Pris på Cradle to Cradle Certified® certificering

Prisen for en certificering vil afhænge af forskellige faktorer, herunder bl.a.

  • antallet af indholdsstoffer i de materialer, som produktet består af
  • antallet af produktionssteder, hvor færdiggørelsen af produktet finder sted
  • i hvilken grad I ønsker vores assistance til dataindsamling, udfyldelse af ansøgningsskemaer, udvikling af optimeringsstrategier etc.

Hvis I ønsker at få et groft prisoverslag på netop jeres produkt, er det nemmest at tage et uforpligtende møde med os, hvor vi kan spørge ind til produktet. I skal forvente, at prisen for en førstegangscertificering vil være minimum 200.000 kr.

 

Bestil et uforpligtende møde

Ny certificering

Hvis I ønsker at få en Cradle to Cradle Certified® certificering, udarbejder vi et tilbud på baggrund af det estimerede antal indholdsstoffer og basale oplysninger om fremstillingssted(er) og leverandørkæde samt forventet certificeringsniveau.

Prisen for Cradle to Cradle certificering ved ny certificering er sammensat af følgende elementer:

  • Materialevurdering, baseret på pris pr. unikke CAS-numre
  • Procesevaluering, inkl. projektledelse, site-visit (audit af fremstillingssted) og udarbejdelse af vurderingsrapport
  • Dataindsamling og dokumentation
  • New Product Application fee

 

Årlige gebyrer og recertificering

Ud over prisen for Vugge til Vugges vurderingsarbejde og Certification Application Fee til Cradle to Cradle Products Innovation Institute skal der betales et fast ‘annual community fee’ til instituttet. Denne Annual Community Fee afhænger af virksomhedens omsætning, men er den samme uanset hvor mange certifikater, virksomheden måtte have.

Hvert andet år skal produkter re-certificeres for at kunne beholde certifikatet. Her skal alle forbrugsdata opdateres, og der skal kunne dokumenteres fremskridt i forhold til de planer for forbedring af produkt og processer, som blev udarbejdet i forbindelse med den oprindelige certificering.

Udgiften til recertificering er mindre end til en ny certificering, da der primært fokuseres på ændringer og forbedringer, for eksempel i materialesammensætning, leverandørkæde eller produktionsforhold. Se den detaljerede Fee Schedule her.

 

Forhåndsvurdering og screening

Ønsker I en forhåndsvurdering af produktets potentiale for Cradle to Cradle certificering, koster det som udgangspunkt 5.000 kr. Beløbet modregnes i prisen for certificering, hvis I beslutter jer for at gennemføre projektet.

Ønsker I en mere grundig screening af produktet, inden I beslutter jer for at gennemføre en certificering, kan det også gøres for et mindre beløb. Ligesom ved forhåndsvurderingen modregnes beløbet, hvis I beslutter jer for at gennemføre certificeringen.