Material Health Certificate

Oplever jeres virksomhed også, at flere og flere kunder efterspørger produkter uden skadelig kemi? Med et Material Health Certificate kan I kommunikere troværdigt, hvorledes I arbejder henimod kemisk optimerede produkter, der er fri for skadelige kemikalier.

Et Material Health Certificate viser, hvordan et produkt lever op til kriterierne i kategorien Material Health i Cradle to Cradle Certified Product Standard. Ligesom i den fulde certificeringsordning gælder kravet om løbende forbedring og optimering.

Et Material Health Certificate kan derfor være en god begyndelse og kan til enhver tid udbygges til en fuld Cradle to Cradle certificering.

Der hører ikke noget logo eller mærke med til Material Health Certificate ordningen. Kun et fuldt Cradle to Cradle certifikat giver ret til at anvende Cradle to Cradle mærket.

Hvorfor få et Material Health Certificate?

Certifikatet giver jer mange fordele, bl.a.

  • En pålidelig måde at vurdere og verificere jeres arbejde henimod sikrere produktkemi
  • Detaljeret viden om kemikalierne i jeres produkt
  • Ekstra point i bæredygtige byggestandarder
  • Særlige konkurrencefordele på det amerikanske marked
  • Billigere end fuld Cradle to Cradle certificering, hvis jeres dokumentationsbehov kun er inden for materialesundhed

Material Health Certificate er især relevant for produkter og materialer, der alene bruges som ingrediens eller komponent i andre produkter. Her vil et Material Health Certificate dokumentere, at jeres produkt/materiale kvalificerer til certificering af et slutproduktet på et vist niveau.

Nogle miljømærker anerkender Material Health Certificate som dokumentation. Det gælder bl.a. bygningscertificeringsordningen LEED og den amerikanske miljøstandard ANSI/BIFMA e3 for bæredygtige møbler, der ligger til grund for certificeringsordningen LEVEL.

I tvivl? Se om Cradle to Cradle certificering er bedre for jer

Sådan får I et Material Health Certificate

Eksempel på Material Health Certificate
Klik på billedet for at se et eksempel på et Material Health Certificate

For at opnå Material Health Certificate skal i ligesom ved Cradle to Cradle certificering samarbejde med en Accredited Assessment Body, som Vugge til Vugge. Under certificeringen kortlægges produktets indholdsstoffer. I praksis indsamler vi data om produktet fra jer og jeres underleverandører. Efterfølgende vurderes de enkelte indholdsstoffer, og produktet opnår et certificeringsniveau afhængigt af, hvilke kriterier produktet lever op til. Material Health Certificate kan opnås på fire niveauer – fra Bronze til Platin. I forbindelse med re-certificering skal der kunne påvises forbedringer af produktet.

Vi tager gerne et møde med jer for at fortælle lidt mere om processen, svare på jeres spørgsmål og eventuelt afklare, om et Material Health Certificate er det rigtige for jer.

Tag et uforpligtende møde med os