Cradle to Cradle certificering

Opnå internationale konkurrencefordele med en Cradle to Cradle certificering

Cradle to Cradle Certified™ er en internationalt anerkendt, tredjepartsverificeret produktcertificering.

En Cradle to Cradle certificering giver jer internationale konkurrencefordele, fordi I kan dokumentere, at I

 • arbejder seriøst med cirkulær økonomi og genanvendelse
 • bruger de sundeste materialer, der kan tåle at gå i kredsløb
 • går over til vedvarende energi
 • konstant forbedrer produkterne
 • tager ansvar for mennesker og miljø

Desuden er der ofte mulighed for at spare på jeres forbrug af ressourcer, så I dermed kan reducere jeres omkostninger.

Cradle to Cradle certificering omfatter næsten alle typer nonfood-produkter – lige fra legetøj til byggematerialer.

Cradle to Cradle certifikatet giver jer dokumentation på, at jeres produkt lever op til Cradle to Cradle Certified™ Products Standard – en af de højeste standarder inden for bæredygtighed og materialesundhed.

Vælg Vugge til Vugge ApS som assessor

For at få en Cradle to Cradle certificering, skal I samarbejde med en af de pt 15 vurderingsorganer, der er uddannet og akkrediteret af den uafhængige non-profit-organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Vugge til Vugge ApS er den eneste akkrediterede assessor i Norden. Med os som vurderingsorgan vil i opnå

 • en let forståelig certificeringsproces uden forstyrrende mellemled
 • rådgivning til den løbende omstilling
 • rådgivning om produktoptimering, så I opnår højest mulige certificeringsniveau
 • høj service og hjælp i hele processen

Vugge til Vugge ApS udarbejder som assessor en vurderingsrapport. Det sker på baggrund af detaljerede oplysninger om jeres produkt og processer, som vi bl.a. indhenter hos jeres underleverandører.

Instituttet auditerer og godkender rapporten og udsteder certifikatet. Se mere om certificeringsprocessen og om din investering.

Fem certificeringskategorier 

Ved en Cradle to Cradle certificering kommer jeres produkt og fremstillingsproces igennem en grundig vurdering inden for fem kategorier:

Material HealthMaterialesundhed

Vi kortlægger alle indholdsstoffer og vurderer dem i forhold til kemisk fare og eksponeringsrisiko. Målet er, at produktet kun består af materialer, der er 100% sunde for mennesker og miljø.

 

Material ReutilizationGenbrug og genanvendelse

Vi vurderer brugen af genanvendte eller hurtigt fornybare materialer. Vi ser på, hvilke dele af produktet der senere kan genbruges eller genanvendes (teknisk kredsløb) eller nedbrydes sikkert (biologisk kredsløb). Målet er at eliminere affald og at sikre, at alle materialer kan indgå i sunde kredsløb.

 

Renewable EnergyVedvarende energi og carbon management

Vi kortlægger og vurderer energiforbruget og andelen af vedvarende energi, der bruges til at fremstille produktet. Målet er at effektivisere energiforbruget og omstille til 100% vedvarende energikilder.

 

Water StewardshipForvaltning af vandressourcen

Vi kortlægger brugen af vand og vurderer kvaliteten af spildevandet. Målet er at sikre vandforsyningen for fremtiden, og at vand udledt fra produktionen har drikkevandskvalitet.

 

Social FairnessSocial ansvarlighed

Vi vurderer, om virksomheden handler i overensstemmelse med anerkendte standarder for social ansvarlighed. Målet er at sikre fair arbejdsforhold hos producenten og i alle led af leverandørkæden.

 

Certificeringniveauer og løbende optimering

Ved Cradle to Cradle certificeringen vil jeres produkt opnå et niveau, der viser, hvor tæt produktet er på at opfylde Cradle to Cradle visionen.

Der er fem niveauer: Basic, Bronze, Sølv, Guld og Platin.
Cradle to Cradle Certified™ Products Standard anerkender bæredygtige intentioner.

Jeres produkt behøver altså ikke være perfekt fra starten for at blive certificeret, men potentialet og viljen til at udvikle og optimere produkt og processer skal være der.

Produktet skal recertificeres hvert andet år. I forbindelse med første Cradle to Cradle certificering skal der derfor laves planer for kontinuerlig forbedring inden for alle fem kategorier frem mod Platin-niveau.

Du kan finde flere detaljer om kravene på hvert niveau på vores side om Cradle to Cradle standarden. De helt præcise kriterier fremgår af selve standarden.

Hvorfor få en Cradle to Cradle certificering?

 • Som kick-start på en grøn omstilling
  Hvis I vil i gang med en grøn omstilling, kan en Cradle to Cradle certificering være et rigtig godt sted at starte. Det er en god metode til at få lagt en strategi med klare mål og delmål. I får hurtigt dokumentation for jeres indsats, og det er let at kommunikere.
  At arbejde med Cradle to Cradle certificering er at tage ét skridt ad gangen på vejen mod det ambitiøse mål: En sund og bæredygtig forretning, der sætter positive aftryk på mennesker og miljø.
 • Få dokumentation på bæredygtighed og cirkulær økonomi
  Et Cradle to Cradle certifikat dokumenterer, at virksomheden har forpligtet sig til at udvikle produkt og processer i mere bæredygtig retning, så de kan  indgå sundt og sikkert i den cirkulære økonomi. Certificeringsniveauet afspejler, hvor langt virksomheden er nået i disse bestræbelser. Certifikatet dokumenterer også indsatsen for at nå op mod 11 af FN’s 17 verdensmål. Det gælder særligt nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion. (Se mere om FN’s mål og Cradle to Cradle her)
 • Kombinér det gode med det kommercielle
  Cradle to Cradle certificering får jer til at effektivisere forbruget af ressourcer og bevare materialernes værdi. Derfor går Cradle to Cradle certificering hånd i hånd med god forretning.
 • Holistisk tilgang
  Cradle to Cradle certificeringen forholder sig til alle de sammenhænge, jeres produkt kan indgå i. Vurderingen omfatter alle faser af produktets levetid fra råvareindvinding, fremstillingsproces og brug til materialernes efterfølgende liv i de biologiske og tekniske kredsløb. Cradle to Cradle samler desuden flere aspekter af bæredygtighed i én certificering.
 • Driver for innovation og udvikling
  Med en Cradle to Cradle certificering skal I løbende forbedre jeres produkt og fremstillingsproces. Det bliver jeres driver for innovation og udvikling. Det sikrer, at jeres virksomhed er på forkant med udviklingen.
 • Cradle to Cradle giver ekstra point i bæredygtige byggecertificeringer
  Se alle fordele i byggebranchen
 • Cradle to Cradle giver særlige fordele på det amerikanske marked
  Se de særlige internationale fordele

Kom i gang med Cradle to Cradle certificering

Overvejer I at blive certificeret? Tag et gratis, uforpligtende møde med os, og bliv klogere på, hvad en certificering vil betyde for jeres virksomhed. Vi sørger for, at I får svar på alle jeres spørgsmål og hjælper jer med at komme i gang.

Bestil et uforpligtende møde