Certificeringsproces

Vugge til Vugge ApS kan som akkrediteret vurderingsorgan hjælpe jeres virksomhed med Cradle to Cradle certificering. Vi styrer hele processen og engagerer os på jeres vegne til at opnå det bedst mulige resultat.

Vi ved, at I helst vil bruge jeres tid på at gøre det, I er bedst til: Udvikle og sælge kvalitetsprodukter. Derfor gør vi certificeringsprocessen så nem og ukompliceret for jer som muligt. Vugge til Vugge ApS fungerer nemlig som projektleder gennem hele certificeringsprocessen – fra første møde til I står med certifikatet i hånden.

Afklaringsmøde

Overvejer I at få en Cradle to Cradle certificering? Første skridt vil være at tage et gratis og helt uforpligtende møde med os, hvor I får svar på alle jeres spørgsmål, f.eks.

  • Er produktet grundlæggende egnet til at blive certificeret?
  • Hvordan vil en certificering forløbe?
  • Hvad betyder det for vores virksomheds drift?
  • Hvad er markedsføringspotentialet?
Bestil et uforpligtende møde

Forhåndsvurdering af potentiale

Hvis I ønsker det, kan vi foretage en forhåndsvurdering af produktets potentiale for Cradle to Cradle certificering på baggrund af jeres foreløbige informationer om produkt og fremstillingsproces. Ved forhåndsvurderingen tjekker vi først, om der er noget til hinder for certificering, og hvis ikke giver vi en anbefaling af, hvilket af de fem certificeringsniveauer, I bør forfølge ved første certificering. Forhåndsvurderingen giver jer et kvalificeret grundlag for at beslutte, om I ønsker at gennemføre en certificering.

Forhåndsvurderingen koster som udgangspunkt 2.500 kr., men I får den gratis, hvis I beslutter jer for at gennemføre certificeringen. I så fald modregner vi det nemlig i prisen.

Hvis I ønsker en mere grundig screening af produktet, tilbyder vi også dette. Ved en screening udarbejder vi en rapport, der på baggrund af umiddelbart tilgængelige data, som for eksempel materiale sikkerhedsdatablade, beskriver produktets potentiale for certificering og peger på optimeringsmuligheder indenfor de fem certificeringskategorier. En screening kan især være relevant ved nyudviklede eller meget komplekse produkter, hvor det er hensigtsmæssigt at optimere inden certificering, men det er sjældent nødvendigt for at kunne gå i gang.

Tilbud

På baggrund af jeres ønsker udarbejder vi et tilbud på Cradle to Cradle certificering af jeres produkt. Tilbuddet indeholder en beskrivelse af certificeringsprocessen, konkret behov for dataindsamling, forslag til opgavefordeling, pris samt forventet tidsramme for gennemførsel af certificeringen.

Dataindsamling

Første del af selve processen består af at indsamle tilbundsgående data om produkt og fremstillingsproces og foregår i tæt samarbejde mellem jer og Vugge til Vugge. I skal stå til rådighed med information om produkt, fremstillingsproces, leverandørkæde etc., men vi er projektledere gennem hele forløbet og sikrer, at alle data bliver indsamlet vi hjælp af fortrykte skemaer og skabeloner. På den måde gør vi det så nemt for jer som muligt.

Som led i dataindsamlingen gennemfører vi også et besøg på jeres produktionssted(er), hvor vi gennemgår hele fremstillingsprocessen.

Dataindsamlingen tager typisk 2-6 måneder. Det afhænger af, hvor komplekst produktet og forsyningskæden er, og hvor længe eventuelle underleverandører er om at svare på vores spørgsmål.

Vurderingsrapport

Vugge til Vugge ApS udarbejder en sammenfattende vurderingsrapport ud fra vurdering af de indsamlede data og dokumentation og indstiller til certificeringsniveau.

Tredjepartsverificering og udstedelse af certifikat

Cradle to Cradle Products Innovation Institute verificerer vurderingsrapporten og den tilhørende dokumentation og fastlægger certificeringsniveauet. Til sidst udsteder instituttet certifikat og varemærkelicens til Cradle to Cradle logoet, og jeres produkt(er) bliver registreret i Cradle to Cradle Products Registry.

Re-certificering

Certifikatet skal fornys hvert andet år for at være gyldigt. I skal i den forbindelse opdatere diverse data og planer og dokumentere, at der er sket fremskridt med produktet og/eller fremstillingsprocessen. Vi sender en påmindelse og et tilbud på recertificering i god tid inden fornyelsesdatoen.

Vugge til Vugge ApS indsamler opdaterede data, revidere vurderingsrapporten og sender den til Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der verificere og godkender vurderingen og fornyer certifikatet. En re-certificering er mindre omfattende end første certificering, og prisen er tilsvarende mindre.

Forstå certificeringsprocessen for netop jeres virksomhed

Står I tilbage med spørgsmål eller er I usikre på, om en certificering giver mening for jeres virksomhed, så tag et gratis, uforpligtende møde med os.

Vi har mange års erfaring og har certificeret produkter inden for vidt forskellige brancher, så I vil altid få en kvalificeret og ærlig vurdering af jeres produkts Cradle to Cradle potentiale.

Bestil et uforpligtende møde