Certificeringsproces

Vugge til Vugge ApS kan som Accredited Assessment Body hjælpe jeres virksomhed med Cradle to Cradle certificering. Vi styrer hele processen og engagerer os personligt på jeres vegne til at opnå det bedst mulige resultat.

Med os som assessor vil I opnå

  • en let forståelig certificeringsproces uden forstyrrende mellemled
  • rådgivning til den løbende omstilling
  • rådgivning om produktoptimering, så I opnår højest mulige certificeringsniveau
  • høj service og hjælp i hele processen

Vugge til Vugge ApS er ledet af Annette Hastrup, der har mange års erfaring som bl.a. miljøchef i danske og internationale industrivirksomheder. Vi har været godkendt som Cradle to Cradle Assessment Body siden 2014 og har gennemført talrige certificeringsprocesser for små og store virksomheder.

I kan derfor regne med at få yderst kompetent hjælp og forståelse for jeres situation. Du kan læse mere om vores dygtige certificeringsteamet her.

Certificeringsprocessen trin for trin

Vi gør certificeringsprocessen så nem og ukompliceret for jer som muligt. Vugge til Vugge ApS fungerer nemlig som projektleder gennem hele certificeringsprocessen – fra første møde til I står med certifikatet i hånden.

 

Gratis afklaringsmøde

Overvejer I at få en Cradle to Cradle certificering? Første skridt vil være at tage et gratis og uforpligtende møde med os, hvor vi blandt andet kan afklare:

  • Er produktet grundlæggende egnet til at blive certificeret?
  • Hvilken version af standarden skal vi vælge at certificere efter?
  • Hvordan vil en certificering forløbe?
  • Hvad betyder det for vores virksomheds drift?
  • Hvad er markedsføringspotentialet?

Mødet vil finde sted over telefon eller online.

Bestil et uforpligtende møde

Forhåndsvurdering af potentiale

Hvis I ønsker det, kan vi forhåndsvurdere produktets potentiale for Cradle to Cradle certificering på baggrund af jeres foreløbige informationer om produkt og fremstillingsproces.

Ved forhåndsvurderingen tjekker vi først, om der er noget til hinder for certificering. Hvis ikke anbefaler vi, hvilket certificeringsniveau I bør forfølge ved første certificering. Forhåndsvurderingen giver jer et kvalificeret grundlag for at beslutte, om I ønsker at gennemføre en certificering.

Forhåndsvurderingen koster som udgangspunkt 5.000 kr. Hvis I efterfølgende beslutter jer for at gennemføre certificeringen, modregner vi det i prisen for certificeringsprojektet.

Vi tilbyder også en mere grundig screening af produktet, der beskriver produktets potentiale for certificering og peger på optimeringsmuligheder inden for de fire certificeringskategorier.

En screening er relevant, hvis I vil optimere produkt og processer inden første certificering. Det kan eksempelvis være, fordi I har et nyudviklet eller komplekst produkt, eller fordi I stræber efter at opnå et bestemt certificeringsniveau første gang.

Tilbud

På baggrund af jeres ønsker udarbejder vi et tilbud på Cradle to Cradle certificering af jeres produkt. Tilbuddet indeholder en beskrivelse af certificeringsprocessen, konkret behov for dataindsamling, forslag til opgavefordeling, pris samt forventet tidsramme for gennemførelse af certificeringen.

Dataindsamling

Første del af certificeringsprocessen består af at indsamle tilbundsgående data om produkt og fremstillingsproces. Det foregår i tæt samarbejde mellem jer og Vugge til Vugge. I skal bidrage med information om produkt, fremstillingsproces, leverandørkæde etc.

Vugge til Vugge er projektledere og sikrer, at alle data bliver indsamlet og registreret korrekt. Vi gør det så nemt for jer som muligt og har templates og skemaer til det meste.

Vi besøger også jeres produktionssted(er), hvor vi gennemgår hele fremstillingsprocessen.

Dataindsamlingen tager typisk 2-6 måneder. Det afhænger af, hvor komplekst produktet og forsyningskæden er, og hvor længe eventuelle underleverandører er om at svare på vores spørgsmål.

Vurderingsrapport

Vugge til Vugge ApS vurderer de indsamlede data og dokumentation. Vi udarbejder på den baggrund en vurderingsrapport og indstiller til certificeringsniveau.

Verificering og udstedelse af certifikat

Cradle to Cradle Products Innovation Institute auditerer vurderingsrapporten og den tilhørende dokumentation og fastlægger certificeringsniveauet.
Til sidst udsteder instituttet certifikat og varemærkelicens til Cradle to Cradle logoet, og jeres produkt(er) bliver registreret i Cradle to Cradle Products Registry.

Re-certificering

Certifikatet skal fornys hvert andet år for at være gyldigt.

Ved recertificering skal I opdatere diverse data og planer og dokumentere, at der er sket fremskridt med produktet og/eller fremstillingsprocessen. Vi sender en påmindelse og et tilbud på recertificering i god tid inden fornyelsesdatoen.

Vugge til Vugge ApS indsamler opdaterede data, reviderer vurderingsrapporten og sender den til Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der verificerer og fornyer certifikatet. En re-certificering er mindre omfattende end første certificering, og prisen er tilsvarende mindre.

Tillægsydelser

I tilknytning til en Cradle to Cradle certificering har I måske behov for yderligere hjælp til at udvikle jeres forretning strategisk i overensstemmelse med værdierne i Cradle to Cradle.

Vugge til Vugge kan hjælpe til med at udvikle en ny cirkulær forretningsmodel. Det kan fx være, I har brug for at etablere en take-back-ordning på jeres produkter.

For at få mest muligt ud af jeres Cradle to Cradle certificering, anbefaler vi, at I laver en strategi for implementering i virksomheden. Vi tager blandt ud og faciliterer workshops for sælgere og andre relevante medarbejdere og samarbejdspartnere.

Så snart jeres Cradle to Cradle certifikat er i hus, bør I begynde at optimere jeres produkt og jeres processer. Vi kan hjælpe både med produktudvikling og strategisk arbejde med bl.a. roadmap og handleplaner. Læs mere om roadmap her.

Forstå certificeringsprocessen for netop jeres virksomhed

Står I tilbage med spørgsmål? Eller er I usikre på, om en certificering giver mening for jeres virksomhed?

Så tag et gratis, uforpligtende møde med os.

Vi har mange års erfaring og har certificeret produkter inden for vidt forskellige brancher, så I vil altid få en kvalificeret og ærlig vurdering af jeres produkts Cradle to Cradle potentiale.

Bestil et uforpligtende møde