Cradle to Cradle standarden version 3.1

Cradle to Cradle Certified® Product Standard er en internationalt anerkendt produktstandard inden for cirkulær økonomi. Den stiller desuden krav indenfor klima, miljø, sundhed og socialt ansvar.

Cradle to Cradle Certified® Products Program drives af den uafhængige non-profit-organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Standarden bygger på på Cradle to Cradle designkonceptet, der er udviklet af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemiker Dr. Michael Braungart.

Cradle to Cradle standarden består af kriterier i fem kategorier, og produkter vurderes i hver kategori efter en skala fra Bronze til Platin. Produktets samlede certificeringsniveau svarer til den laveste score opnået i en af kategorierne.

Fra 1. juli 2021 til 1. juli 2024 vil der både være produkter, der er certificeret efter version 3.1 og produkter, der er godkendt efter den mere omfattende version 4.0. Læs mere om version 4.0 her. Læs mere om overgangsperioden nederst på denne side.

Du kan downloade den fulde version af Cradle to Cradle Certified® Product Standard version 3.1 her.

Vugge til Vugge kan rådgive om, hvilken version af standarden det vil være mest hensigtsmæssigt for jer at certificere efter i første omgang.

Bestil et uforpligtende møde

De fem certificeringskategorier i version 3.1

Ved en Cradle to Cradle certificering kommer jeres produkt og fremstillingsproces igennem en grundig vurdering inden for fem kategorier, der i version 3.1 er defineret som følger:

Material HealthMaterialesundhed

Vi kortlægger alle indholdsstoffer og vurderer dem i forhold til kemisk fare og eksponeringsrisiko. Målet er, at produktet kun består af materialer, der er 100% sunde for mennesker og miljø.

 

 

Material ReutilizationGenbrug og genanvendelse

Vi vurderer brugen af genanvendte eller hurtigt fornybare materialer. Vi ser på, hvilke dele af produktet der senere kan genbruges eller genanvendes (teknisk kredsløb) eller nedbrydes sikkert (biologisk kredsløb). Målet er at eliminere affald og at sikre, at alle materialer kan indgå i sunde kredsløb.

 

 

Renewable EnergyVedvarende energi og carbon management

Vi kortlægger og vurderer energiforbruget og andelen af vedvarende energi, der bruges til at fremstille produktet. Målet er at effektivisere energiforbruget og omstille til 100% vedvarende energikilder.

 

 

Water StewardshipForvaltning af vandressourcen

Vi kortlægger brugen af vand og vurderer kvaliteten af spildevandet. Målet er at sikre vandforsyningen for fremtiden, og at vand udledt fra produktionen har drikkevandskvalitet.

 

 

Social FairnessSocial ansvarlighed

Vi vurderer, om virksomheden handler i overensstemmelse med anerkendte standarder for social ansvarlighed. Målet er at sikre fair arbejdsforhold hos producenten og i alle led af leverandørkæden.

 

Kravene på de forskellige niveauer fra basic til platin

Der er fem certificeringsniveauer i produktstandarden Cradle to Cradle Certified® version 3.1: Basic, bronze, sølv, guld og platin. OBS – det er ikke længere muligt at registrere et produkt på basic niveau.

Produktet behøver ikke at være perfekt fra starten for at blive certificeret, men der skal ske en løbende forbedring inden for alle fem kategorier frem mod Platin-niveau. En recertificering hvert andet år dokumenterer, at der faktisk sker en forbedring af produktet.

Nedenfor kan du se, hvordan de overordnede krav til produktet ændrer sig på hvert niveau inden for de fem kategorier:

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvad betyder bronze, sølv, guld og platin i Cradle to Cradle og Vugge til Vugge

Hvis du vil have en mere detaljeret beskrivelse, så læs side 12-15 i  Cradle to Cradle Certified™ Product Standard. Nedenstående tabeller gælder kun for version 3.1, der har været i kraft siden 2016.

Læs her om kriterierne i version 4.0

Overgangsperioden mellem v.3.1 og v.4.0

I overgangsperioden mellem version 3.1 og 4.0, er det muligt at vælge den ene eller den anden version. Der skal dog tages hensyn til følgende regler:

  • Produkter kan certificeres efter den nye standard 4.0 fra 1. juli 2021.
  • Produkter kan certificeres efter den gamle standard 3.1 frem til 1. juli 2022 (ansøgningsfrist 1. april 2022).
  • Produkter, der er certificeret efter version 3.1, kan recertificeres efter 3.1, men SKAL overgå til version 4.0 senest 30. juni 2024.
  • Enhver certificering udstedt i henhold til version 3.1 udløber den 30. juni 2024.

Enkelte produkter er ikke berettiget til en version 4.0-certificering. Fx skal produkter til børn og kosmetik som minimum kunne overholde kravene på Sølv-niveau.

Den slags produkter kan heller ikke recertificeres efter version 3.1 på den anden side af 1. juli 2021. Der kan dog gives dispensation, hvis det er sandsynligt, at produktet indenfor en kort tidsramme vil være berettiget til certificering efter version 4. Se listen over produkttyper med særlige krav her.

Du kan se en detaljeret sammenligning mellem version 3.1 og version 4.0 på instituttets hjemmeside.