Pris på Cradle to Cradle certificering

Prisen for en certificering vil afhænge af forskellige faktorer, herunder antallet af stoffer i de materialer, som produktet består af, antallet af produktionssteder, hvor færdiggørelsen af produktet finder sted, samt i hvilken grad I ønsker vores assistance til dataindsamling, udfyldelse af ansøgningsskemaer, udvikling af optimeringsstrategier etc.

Hvis I ønsker at få et groft prisoverslag på netop jeres produkt, er det nemmest at tage et uforpligtende møde med os, hvor vi kan spørge ind til produktet.

Bestil et uforpligtende møde

Ny certificering

Hvis I ønsker at få en Cradle to Cradle certificering, udarbejder vi et tilbud på baggrund af det formodede antal indholdsstoffer, og hvor meget I ønsker, at vi skal hjælpe jer under processen.

Prisen for Cradle to Cradle certificering ved ny certificering er sammensat af følgende elementer:

  • Materialevurdering, fast pris pr. unikke CAS-numre
  • Procesevaluering, inkl. projektledelse, site-visit (virksomhedsbeøg) og udarbejdelse af vurderingsrapport
  • Dataindsamling og dokumentation
  • New Product Application fee

Priseksempel: Vugge til Vugges vurdering af et produkt eller en produktgruppe indeholdende 10-15 forskellige kemikalier vil koste omkring 100.000 kr. for en Cradle to Cradle Certied® version 3.1. Prisen inkluderer projektledelse, gennemførsel af site-visit på ét produktionssted og udarbejdelse af én vurderingsrapport samt assistance til dataindsamling i begrænset omfang. Det må forventes, at prisen er højere for en version 4.0 certificering, da der stilles mere omfattende krav. Udover udgiften til vurderingen, kommer ‘application fee’ til Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Årlige gebyrer og recertificering

Der skal desuden betales et fast ‘annual community fee’ til Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Gebyret er fast, så det vokser ikke ved en øget omsætning af certificerede produkter, sådan som ved nogle andre certificeringsordninger.

Hvert andet år skal produktet re-certificeres for at kunne beholde certifikatet. Her skal alle data opdateres, og der skal kunne dokumenteres forbedringer af produktet og fremskridt i forhold til strategiplaner m.v. Recertificering er dog en noget mindre udgift end ny certificering, da der tages udgangspunkt i den grundlæggende kortlægning og vurdering, og primært fokuseres på ændringer og forbedringer, for eksempel i materialesammensætning, leverandørkæde eller produktionsforhold.

Forhåndsvurdering og screening

Ønsker I en forhåndsvurdering af produktets potentiale for Cradle to Cradle certificering, koster det som udgangspunkt 2.500 kr. Beløbet modregnes i prisen for certificering, hvis I beslutter jer for at gennemføre projektet.

Ønsker I en mere grundig screening af produktet, inden I beslutter for at gennemføre en certificering, kan det også gøres for et mindre beløb. Ligesom ved forhåndsvurderingen modregnes beløbet, hvis I beslutter jer for at gennemføre certificeringen.