Cradle to Cradle standarden

Cradle to Cradle Certified™ Product Standard er en internationalt anerkendt produktstandard inden for bæredygtighed og produktsundhed. Cradle to Cradle standarden bygger på Cradle to Cradle designkonceptet, der er udviklet af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemiker Dr. Michael Braungart.

Se Cradle to Cradle Certified™ Product Standard i sin helhed her.

Se også alle guidelines, politikker og andre ressourcer her.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle Certified™ Product Standard administreres og videreudvikles af den uafhængige non-profit organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Når et produkt certificeres efter Cradle to Cradle standarden, sker det i form af et samarbejde mellem virksomheden, et akkrediteret vurderingsorgan (Accredited Assessment Body) og instituttet. Virksomheden samler data om produkt og produktionsprocess, i samarbejde med assessoren. Assessoren udarbejder herefter en vurderingsrapport (Assessment Summary Report). Det er Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der tredjepartsverificerer certificeringen. De gennemgår vurderingsrapporten og udsteder det endelige certifikat.

Kravene på de forskellige niveauer fra basic til platin

Der er fem certificeringsniveauer i produktstandarden Cradle to Cradle Certified™: Basic, bronze, sølv, guld og platin.

Standarden anerkender bæredygtige intentioner, og produktet behøver ikke at være perfekt fra starten for at blive certificeret, men der skal ske en løbende forbedring inden for alle fem kategorier frem mod Platin-niveau. En recertificering hvert andet år dokumenterer, at der faktisk sker en forbedring af produktet.

Nedenfor kan du se, hvordan de overordnede krav til produktet ændrer sig på hvert niveau inden for de fem kategorier:

  • Materialesundhed
  • Genbrug og genanvendelse
  • Vedvarende energi og carbon management
  • Forvaltning af vandressourcen
  • Social retfærdighed.

Hvis du vil have en mere detaljeret beskrivelse, så læs side 12-15 i  Cradle to Cradle Certified™ Product Standard. Nedenstående tabeller gælder kun for version 3.1, der har været i kraft siden 2016. I løbet af 2021 kommer der en ny version 4.0 af standarden, hvor flere af kravene ændrer sig. Læs mere om det nederst på siden.

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Cradle to Cradle standarden er lige nu under revision

 

Cradle to Cradle Certified™ Product Standard holdes løbende up-to-date, og en ny version 4.0, er i øjeblikket ved at blive udviklet. Revisionsprocessen er gennemsigtig, og alle har haft mulighed for at give feedback på første og andet udkast til version 4.0. Den seneste kommenteringsperiode var i efteråret 2020. CSB er nu ved at gennemgå alle de indkomne kommentarer til 2. udkast. Hvis kommentarerne medfører væsentlige ændringer, vil et 3. udkast komme til offentlig kommentering. Den endelige version 4.0 forventes at blive sat i kraft i løbet af 1. kvartal 2021. Sideløbende gennemføres en række pilot-certificeringer, som er med til at kvalificere den endelige standard. De første version 4 certificeringer bliver offentliggjort i starten af 2021.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute har engageret forskellige interessenter i udviklingen af den nye version. Fem grupper med tekniske rådgivere, Stakeholder Advisory Council og Certification Standards Board (CSB) og en lang række uafhængige eksperter har været involveret.

Du kan få overblik over om revisionsprocessen her:
Fra denne side kan du bl.a. downloade alle version 4.0 dokumenter, se svar på samtlige kommentarer til udkastet, og genhøre webinarer, der forklarer om den nye standard.