på det amerikanske marked
  Se de særlige internationale fordele

Certificeringsproces

Certificeringsprocessen består af 3 overordnede trin:

 1. Indsamling af data om produkt og fremstillingsproces i samarbejde med Vugge til Vugge ApS
 2. Udarbejdelse af vurderingsrapport af Vugge til Vugge ApS
 3. Tredjepartsverificering af det uafhængige Cradle to Cradle Products Innovation Institute og udstedelse af certifikat

Produktet behøver ikke være perfekt fra starten

Cradle to Cradle Certified Products Standard anerkender bæredygtige intentioner. Jeres produkt behøver altså ikke være perfekt for at blive certificeret, men potentialet skal være der. Produktet skal recertificeres hvert 2. år. I forbindelse med første Cradle to Cradle certificering skal der derfor laves en plan for kontinuerlig forbedring af produktet inden for alle kategorier frem mod Platin-niveau.

Kom i gang med Cradle to Cradle certificering

Overvejer I at blive certificeret? Tag et gratis, uforpligtende møde med os, og bliv klogere på, hvad en certificering vil betyde for jeres virksomhed. Vi sørger for, at I får svar på alle jeres spørgsmål og hjælper jer med at komme i gang.

Bestil et uforpligtende møde