Cradle to Cradle Certified® standarden version 4.0

Cradle to Cradle Certified® Products Program er en internationalt anerkendt certificeringsordning for produkter til den cirkulære økonomi. Standarden stiller krav inden for klima, miljø, sundhed og socialt ansvar. Programmet bygger på Cradle to Cradle designkonceptet.

Cradle to Cradle Certified® Products Program drives af den uafhængige non-profit-organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som har kontor i Amsterdam og San Francisco.
Cradle to Cradle Certified® Product Standard har kriterier i fem kategorier, og produkter vurderes i hver kategori efter en skala fra Bronze til Platin. Hertil kommer generelle krav til miljøledelse. Den samlede vurdering svarer til den laveste score i en af kategorierne.

Standarden har gennemgået en stor revision per 1. juli 2021, hvor den nye ambitøse version 4.0 trådte i kraft. Du kan downloade den fulde version af Cradle to Cradle Certified® Product Standard version 4.0 her og se et optaget webinar om den nye version her.

De fem kategorier i version 4.0

Ved en Cradle to Cradle certificering kommer jeres produkt og fremstillingsproces igennem en grundig vurdering inden for fem kategorier. I version 4.0 er de defineret som følger:

Five categories in Cradle to Cradle certification

  • Material Health: Materialer skal være sunde for mennesker og miljø.
  • Product Circularity: Produkter og processer skal designes, så de kan indgå sikkert i en cirkulær økonomi.
  • Clean Air & Climate Protection: Produktion skal sikre ren luft uden skadelige emissioner og forebygge klimaforandringer ved brug af vedvarende energi.
  • Water & Soil Stewardship: Produktion skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining.
  • Social Fairness: Producenter skal respektere menneskerettigheder og bidrage til et retfærdigt samfund.

 

I forhold til version 3.1 er der flere forbedringer. Bl.a.:

  • Nye rammer for Product Circularity og Social Fairness, der svarer til bedste globale praksis
  • Strengere krav om ren luft og hurtige klimahandlinger
  • Udvidede krav i Water & Soil Stewardship
  • Krav til materialesundhed er tilpasset verdens mest rigide regler og standarder for kemi.

Kravene på de forskellige niveauer

Der er fire certificeringsniveauer i produktstandarden Cradle to Cradle Certified®: Bronze, Sølv, Guld og Platin.

Cradle to Cradle certificeringsniveauer fra Bronze til Platin

Produktet behøver ikke at være perfekt fra starten for at blive certificeret, men der skal ske en løbende forbedring inden for alle fem kategorier frem mod Platin-niveau. Ved recertificering skal der således demonstreres målbare fremskridt.

Enkelte produkter er ikke berettiget til en version 4.0-certificering. Til andre stilles der skærpede krav. Fx skal kosmetik og produkter til børn som minimum kunne certificeres på Sølv-niveau allerede første gang.

Se kapitel 2 i Cradle to Cradle Certified® V.4.0 Product Standard User Guidance..

Hvis du vil have en detaljeret beskrivelse af kriterierne, så læs den fulde standard her.

Har du brug for mere viden om, hvad din virksomhed kan bruge en certificering til, så bestil et uforpligtende møde.

Bestil et uforpligtende møde