Cradle to Cradle Standarden version 4.0

Cradle to Cradle Certified® Product Standard er en internationalt anerkendt produktstandard inden for cirkulær økonomi. Den stiller desuden krav indenfor klima, miljø, sundhed og socialt ansvar.

Standarden bygger på Cradle to Cradle designkonceptet, der er udviklet af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemiker Dr. Michael Braungart.
Cradle to Cradle Certified® Products Program drives af den uafhængige non-profit-organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Cradle to Cradle standarden består af kriterier i fem kategorier, og produkter vurderes i hver kategori efter en skala fra Bronze til Platin. Den samlede vurdering svarer til den laveste score.

Fra 1. juli 2021 til 1. juli 2024 vil der både være produkter, der er godkendt efter version 3.1 og produkter, der er godkendt efter den mere omfattende version 4.0. Læs mere om version 3.1 her. Læs mere om overgangsperioden nederst på denne side.

Du kan downloade den fulde version af Cradle to Cradle Certified® Product Standard version 4.0 her og se et optaget webinar om den nye version her.

Vugge til Vugge kan rådgive om, hvilken version af standarden, det vil være mest hensigtsmæsigt for jer at certificere efter i første omgang.

Bestil et uforpligtende møde

De fem kategorier i version 4.0

Ved en Cradle to Cradle certificering kommer jeres produkt og fremstillingsproces igennem en grundig vurdering inden for fem kategorier. I version 4.0 er de defineret som følger:

 • Material Health: Materialer skal være sunde for mennesker og miljø.
 • Product Circularity: Produkter og processer skal designes, så kan indgå sikkert i en cirkulær økonomi.
 • Clean Air & Climate Protection: Produktion skal sikre ren luft uden skadelige emissioner og forebygge klimaforandringer ved brug af vedvarende energi.
 • Water & Soil Stewardship: Produktion skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining.
 • Social Fairness: Producenter skal respektere menneskerettigheder og bidrage til et retfærdigt samfund.

I forhold til version 3.1 er der sket en del forbedringer. Bl.a.:

 • Nye rammer for Product Circularity og Social Fairness, der svarer til bedste globale praksis
 • Strengere krav om ren luft og hurtige klimahandlinger
 • Udvidede krav i Water & Soil Stewardship
 • Krav til materialesundhed er tilpasset verdens mest rigide regler og standarder for kemi.

Kravene på de forskellige niveauer

Der er fire certificeringsniveauer i produktstandarden Cradle to Cradle Certified® version 4.0: Bronze, sølv, guld og platin.

Produktet behøver ikke at være perfekt fra starten for at blive certificeret, men der skal ske en løbende forbedring inden for alle fem kategorier frem mod Platin-niveau. En recertificering hvert andet år dokumenterer, at der faktisk sker en forbedring af produktet.

Enkelte produkter er ikke berettiget til en version 4.0-certificering. Til andre stilles der skærpede krav. Fx skal produkter til børn og kosmetik som minimum kunne overholde kravene på Sølv-niveau.

Se listen over produkttyper, der er udelukket eller begrænset her.

Hvis du vil have en detaljeret beskrivelse af kriterierne, så læs den fulde standard her.

Læs her om kriterierne i version 3.1

Overgangsperioden mellem v3.1 og v4.0

I overgangsperioden mellem version 3.1 og 4.0, er det muligt at vælge den ene eller den anden version. Der skal dog tages hensyn til følgende regler:

 • Produkter kan certificeres efter den nye standard 4.0 fra 1. juli 2021.
 • Produkter kan certificeres efter den gamle standard 3.1 frem til 1. juli 2022 (ansøgningsfrist 1. april 2022).
 • Produkter, der er certificeret efter version 3.1, kan recertificeres efter 3.1, men SKAL overgå til version 4.0 senest 30. juni 2024.

Enhver certificering udstedt i henhold til version 3.1 udløber den 30. juni 2024.

Klik her for en detaljeret sammenligning mellem version 3.1 og version 4.0 på instituttets hjemmeside.

Har du brug for mere viden om, hvad du kan bruge en certificering til, så bestil et uforpligtende møde.

Bestil et uforpligtende møde